Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811022-59581S2

Date of Document: 2003-01-12

اوراق مشاركت خصوصي گپ كوتاه در مورد يك خبر وزارت دارايي اخيرا با ارائه گزارشي به شوراي پول و اعتبار موافقت خود با انتشار اوراق مشاركت توسط شركت هاي خصوصي را اعلام كرده است و اين شورا به زودي بررسي نهايي طرح انتشار اوراق مشاركت توسط واحدهاي غيردولتي و شكستن انحصار دولتي انتشار اوراق مشاركت را در دستور كار قرار مي دهد و به اين ترتيب يكي از بزرگترين سدهاي تامين مالي شركت هاي خصوصي براي اجراي پروژه هاي گوناگون شكسته مي شود. سعيد شيركوند، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي معتقد است: انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصي تحولي چشمگير در اقتصاد كشور ايجاد مي كند چرا كه در اين حالت كليه شركت هاي دولتي و خصوصي واجد شرايط مي توانند با وام گرفتن از مردم پروژه هاي سودآوري در كشور را به اجرا درآورند كه امكان تامين اصل و سود سرمايه متعلق به اوراق مشاركت را دارا باشد. آيا تدوين شرايط جديد براي انتشار اوراق مشاركت توسط بخش خصوصي تغييري در شيوه انتشار اوراق توسط واحدهاي دولتي نيز ايجاد؟ مي كند طرحي كه هم اكنون در دست بررسي قرار دارد شرايط انتشار اوراق مشاركت را در خود جا داده است. حالا منتشركننده مي تواند بخش خصوصي باشد يا بخش دولتي ولي در زماني شركتي مي تواند اوراق مشاركت منتشر كند كه توجيه فني و اقتصادي پروژه موردتقاضاي آنها به تاييد مقامات اجرايي ذي ربط برسد و پروژه اي كه از اين محل به اجرا درخواهد آمد از سودآوري لازم برخوردار باشد. چندي پيش وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد انتشار اوراق مشاركت به شيوه كنوني تورم زاست. در قالب اين طرح چه تغييراتي در اين روند ايجاد خواهد؟ شد براي پاسخ به اين پرسش بايد ابتدا اهداف انتشار اوراق مشاركت را مورد بررسي قرار دهيم. معمولا در اقتصاد، اوراق مشاركت با دو هدف منتشر مي شود. يكي تامين منابع مالي براي پروژه هاي عمراني كه در اين حالت هدف از انتشار اوراق مشاركت استقراض از مردم است. حال بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا پروژه قابليت تامين سود و اصل سرمايه را داراست كه اگر چنين نباشد اوراق مشاركت به ابزاري ناكارآمد تبديل مي شود. در حالت دوم سيستم بانكي با انتشار اوراق مشاركت سعي در جمع آوري نقدينگي مازاد جامعه مي كند. در اين حالت اوراق مشاركت با هدف ضدتورمي منتشر مي شود و براي تحقق اين هدف لازم است نقدينگي جمع آوري شده از اين طريق در سيستم بانكي بلوكه شود چرا كه در صورت تزريق مجدد آن به اقتصاد اوراق مشاركت منتشره منجر به افزايش تورم موجود در سطح جامعه مي شود. پيشنهادهايي درباره انتشار اوراق قرضه ارزي توسط چند شركت دولتي نظير شركت ملي نفت، شركت ملي پتروشيمي و.. به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه شد. آيا اين طرح در حال حاضر مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته؟ است انتشار اوراق قرضه ارزي توسط شركت هاي دولتي و خصوصي نيز در قالب همين طرح مورد بررسي قرار خواهد گرفت. به همين خاطر هنوز تصميم خاصي در اين زمينه اتخاذ نشده است.