Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811020-59552S3

Date of Document: 2003-01-10

رسانه هاي غرب درخشش و چالش رسانه ها براي مديران اجرايي شركت هاي چندشاخه اي رسانه اي سال 2002 سالي نوميدكننده بود. با آنكه احتمالا آنها مايلند تقصير را به گردن بازار كساد تبليغات بگذارند، بدون شك سوءمديريت نيز در اين ميان نقش داشته است. علاوه بر اين، اغلب مديران اجرايي رسانه ها از جمله كساني هستند كه بالاترين دستمزدها را دريافت مي كنند و با پايين افتادن ارزش سهام اين شركت ها، منافع و مزاياي آنان نيز با خطر مواجه خواهد شد. در صورت بالا گرفتن تبليغات تجاري، مشكلات برطرف شده و سال آينده اوضاع بهتر خواهد شد. مدت ها پيش از آنكه اين صنعت بتواند از تب و تاب به وجود آمده خود را نجات داده و به حالت عادي بازگردد، سرمايه گذاران فكر مي كردند كه پيوند مشاغل رسانه اي _ اعم از فيلم، موسيقي، تلويزيون كابلي و اينترنت _ سبب ايجاد شركت هايي بسيار باارزش تر از موسسات فعلي مي گردد. تام ولزاين كه به عنوان تحليلگر رسانه اي در استانفورد سي برن شتاين فعاليت مي كند، معتقد است: در صورت درهم آميختن اين مشاغل، روند پيشرفت آنها كندتر شده، اما آينده روشن تري خواهند داشت. سال آينده، تنها شركت هايي عملكرد بهتري را نشان مي دهند كه مديريتي تزلزل ناپذير داشته باشند، مانند واياكام و نيوز كورپوريشن كه از ادغام هاي نسنجيده و تغييرات مديريتي اجتناب كرده اند. سال گذشته، سامنرام ردستون رئيس شركت واياكام و مل كامزين مدير كل آن در جهت ارتقاي شركت به سطحي بالاتر از ميانگين بازار، كمك هاي فراواني نمودند. در آن سال سهام اين شركت /6 4 تنها درصد كاهش داشت در حالي كه شاخص پانصدي سهام استاندارد _ اند _ پورز /22 5 درصد سقوط كرده بود. اما ردستون مي بايستي اين اطمينان خاطر را در سرمايه گذاران ايجاد كند كه ثبات مديريتي تداوم خواهد داشت، اما سرمايه گذاران از اين موضوع كه آيا او مي تواند با كافرين قرارداد جديدي را منعقد كند يا خير، ابراز نگراني مي كنند. اين دو مدير از دو سال پيش كه شركت هاي سي بي اس و واياكام در هم ادغام شدند، روابط خوبي نداشته اند. _ نيوزكورپوريشن مي بايستي از بهبود تبليغات تجاري منافعي را عايد خود سازد و در عين حال از مديريت اين شركت يعني روپرت مورداك و گروه مديران او مطمئن شود. سهام اين شركت كمتر /16 7 از درصد است. _ در شركت والت ديسني كه سهام /20 3 آن درصد تنزل كرده بود مايكل دي آيسنر رئيس اين شركت، كه به از دست دادن مديران بسيار لايق و شايسته شهرت دارد، هنوز در پي آن است كه در ميان سرمايه گذاران خود اطمينان خاطر به وجود آورد. _ ريچارد پارسونز، مدير كل شركت اي اوال تايم وارنر و جيم رن فورتو رئيس شركت ويوندي يونيورسال با، اين حقيقت مواجه شده اند كه سهام شركتشان خيلي بيشتر از استاندارد اند پورز تنزل كرده است. اما در اين مجموعه برخي از مشاغل محوري مي بايستي عملكرد مناسبي از خود نشان داده باشند. جسيكا ريف كوهن كه به عنوان تحليلگر رسانه اي در مريل لينچ كار مي كند، مي گويد: باور كردني نيست اما آگهي ها و تبليغات تجاري فروش بسياري دارند و ميزان كل درآمدهاي حاصل از فروش در شبكه ها افزايش يافته كه اين خود سبب تقويت قيمت ها مي شود. در شركت واياكام، مديريت گروهي مي بايستي از يكي شدن و ادغام شبكه ها سود قابل توجهي را به دست آورد. شبكه سي بي اس هنوز درصدد كسب سهام بيشتر بازار است، در شبكه ام بي سي علائم حيات مشاهده مي شود اما اين فقط بخشي از مشكلات كلي آقاي آيسنر را تشكيل مي دهند. ديسني در حدود 36 درصد از درآمد جاري خود را از پارك تفريحي خود كه با همين نام فعاليت مي كند، به دست مي آورد. آقاي ولز مي گويد: در حال حاضر درصد خدمات رسانه اي ارائه شده توسط شركت رسانه اي نيلسن 18 مورد بيشتر از چهار سال گذشته است. و مي افزايد: رقابت به ارزشي در بازار شبكه هاي كابلي تبديل شده و همين موضوع سبب گرديده كه كانال هايي كه هيچ گونه هدف روشني را براي توليد برنامه هاي خود مشخص نكرده اند، در رسيدن به مرحله سودآوري، با مشكلات اساسي مواجه شوند. حتي اگر زماني به دليل رقابت و يا عدم توجه به خواست بينندگان تعداد آنها كاهش يابد، آگهي دهندگان هزينه آن را خواهند پرداخت. به اعتقاد تحليلگران، واياكام موقعيت مناسبي را در بهره گيري از هرگونه افزايش آگهي ها و تبليغات به دست آورده و از اين طريق سود كلاني را به جيب زده است. سرويس هاي كابلي اين شركت با نام هاي ام تي وي و نيكل اودن توجه چنداني نمي شود، اما شبكه اصلي آن با نام سي بي اس به نسبت عملكرد خوبي از خود نشان داده در است نه ماهه اول سال 2002 برنامه هاي تلويزيوني و خدمات كابلي به تنهايي حدود درصد 60 از درآمد جاري شركت را تامين كرده اند. _ انتظار مي رود افزايش آگهي هاي تجاري به اي اوال تايم وارنر كمك كند تا هرچه بهتر بتواند از مشكلات تلفيق ناشيانه اي كه خود به وجود آورده بود، رهايي يابد. زيرا پيش از آن هم، استيفن ام كيس رئيس پيشين اي او ال و رئيس كنوني شركت ادغام شده، توانسته بود با اين شيوه، شركتي را كه سرمايه گذارانش از آن قطع اميد كرده بودند، نجات دهد. _ ويوندي يونيورسال هنوز از آشوبهاي مديريتي كه از سال 2000 آغاز گرديد متاثر است. اين ناآرامي ها، زماني آغاز شد كه اين شركت دارايي هاي تفريحي شركت سيگرام را از آن خود ساخت. اما سال آينده، كسب موفقيت در صنعت رسانه هاي جمعي مستلزم وفاداري به دو اصل اقتصاد و مديران شركت مي باشد. نيويورك تايمز