Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811020-59554S2

Date of Document: 2003-01-10

يادداشت جمعه در دفاع از حيثيت جمهوري اسلامي سيدمصطفي تاج زاده هنگامي كه حكم اعدام دكتر آقاجري اعلام شد، پيش بيني عكس العمل مردم ايران و قضاوت جهانيان درباره آن چندان دشوار نبود. در مورد دانشگاه ها نيز كافي بود رئيس محترم قوه قضاييه به نامه شوراي نمايندگان ولي فقيه در دانشگاه ها درباره پيامدهاي چنين حكمي توجه مي كردند. پس از اعلان حكم، بعضي تحليلگران اروپايي اعلام كردند: مذاكره كنندگان ايراني از اين پس مجبورند به جاي مطرح كردن مسائلي همچون هراس فزاينده از نقض حقوق جوامع مسلمان در اروپا، به دفاع از موقعيت حقوق بشر در ايران بپردازند. از سوي ديگر گروه هاي سياسي طرفدار آمريكا و اسرائيل در اروپا، از اين قضيه براي اعمال فشار به اتحاديه اروپا به منظور متوقف كردن روند گفت وگو با جمهوري اسلامي ايران استفاده خواهند كرد. ناظران مذكور همچنين تاكيد كردند، چنين مواردي بر افكار عمومي مردم اروپا، نه تنها نسبت به ايران، بلكه عليه اسلام و مسلمانان تاثير منفي مي گذارد. به علاوه موقعيت اروپا را در برابر آمريكايي ها تضعيف مي كند. به نظر آنان، خوشبختانه تظاهرات مسالمت آميز دانشجويان در اعتراض به حكم اعدام دكتر آقاجري، بدون آنكه خشونتي روي دهد و پليس براي بازداشت تظاهركنندگان دخالت كند، تاثير مثبت در مردم اروپا داشت و نشان داد در جمهوري اسلامي مردم سالاري و حكومت قانون رو به پيشرفت است. (/8 /81 26 آسيا) اكنون آيا مي توان پرسيد اين حكم با علم به پيامدهاي ملي و بين المللي آن صادر؟ شد اگر پاسخ مثبت باشد آيا نبايد نتيجه گرفت كه دست كم صدور اين حكم دو پيامد منفي بزرگ داشت. اول به نااميدي و ياس در مردم، به ويژه ميان فرهيختگان و دانشگاهيان كشور دامن زد. دوم زمينه سوءاستفاده صهيونيست ها و افراطيون آمريكايي را فراهم كرد كه درصدد تحقق نبرد تمدن ها و تحميل جنگ هاي خشونت بار به كشورهاي؟ منطقه اند چنانچه صادركنندگان حكم به ابعاد و تاثيرات مخرب آن آشنايي نداشتند، اكنون بايد متوجه شده باشند كه اين حكم را ملت ايران محكوم كرد و در عرصه بين المللي نيز به ايران لطمه زد. حكم مذكور همچنين موجب شد لابي سياسي طرفدار آمريكا و اسرائيل در اروپا به اتحاديه اروپايي فشار آورد روند گفت وگو را با جمهوري اسلامي متوقف كند، آن هم در زماني كه اروپا در مقابل اصرار آمريكا از محور شرارت خواندن جمهوري اسلامي خودداري مي كند و با قرار دادن سازمان منافقين در فهرست گروه هاي تروريستي، مصمم است با انعقاد قراردادهاي نفتي و بازرگاني، سطح روابط اقتصادي و مالي و علمي و فني طرفين را ارتقا بخشد. آيا در شرايط خطير فعلي، كاهش مناسبات ايران و اروپا به نفع آمريكا و اسرائيل نيست و به شكوفايي اقتصاد كشور لطمه وارد؟ نمي كند آيا موقعيت كشورمان را در سازمان ملل و در افكار عمومي جهان تضعيف؟ نمي كند پس چرا اعمالي انجام مي شود كه دشمنان از آن سود ؟ مي برند به علاوه افكار عمومي اروپا برمبناي منطق ضدخشونت حكم اعدام آقاجري را محكوم كرد، يعني براساس همان منطقي كه عليه جنگ افروزي آمريكا و عليه معادله خونريزي براي نفت عراق موضع گرفته است. آيا صدور حكم اعدام يك استاد جانباز مسلمان و بي اعتنايي به حرمت خون وي سيماي نظام را نزد مردم جهان بد جلوه نمي دهد و چهره صلح طلبانه و ضدخشونت نظام را (كه در اوضاع و احوال كنوني به مفهوم ضديت با جنگ افروزي آمريكا نيز هست ) مخدوش؟ نمي كند اگر بخواهيم بدبيانه به مسئله نگاه كنيم آيا بعضي افراد و گروه ها در وراي شعارهاي افراطي، درصدد نيستند با بستن همه راه ها، جمهوري اسلامي را به نقطه اي برسانند كه چاره اي جز مذاكره خفت بار با دولت آمريكا نداشته باشد. يعني مذاكره نه از جايگاه برابر و براي كسب منافع ملي، بلكه از موضع ضعف و ترس و احتياج مبرم. زيرا همگان مي دانند سرد شدن رابطه جمهوري اسلامي با اروپا يك گام بزرگ در جهت تسليم شدن به آمريكا (نه مذاكره از موضع برابر با آن دولت ) محسوب مي شود. آيا اين غفلت بزرگي نيست كه به بهاي صدور حكم اعدام يك استاد جانباز دانشگاه شرايطي فراهم كنيم تا رسانه هاي صهيونيستي به كمك آن بتوانند ايران اسلامي را در رديف خشونت ورزان قرار دهند و اقدامات جنگ طلبان آمريكايي و اسرائيلي را توجيه؟ كنند اگر چنين است، چرا اين پرونده در نوبت گذاشته شده است تا اعتراض ها عليه جمهوري اسلامي همچنان ادامه؟ يابد مگر حضرت امام در نامه تاريخي خود به شوراي نگهبان تصريح نكردند حفظ حيثيت جمهوري اسلامي از احتياطات آقايان واجبتر؟ است به راستي وقت آن نرسيده است كه در دفاع از حيثيت جمهوري اسلامي به هوش بيائيم.