Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811022-59584S4

Date of Document: 2003-01-12

دوران معاصر زرتشتيان اصفهان اكبر شيراني با به قدرت رسيدن دودمان پهلوي و گسترش تدريجي روند شهرنشيني، بخشي از زرتشتيان يزد و كرمان و دهات اطراف آن نيز طي دهه 1320 به تهران مهاجرت كردند و به كسب و كار پرداختند اما از 1330 به بعد زرتشتيان در شهرهاي ديگر چون اصفهان شيراز و اهواز نيز ساكن شدند به همين جهت در شهرهايي كه جمعيت زرتشتي آن به حد نصاب مي رسيد انجمن هايي تشكيل شد مانند انجمن زرتشتيان شهر ياد شده زندگي ] زرتشتيان در يك قرن اخير، هاشم رضي، چيستا، شهريور 1365 [صفحه. 15 حضور زرتشتيان در اصفهان روندي روبه رشد داشت تا آن جا كه در سال 1344 به تاسيس انجمن زرتشتيان اصفهان اقدام نمودند و در سال 1352 در كوچه سيچان خيابان نظر شرقي ساختماني را به عنوان خانه زرتشتيان در نظر گرفتند، نيايشگاه و آتشكده آنان در همين بنا مستقر بود تا آن كه با اقدام نيك انديشانه دو تن از زرتشتيان مهربان و گوهر در 1356 نيايشگاه نوبنيادشان را نزديك خانه زرتشتيان ساختند. زرتشتيان اصفهان داراي گورستاني اختصاصي در تخت پولاد اصفهان، حدفاصل خيابان هاي فيض و سعادت آباد، بودند كه چندين نفر نيز در آن به خاك سپرده شده اند كه آخرين آن ها به سال از برمي گردد 1358 آن پس كوشش هاي آنان براي داشتن يك مكان مستقل براي خاكسپاري درگذشتگانشان و يا احياي گورستان قديمي بي ثمر مانده است و از اين رو مجبورند پيكر مرده هاي خود را به گورستان قصر فيروزه تهران يا يزد انتقال دهند. در اين مورد سندي موجود است مبني بر اين كه: براي احداث آرامگاه جديد زرتشتيان اصفهان، انجمن را ياري نماييد.. آرامگاه قديم زرتشتيان اصفهان را جديدا نرده كشي نموده ايم و به نامگانه خسرو خسروي مجتمع فرهنگي _ ورزشي خسروي ناميده شده است ] فروهر بهمن و اسفند 1366 [صفحه 67 اين كار ناتمام ماند و اخيرا پس از درگذشت دكتر سيروس سروشي رئيس انجمن زرتشتيان اصفهان، بار ديگر اين درخواست مطرح گرديد: آرزوي آن روانشاد به وجود آوردن پذيرشگاه، مجتمع ورزشي و آرامگاه بود... آرزومنديم همه هم كيشان در سراسر جهان دست به دست هم دهند و آرزوي او را بر آورده سازند. زرتشتيان ] ايران، چيستا، ارديبهشت و خرداد 704 1381 [صفحه نكته قابل ذكر و جالب توجهي كه در ارتباط با مراسم پرسه (ترحيم ) روانشاد سروش (سيروس ) سروشي رخ داد حضور دوستان، آشنايان و همسايگان مسلمان ايشان بود كه با دسته هاي گل و تابلوهاي خيريه در آن مجلس حضور يافته بودند و اين امر بيانگر ارتباط قلبي و عاطفي ايرانيان راستين با هم ميهنان زرتشتي خويش است. هم اكنون بيش از 200 نفر زرتشتي در اصفهان زندگي مي كنند كه بيشتر آنان كمتر از چهار دهه است به اين شهر مهاجرت كرده اند چنان كه تعداد خانواده هاي زرتشتي كه دو نسل يا بيشتر ساكن اصفهان باشند از شمار انگشتان يك دست نيز كمتر است. زرتشتيان اصفهان در منطقه اي خاص از شهر زندگي نمي كنند ولي بيشتر در مناطق جنوبي آن مستقر هستند به گونه اي كه از 50 خانوار زرتشتي مرتبط با انجمن زرتشتيان اصفهان 2 خانوار در خيابان پارس 8 تا در خيابان نظر يكي در خيابان 22 بهمن يكي در خيابان ارتش 5 خانوار بين ميرتا مصلي 3 خانوار بين مصلي و سعادت آباد 10 خانوار در كوي كارمندان 3 تا در كوي امام 6 خانوار در خيابان هاي رباط كاوه و مناطق خانه اصفهان و بيمارستان غرضي و بالاخره 11 خانوار نيز در شاهين شهر فولاد شهر شهر بهارستان خانه هاي دانشگاه صنعتي و شهر مباركه زندگي مي كنند. زرتشتيان اصفهان عموما از طبقه متوسط هستند و با وجود شمار اندك جمعيتشان از كيفيت قابل قبولي برخوردار است. دست كم 16 نفر دانشجو ( پسر 7 و 9 دختر )نفر 3 استاد دانشگاه 4 نفر پزشك و چندين مهندس آموزگار و دبير بين آنان زندگي مي كنند. ولي با تاسف بايد افزود به دليل مشكلات استخدامي، بيشتر جوانان و افراد ميانسال زرتشتي ناچار به اشتغال در بخش خصوصي شده اند و يا مجبورند براي يافتن كار متناسب با تحصيلات خود به تهران و يا حتي خارج از كشور مهاجرت كنند. جامعه زرتشتي مقيم اصفهان داراي تركيب شغلي ويژه اي است چنان كه از 50 سرپرست خانواري كه مشاغلشان استعلام گرديد 15 نفر بازنشسته ادارات و سازمان هاي گوناگون بوده اندنفر 100 به مشاغل آزاد مي پردازند 1 نفر كشاورز و 1 نفر موبد هستند و 23 نفر كارمند (كه زمان استخدامشان عمدتا به دوران پيش از انقلاب اسلامي برمي گردد ) در ذوب آهن، آموزش و پرورش، انرژي اتمي، فولاد، راه آهن، شركت قند،... و بيمارستان به كار مشغولند. زرتشتيان اصفهان افرادي تحصيلكرده هستند و بر پايه تحقيقي كه در زمستان گذشته توسط پژوهشگر از آنان به عمل آمد حدود 99 درصد باسوادند (نرخ باسوادي در شهر /89 15 اصفهان درصد مي باشد ) كه 37 درصدشان تحصيلات دانشگاهي دارند. تنها 17 درصد از سرپرست هاي خانوارها متولد اصفهان هستند و بقيه بيشتر از يزد، تهران، خوزستان و كرمان به اين شهر مهاجرت كرده اند. نسبت افراد بالاتر از 10 سال /89 53 زرتشتي درصد است (اين نسبت براي كل شهروندان اصفهاني /78 80 معادل درصد بوده است ) كه نشان از پيرتر بودن جمعيت زرتشتي در قياس با جمعيت شهر اصفهان دارددرصد 350 از آنان شاغلند 31 درصد محصل يا دانشجو هستند 27 درصد زنان خانه دار 5 درصد افراد بازنشسته و باقيمانده در حال گذراندن دوران خدمت وظيفه مي باشند. نكته جالب توجه اينكه در اين جمعيت فرد بيكاري مشاهده نشد و اين تا حدود زيادي به منش و آيين زرتشتيان برمي گردد كه كار را عبادت مي دانند و در دينشان آباد كردن اين جهان بهترين پاداش هاي آن جهاني را در بر دارد بنابراين با وجود مشكلات فراوان ناشي از بحران اقتصادي در كشور و همچنين عدم امكان اشتغال در برخي از ادارات و سازمان ها مي كوشند تا بيكار نمانند. مورد ديگري كه از آن پژوهش استنتاج گرديد اين است كه زرتشتيان اصفهان داراي گروه خوني غالب B هستند و گروه خوني AB كمترين فراواني را بين آنان دارد و اين با نتيجه تحقيقي كه دكتر كيقباد بهدين در تهران انجام داده بود متناسب است: با توجه به اطلاعاتي كه از گروه خوني كودكان و والدين آنها به دست آورده ايم، توزيع گروه هاي خوني در جمعيت زرتشتيان تهران در 99 نفر بدين صورت است كه شايع ترين گروه خوني B+ و كم يا بهترين گروه خوني از نوع AB مي باشد طرح ] مطالعه شاخص هاي تن سنجي كودكان 5 _ 1 ساله زرتشتي تهران كيقباد بهدين سرزمين جاويدان 1378 [صفحه 324 در صورتي كه گروه خوني غالب در استان اصفهان برمبناي استعلامي كه از سازمان انتقال خون به عمل آمد از نوع O+ مي باشد و گروه خوني B+ در مرتبه بعدي قرار دارد.