Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811021-59578S6

Date of Document: 2003-01-11

گفت وگو با حجت الاسلام رسول منتجب نيا درباره انتخابات شوراها شوراها; برگ برنده دولت اصلاحات به باور مجمع روحانيون مبارز حضور همه گروههاي سياسي با سلايق مختلف مي تواند به ايجاد فضاي گرم و پررونق انتخابات و امكان انتخاب متنوع ترمردم بينجامد و مردم از ميان گزينه هاي متعددافراد مورد نظر خود راانتخاب كنند گروه سياسي - پروين امامي: سال 1366 در گاهشمار وقايع سياسي ايران حامل دستاوردي مهم در عرصه تعاملات سياسي روحانيون حاضر در حاكميت به شمار مي آيد. در اين سال مجمع روحانيون مبارز كه تا پيش از آن به موازات تشكيلات جامعه روحانيت مبارز به نوعي در يك قالب فعاليت مي كرد، مرزبندي و تباين فكري خود در تمام حوزه هاي فقهي، سياسي و اقتصادي با جامعه روحانيت را به قدري غيرقابل انكار و برگشت ناپذير يافت كه با ارسال استفتائيه اي خطاب به رهبر فقيد انقلاب، خواستار ارايه رهمنود ايشان براي چگونگي ادامه فعاليت خود شد. اعضاي مركزيت اين گروه كه شامل بخشي از روحانيون عضو يا وابسته به جامعه روحانيت مبارز بودند، پس از دريافت پاسخ مثبت بنيانگذار جمهوري اسلامي مبني برايجاد تشكلي جديد و منشعب از روحانيت مبارز به نام مجمع روحانيون مبارز پاي به عرصه رقابت هاي سياسي نهادند و در نخستين گام با ارايه فهرست سي نفره اي براي انتخابات مجلس سوم در حوزه انتخابيه تهران موفق به كسب اكثريت آراء و ورود قدرتمندان به مجلس شدند. مجمع روحانيون با گذشت زمان و در پي بروز برخي اختلاف نظرها با همتايان خويش در رده هاي بالاي حاكميت، به تدريج تبديل به جريان منتقدي عليه دولت وقت شد و پس از انتخابات مجلس چهارم در سال 70 عملا از حجم فعاليت هاي خود كاست و به موازات سياست حاشيه گزيني، با دورخيز به سمت انتخابات مجلس پنجم آمادگي مجدد خود براي حضور جدي در صحنه هاي سياسي را به نمايش گذاشت، ولي در نهايت به دليل اعتراض به رد صلاحيت برخي كانديداهاي خود توسط شوراي نگهبان از ارايه فهرست تبليغاتي خودداري كرد. نامرادي مجمع روحانيون مبارز در جريان انتخابات مجلس پنجم بيش از آن گسترش نيافت و فضاي فعاليت هاي حزبي برخاسته از تركيب نسبتا متحول مجلس پنجم، به اين تشكل امكان داد كه ناكامي هاي پيشين را تا حدي جبران نمايد و به تدريج در سير تحولات سياسي كشور موثر واقع شود. تشكل مجمع روحانيون مبارز در طول سال هاي پس از انتخابات خرداد 76 و با شفاف شدن نسبي چارچوب فعاليت هاي سياسي جناح هاي مختلف تحت دو عنوان اصلاح طلب و محافظه كار يا منتقد دولت خاتمي و نيز به واسطه حضور رئيس جمهوري در اين تشكل، از جمله مدافعان سرسخت ائتلاف هواداران خاتمي و در زمره يكي از محوري ترين تشكل هاي عضو جبهه دوم خرداد به شمار آمده است. ميزان اين تاثيرگذاري را شايد بتوان از هياهوي برخاسته از اعلام عدم حضور اين تشكل در كنگره جبهه دوم خرداد - كه قرار بود چندي پيش برگزار شود و به دلايلي به تعويق افتاد - دريافت. حجت الاسلام رسول منتجبنيا از اعضاي شوراي مركزي اين تشكل كه چهره انتخابي همشهري براي گفت وگو در باره انتخابات شوراها بوده، با اشراف به همين حوزه نفوذ مجمع روحانيون، در تشريح ديدگاه تشكل متبوع خود پيرامون انتخابات شوراها با صراحت از تشكيل گروهي براي بررسي سوابق كانداياهاي انتخابات شوراها سخن مي گويد و تصريح مي كند: مجمع با اين تحليل كه شوراها يكي از نهادهاي مردمي بسيار حساس و در حقيقت تجلي خواست مردم در عرصه مديريت كشور است، احساس وظيفه مي كند كه بايد با حضور در انتخابات، ضمن ايجاد شور در مردم، گامي در راستاي حاكميت بيشتر مردم بر سرنوشت خويش بردارد. حاكميت مورد اشاره منتجبنيا براي تحقق خواستهاي مردمي نياز به نمايندگاني در شوراها دارد كه به تصريح اين عضو مجمع روحانيون مبارز بايد واجد دو شرط قانوني و عمومي باشند. شرايط عمومي كانديداها به اعتقاد منتجبنيا دارا بودن حسن شهرت، سوابق خدمت به ملت با پيشينه اي از سابقه مديريت اجرايي است. اين فعال سياسي روحاني در پاسخ به اين پرسش كه شرايط عمومي مورد نظر مجمع براساس كدام معيار و ضابطه اي قابل محاسبه است و آيا قرار دادن اين شرط، زمينه حضور نيروهاي مستعد، اما فاقد پشتوانه فعاليت اجرايي را براي ورود به شوراها محدود؟ نمي كند مي گويد: شرايط قانوني براي ورود افراد به شوراها كافي نيست و اگر نمايندگان شوراها به امور گسترده سياسي، اقتصادي، شهري و.. با جديت و دلسوزي احاطه نداشته باشند، نخواهند توانست عملكرد موفقي داشته باشند. عضو شوراي مركزي اين تشكل اصلاح طلب روحاني با اين پاسخ، ديدگاه خويش درباره پذيرش نسبي حضور چهره هاي سياسي در شوراها را هم تبيين مي كند و ضمن تاييد دارا بودن بينش سياسي نمايندگان شوراها بر، ضرورت عدم غلبه وجه سياسي افراد به وجه مديريت شهري و ميدان ندادن به اختلاف نظرهاي سياسي در شوراها توسط نمايندگان پاي مي فشارد. منتجبنيا كه در اين گفت وگو اصرار دارد به عنوان عضو مجمع - و نه سخنگوي آن - مورد خطاب واقع شود، در خصوص چگونگي رفتار سياسي مجمع در آستانه انتخابات شوراها در مصاف با ديگر گروه هاي فعال سياسي مي گويد: مجمع نهايت تلاش خود را به كار مي گيرد كه با گروه هاي دوم خرداد هماهنگي داشته و حتي الامكان براي ارايه فهرست ها، در قالب اتحاد ائتلافي عمل كند، در عين اين كه نبايد فراموش كرد كه احتمال اين كه همه گروه ها به حداكثر معيارهاي ائتلاف بر سر معرفي كانديداها برسند، ضعيف است. منتجبنيا همچنين با اظهار اين نكته كه مضمون شعار محوري مجمع براي انتخابات، حاكميت اراده مردم خواهد بود، درباره حضور برخي ديگر از گروه هاي علاقه مند به حضور در انتخابات شوراها (از جمله نهضت آزادي ) كه براساس اعلام پاي بندي به همين شعار خود را محق به حضور در انتخابات مي بيند اظهار مي دارد: به باور مجمع روحانيون مبارز حضور همه گروههاي سياسي با سلايق مختلف مي تواند به ايجاد فضاي گرم و پررونق انتخابات و امكان انتخاب متنوع ترمردم بينجامد و مردم از ميان گزينه هاي متعدد، افراد مورد نظر خود را انتخاب كنند، اما اين مساله كه كدام فرد يا گروه مورد تاييد مراجع قانوني قرار خواهند گرفت، موضوعي است كه بايد منتظر زمان ماند و طبيعتا مجمع هم هرفرد يا گروهي را با آرمانهاي خود منطبق بيابد، از وي حمايت خواهد كرد. منتجبنيا همچنين در ارزيابي خود از عملكرد شوراها، ضمن برگ برنده دانستن اين نهاد براي دولت اصلاحات، عملكرد شوراها - بويژه در روستاها و شهرهاي كوچك - را موفق و مثبت دانسته، اما آن نمره قابل قبول را براي شوراهاي برخي شهرهاي بزرگ - از جمله تهران - قائل نيست و در اين باره مي گويد: بروز بعضي رفتارهاي سياسي در برخي شوراها از جمله شوراي شهر تهران متاسفانه ابعادي نگران كننده داشت، به گونه اي كه براي بعضي مردم اساسا نظام شورايي را زير سوال برد و در برخي ديگر از مناطق هم به دليل عدم حمايت دستگاه هاي اجرايي از شوراها، اين نهادها دستاوردهاي چنداني در كارنامه خود ثبت نكرده اند. مغايرت ديدگاه برخي مسئولان و كارگزاران نظام با فعاليت هاي شورايي كانون ديگر آسيبپذيري شوراها در جريان دوره نخست فعاليت خود بوده كه منتجبنيا با تاكيد برآن اظهار مي دارد: اين توجه و آگاهي را بايد به همگان انتقال داد كه اگر هراسي از هر نوع خودكامگي وجود داشته باشد، حضور در آييني همچون انتخابات شوراها مي تواند سمت و سوي فضاي كشور را در جهتي سامان دهد كه مردم با درك ضرورت حضور خود، راه براين نوع خودكامگي ها ببندند و با باور تعيين سرنوشت خود به دست خويش، در اداره امور كشور مشاركت داشته باشند. منتجبنيا ضرورت برخورد فعال تر صدا و سيما با مبحث انتخابات شوراها را به موازات فعاليت تشكل هاي صنفي و سياسي، مطبوعات و.. در اين زمينه، گامي موثر براي انتقال ذهنيت مثبت و شفاف به مردم نسبت به شوراها مي داند و گفت وگوي حاضر را با اين جمله به پايان مي برد: شركت فعال مردم در انتخابات، تجلي اراده آنها براي تحقق حقوق خويش است.