Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811020-59551S5

Date of Document: 2003-01-10

درصد 10 بازار جهاني در اختيار فرانسه آمار منتشره حاكي است خودروهاي فرانسوي هم اكنون 10 درصد بازار جهاني خودرو را تشكيل مي دهند. به نوشته روزنامه لوموند در اينترنت، با وجود ركود در بازار جهاني خودرو در سال 2002 خودروهاي فرانسوي پژو /4 3 سيتروئن درصد افزايش فروش داشتند اما ميزان فروش گروه خودروسازي رنو شامل مارك هاي مختلف 3 دهم درصد در بازارهاي جهاني كاهش يافت. شركت هاي خودروسازي فرانسوي هم اكنون 10 درصد بازار جهاني خودرو را تشكيل مي دهند در حالي كه در /9 8 سال 2001 درصد بازار جهاني خودرو را در اختيار داشتند.