Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811019-59539S3

Date of Document: 2003-01-09

قضاوت آمريكايي - 33 قانون استثنائات و هشدارهاي ميراندا بايد لغو شوند - 1 قانون ميراندا مانع اجراي قانون در كسب اعترافات طي بازپرسي هاي پليسي مي شود. اين قانون، مجرمين گناهكار را آزاد كرده و بنابراين آنها مي توانند دوباره به جامعه صدمه بزنند. - 2 اگر تشريفات قانون مثل 8 قانون استثنائات و قانون ميراندا حذف مي شدند جرم هاي كمي وجود داشت براي اينكه بسياري از مجرمين زنداني و توقيف مي شدند و از آسيب رساندن به عموم مردم باز داشته مي شدند. - 3 ابزار بهتر از قانون ميراندا براي حمايت از اجراي قانون اساسي وجود دارد. يك جايگزين براي قانون ميراندا، ضبط ويدئويي كردن يا ضبط بازپرسي هاي پليس خواهد بود. - 4 ميراندا پيام هاي نمادين اشتباهي را مي فرستد. آن پيام اين است كه اهميت بيشتري به حقوق مجرمين مي دهد تا حمايت از افراد بي گناه. - 5 هيچ مدرك تجربي وجود ندارد كه نشان دهد قانون استثنائات از رفتار غيرقانوني پليس ممانعت مي كند. بسط مسئوليت قانوني ادارات پليس و مقرر كردن غرامت براي صدمات مالي، پليس را وادار خواهد كرد كه به حقوق فردي بيش از آنكه قانون استثنائات در نظر دارد احترام گذارد. - 6 هزينه هاي قانون استثنائات خيلي بالا است. قانون استثنائات با آزاد كردن ساليانه هزاران مجرم و تاسيس نهادهاي قانوني براي فرجام خواهي هايي كه دادگاه استيناف را در خود غرق مي كند، مانع اجراي عدالت مي شود. قانون استثنائات و هشدارهاي ميراندا نبايد لغو شوند _ 1 قانون ميراندا مانع جاري شدن اعترافات نگرديده است. اعترافات همان گونه كه قبل از ميراندا بود اكنون نيز همانگونه گرفته مي شود. اگر قانون استثنائات و قانون ميراندا لغو مي شد افراد بي گناه حقوق كمتري داشتند. حمايت از بي گناه بدون حتي حمايت از مجرم، غيرممكن است. _ 3 اما قانون استثنائات و قانون ميراندا را حذف كنيم افسران پليس مي توانند تقاضاي يك مظنون را مبني بر عدم بازپرسي ناديده بگيرند. ميراندا براي حمايت از ممنوعيت ماده اصلاحي پنجم عليه فردي كه مجبور شده است در هر محاكمه جزايي عليه خود گواهي دهد لازم است. _ 4 ميراندا پيام هاي درستي ارسال مي كند: دادگاه ها از رفتار غيرقانوني پليس كه باعث اقرار گرفتن مي شود اغماض نخواهند كرد. اين بحث درستكاري يا شان قضايي بيان مي دارد كه يك دادگاه بهتر است ميان خودش با اجازه دادن به دولت براي استفاده از خطاي خود فاصله بگذارد تا اينكه بخواهد مدركي را كه از طريق غيرقانوني به دست آمده اعتراف ] به [زور بپذيرد. اين عدم مساعدت دادگاه به پايدار كردن يك خطاي قانوني، دليلي است بر احترام قائل شدن براي قانون و براي استقلال قوه قضائيه. _ 5 ارزش واقعي قانون استثنائات اين است كه آن قانون منظره اي از آنچه كه كردار خوب پليس را تشكيل مي دهد توصيه مي كند يك افسر پليس خوب كسي است كه از قانون انتظار دارد او را در تعريف ماموريتش راهنمايي كند نه ] اينكه خودسرانه كاري انجام [دهد. - 6 قانون استثنائات كم هزينه تر از آن است كه منتقدان آن تصور مي كنند. يك مطالعه تخميني نشان مي دهد كه /0 6 بين /2 35 و درصد از همه جانيان دستگير شده در هر مرحله از سير مراحل دستگيري (در دادگاه ها و استيناف ها ) به خاطر قانون استثنائات شكست مي خورد يعني ] با وجود قانون استثنائات و ميراندا در عمده موارد اين دستگيري ها به هدف خورده و درست انجام نشده است و متهمين نتوانسته اند بگريزند. [ نرخ دستگيري هاي شكست خورده در تخلفات مربوط به داشتن موادمخدر بالاتر بوده اما در مواردي جرم خشونت آميز كمتر است. علاوه بر اين، قانون استثنائات با وجود نقايصي كه دارد، هزينه هاي كنار گذاشتن آن بسيار بالاتر است. قانون استثنائات بهترين است كه ما مي توانيم به طور واقع گرايانه اي حقوق ماده اصلاحي پنجم و حمايت از آزادي هاي مدني را به منصه اجرا درآوريم. ارزيابي قانون استثنائات و قانون ميراندا هر دو قانون (هم قانون استثنائات و هم قانون ميراندا ) در برخي موارد مانع پليس در تهيه مدارك ارزشمندي مي شوند اما ديدگاه مسلط بيشتر دانشگاهيان و بيشتر مجريان حرفه اي قانون اين است كه اين قوانين تاثير نسبتا اندكي بر توانايي عمومي پليس در دستگيري مجرمين دارند. قانون ميراندا، بازپرسي هاي پليس يا اعترافات را حذف نمي كند. با وجود هشدارهاي ميراندا تعداد قابل ملاحظه اي از مظنونين از حق شان صرفنظر مي كنند و همكاري با پليس را ادامه مي دهند. تاثيرات مثبت قانون استثنائات و ميراندا شامل افزايش آگاهي شهروندان از حقوق قانوني شان و تشويق كردن پليس به پيروي از قانون است. فصل: 8 مشكلات پليس هر زمان كه اداره پليس يك افسر خلافكار را دستگير مي كند آن را به عنوان دليلي بر اينكه پليس مي تواند پليس خودش باشد و خود را اداره كند در بوق و كرنا مي كند اما رسوايي روسپيگري در سال 1998 در نيويورك كه 20 افسر پليس در آن درگير بودند آن فرضيه تسلي بخش را تضعيف مي كند. ماموران، متهم شدند كه در هنگام انجام وظيفه در پي روسپيان بودند و با آنان ملاعبه مي كردند. واقعه ] ياد [شده اين تلقي را ايجاد مي كرد كه پليس ها از مصونيت دستگيرشان براي انجام عمل جنسي سوءاستفاده مي كردند، حتي مشكل بيشتر، اين نظريه بود كه اخبار مربوط به بازجويي ماموران متهم، از طريق رئيس پليس نشست مي كرد و اين امر باعث شد كه برخي از آن افسران موفق به فرار از دام پليس شوند. مبارزه عليه پليس كه اصلاح طلبان در عصر پيشرفت شروع كردند تا امروز نيز ادامه دارد. گواهي دروغ دادن پليس مطالعات دانشگاهي بسيار و كميسيون هاي تحقيق اثبات كرده اند كه پليس در پرونده هاي توقيف و بازجويي، قسم دروغ ياد مي كند.