Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811021-59580S6

Date of Document: 2003-01-11

ركوردشكني نوجوان وزنه بردار ايراني گروه ورزشي: محمد سرلك وزنه بردار نوجوان كشورمان 3 ركورد جديد در دسته 69 كيلوگرم وزنه برداري نوجوانان ايران به نام خود ثبت كرد. اين وزنه بردار نوجوان كشورمان عصر روز پنجشنبه در ري __ركوردگي كه از گروه دوم وزنه برداران دعوت شده به اردوي آمادگي تيم وزنه برداري نوجوانان ايران در سالن وزنه برداري مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار شد، با دست يافتن به حدنصاب مجموع 3 255 كيلوگرم ركورد جديد براي دسته 69 كيلوگرم كشورمان به ثبت رساند. سرلك در حركت يك ضرب با زدن وزنه 115 كيلوگرم 10 كيلوگرم در حركت دو ضرب با مهار وزنه 140 كيلوگرم 5 كيلوگرم و در مجموع باحدنصاب 255 كيلوگرم كيلوگرم 15 ركورد اين دسته را بهبود بخشيد. اين وزنه بردار نوجوان كشورمان در رقابت هاي وزنه برداري قهرماني نوجوانان آسيا كه تيرماه گذشته در شهر پاتايا - تايلند برگزار شد، با حدنصاب 225 كيلوگرم يك مدال نقره و 2 برنز براي كشورمان در دسته 62 كيلوگرم به ارمغان آورده بود.