Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811019-59544S2

Date of Document: 2003-01-09

پرسش و پاسخ نمايندگان مجلس و شمخاني درباره مداخله نظاميان در سياست علي شمخاني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح روز گذشته به پرسش 84 نماينده مجلس در مورد دخالت نظاميان در سياست پاسخ داد. به گزارش خبرنگار همشهري پيش از شروع سئوال، قرباني نماينده قائنات در تذكري اعلام كرد كه طرح سئوال از وزيران بايد در حيطه وظايف آنها باشد و لذا مسئله نيروهاي مسلح و چيزهايي كه آنها منتشر مي كنند ربطي به وزير دفاع ندارد، لذا طرح اين سئوال خلاف قانون اساسي است. بهزاد نبوي در پاسخ وي گفت: وزير دفاع نيز همين استدلال را داشت و براي هيات رئيسه مجلس نيز نوشت، ما در بحث هايي كه كرديم به اين نتيجه رسيديم كه بايد از ايشان دعوت كنيم كه بيايد و به سئوال جواب دهد. نبوي گفت: چون دستگاههاي اجرايي در مقابل مجلس مسئولند و مجلس فقط مي تواند از وزيران سئوال كند، لذا وزير دفاع مي تواند جواب سئوال را از نيروهاي مسلح بگيرد و اينجا مطرح كند و حداقل واسطه اي بين نيروهاي مسلح و مجلس هستند. نايب رئيس مجلس افزود: نمي شود بگوئيم نيروهاي مسلح بودجه بگيرند ولي پاسخگوي عملكردشان نباشند. وي خطاب به قرباني اضافه كرد: بودجه نيروهاي مسلح در اختيار ستاد فرماندهي كل قوا قرار مي گيرد پس راجع، به عملكرد بودجه هم نمي توانيد سئوال؟ كنيد با وارد ندانستن تذكر قرباني بررسي سئوال آغاز شد. علي مزروعي نماينده اصفهان به نمايندگي از سوي 84 نماينده سئوال را مطرح كرد. وي با اشاره به اينكه چهل نماينده مجلس سئوالاتي راجع به صحبت هاي قائم مقام فرماندهي سپاه (در مورد انفجار چاههاي نفت منطقه ) مطرح كرده بودند گفت: براي نشان دادن حسن نيت خود سئوال را پس گرفتيم، به خاطر قولهايي كه آقاي شمخاني دادند و قرار بود بين فرماندهان سپاه و نمايندگان مجلس جلساتي تشكيل شود كه متاسفانه محقق نشد. مزروعي گفت: پس از انتشار بيانيه سپاه در اواخر تيرماه ما مجددا وارد بحث شديم زيرا اين بيانيه و ورود نيروهاي نظامي را به عرصه سياست آنهم با ادبيات همخوان با يك جناح سياسي به صلاح كشور نمي دانستيم. مزروعي آن گاه به سئوالات مطرح شده اشاره كرد و گفت: -بيانيه 1 سپاه از چه موضع قانوني صادر شده؟ است -عليرغم 2 توصيه هاي مكرر امام و قانون تشكيل سپاه چرا بيانيه اي كاملا سياسي و جناحي عليه جناح ديگر منتشر شده؟ است -موضعگيري 3 سپاه در امر سياست خارجي بويژه در مورد افغانستان مبتني بر كدام وظيفه قانوني؟ است -آيا 4 موضعگيري درباره مسائل اقتصادي و تعيين خطمشي جزو وظايف سپاه؟ است پس از مزروعي علي شمخاني در سخنان كوتاهي گفت كه سئوالهاي مجلس كمتر به حوزه مستقيم وظايف او مربوط مي شود. وي تاكيد كردكه من هرگز نگفته ام به مجلس نمي آيم بلكه همواره شعارم اين بوده كه سئوال حق نمايندگان و پاسخ وظيفه ماست. شمخاني گفت: در ارتباط با سئوالهاي چهارگانه اي كه مزروعي همرزم سابق ما مطرح كردند پاسخي فراتر از آنچه كه در كميسيون به استحضار دوستان رساندم ندارم. وي در رابطه با سئوال دوم نيز گفت: مي توان ادبيات بكار گرفته شده در بيانيه را با ديد مثبت عليه ضد انقلاب و تهديدات خارجي قلمداد كرد. شمخاني در رابطه با موضعگيري سپاه در سياست خارجي نيز گفت: سياست خارجي مجموعه اقدامات متمركزي را در حوزه هاي متفاوت راهبري مي كند كه بخشي در حوزه دفاعي است. وزير دفاع در مورد سئوال چهارم نيز گفت: در مورد مسائل اقتصادي اگر سپاه اقدامات مبتني بر رويكرد مردم گرايانه دارد به مفهوم دخالت در مسائل اقتصادي نيست. شمخاني تاكيد كرد: اگر بعضي واژه هاي احساسي را از بيانيه جدا كنيم مي توان تلقي مثبت از آن كرد. پس از سخنان وزيردفاع، علي مزروعي گفت: اگر قبول كنيم كه سپاه مي تواند بيانيه دهد، اين بيانيه بايد در جهت وحدت، دفاع از منافع ملي و تماميت ارضي كشور باشد، ولي اگر در جهت تفرقه و تشتت باشد انطباقي با قانون اساسي ندارد. مزروعي با اشاره به اينكه امام ورود سپاه به عرصه سياست را به نفع انسجام داخلي آنها و كل كشور نمي دانست گفت: در وصيت نامه امام نيز فرازي به همين موضوع اختصاص داده شده در حالي كه يكي از فرماندهان سپاه (فرمانده نيروي زميني سپاه ) گفته است: اينكه نظاميان نبايد در سياست دخالت كنند قبول نداريم، حضرت امام يك موقع صحبت هايي را براي همه نظاميان مي كردند كه كلان بود، لذا سپاه مي تواند در مسائل سياسي وارد شود اما ارتش نه، چون ارتش نيروي نظامي است ولي سپاه سياسي نظامي است. نماينده اصفهان با خواندن بخش هايي از بيانيه سپاه از نمايندگان خواست كه قضاوت كنند كه آيا بيانيه در جهت وحدت ملي بوده يا؟ تفرقه اندازي وي گفت: در بيانيه آمده است: اشغال نظامي همسايه شرقي ظاهرا نويسندگان بيانيه فرق بين اشغال نظامي و حضور نظامي را نمي دانند، ما دولت افغانستان را به رسميت شناختيم و دولت افغانستان از حضور نظامي آمريكا استقبال كرده است، بكار بردن كلمه اشغال يعني اينكه ما دولت افغانستان را به رسميت نمي شناسيم و دولت خارجي آن را اشغال كرده است. اين ادبيات باعث اعتراض سفارت افغانستان درتهران شد. اين چه هزينه بيهوده اي است كه به كشور تحميل؟ مي كنيم زماني كه سخنان مزروعي تمام شد شمخاني پشت تريبون قرار گرفت و شروع به خواندن يك بيانيه ده صفحه اي تايپ شده كرد. وي گفت: نقش سپاه در سرنوشت سياسي كشور، امنيت و ثبات سياسي مورد پذيرش و تاكيد تمامي نمايندگان محترم مجلس و گروههاي سياسي و اجتماعي داخلي مي باشد، بسياري از نمايندگان موجود مشاركت خود را با انقلاب، از طريق همكاري و عضويت در سپاه پاسداران آغاز نمودند... بيانيه اخير سپاه را مي توان به عنوان تحليلي از حوادث منطقه، رويدادهاي درون ساختاري، تهديدات خارجي و نمادهايي از تهديدات درون ساختاري دانست.. در چنين شرايطي بود كه بيانيه 13 جولاي بوش صادر شد. متن بيانيه وي به گونه اي بود كه مفهوم عبور از خاتمي را تداعي مي كرد. اين امر به مفهوم ناديده گرفتن نهادهاي قانوني در ايران بود. اين بيانيه را مي توان به منزله رويارويي با اصلاح طلبي، ارزش گرايي، مجلس و دولت آقاي خاتمي دانست.. در حالي كه در زمان طرح سئوال از سوي مزروعي، كل مجلس ساكت و آرام نشسته بود، در زمان خواندن بيانيه توسط شمخاني نمايندگان كه به نظر مي رسيد از پاسخ ها راضي نيستند كم كم از جاي خود بلند شده و بعضا جلسه را ترك مي كردند. با قانع نشدن مزروعي سئوال براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شد.