Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811019-59538S4

Date of Document: 2003-01-09

فدائيان صدام عراقي ها به صف آرايي نيروهاي آمريكا در خليج فارس، با رژه نيروهاي داوطلب در شهر بعقوبه پاسخ دادند. هزاران مرد و زن كه به تازگي آموزش هاي اوليه نظامي خود را به پايان رسانده اند روز سه شنبه به مدت يك ساعت در خيابان هاي اين شهر رژه رفتند. آنها اعضاي شاخه استان دياله ارتش قدس بودند كه دو سال پيش به عنوان يك نيروي سراسري متشكل از كادر حزب بعث و به نشانه همبستگي با فلسطينيان تشكيل شد. عبدالباقي السعدون، رهبر حزب بعث در اين استان مي گويد: در حاليكه دشمنان ما در حال نقل و انتقال نيروهايشان هستند، ما هم همين كار را مي كنيم تا براي شكست حمله دشمن آماده باشيم. او مي گويد: اگر كسي به كار شيطاني اقدام كند، پاسخ ما شعار و حرف نخواهد ما بود با شعار زياد داوطلبان مانند آنهايي كه اكنون مي بينيد به آنان پاسخ مي دهيم. اين رژه نظامي در 60 كيلومتري شمال شرق بغداد يك روز بعد از آن صورت گرفت كه صدام حسين در نطقي بازرسان تسليحاتي سازمان ملل را به جاسوسي متهم كرد و هشدار داد كه عراق آماده فدا كردن همه چيز است. عزت ابراهيم معاون صدام كه مهمترين شخصيت عراق بعد از صدام است شاهد اين رژه بود و همين موجب پديد آمدن اين برداشت مي شود كه اين رژه تاييدي بر سخنان صدام بوده است. تا وقتي جنگ آغاز نشود، نمي توان گفت كه نيروهايي اينچنين چقدر مبارز و فدايي هستند. اعضاي ارتش خلق كه نيرويي شبيه به اين نيروها بودند در جنگ خليج فارس در سال 1991 هنگام ورود نيروهاي آمريكايي به عراق دسته دسته خود را تسليم نمودند. مردم عراق به طور خصوصي مي گويند تصميم دارند هنگام وقوع جنگ در خانه بمانند البته اگر برق و آب قطع نشود. اما در محافل عمومي و صحنه هايي اينچنين همه صداها در تحسين صدام حسين و دفاع از عراق بلند مي شود. اما حتي اگر گروه كوچكي از مبارزان مصمم در خانه هايشان سلاح به دست بگيرند، مي توانند براي هر نيرويي كه قصد اشغال عراق را داشته باشد، مشكل آفرين باشند. يك زن عراقي كه معلم انگليسي است با اشاره به كلاشينكفي كه در دست دارد مي گويد: آماده استفاده از اين هستيم. ما در هر زماني آماده ايم. اگر دشمن را ببينيم او را مي كشيم. اين زن كه 30 سال دارد مي گويد چهار ماه روزي هشت ساعت آموزش نظامي ديده است. اين آموزش شامل شليك به هدف، پختن غذا در حجم بالا براي يك ارتش و كمك هاي اوليه است. او پيراهن سبزرنگ و بلند و روسري همرنگ آن پوشيده و پارچه اي به دست دارد كه بر روي آن نوشته شده: در خدمت تو، صدام! زنان در واحدهاي يكصدنفري كه هر واحد لباس متفاوتي دارد نيمي از نيروهاي رژه رونده را تشكيل مي دهند. برخي زنان با لباس هاي به رنگ خاكي پشت سر اين نيروها رژه مي روند. يك گروه از زنان روسري سياه رنگ به سر دارند و نقابهايي سياه رنگ به صورت مي زنند كه نيمه پاياني صورتشان را پوشانده است. آنها چفيه هاي سياه و سفيد نيز روي شانه مي اندازند. گروه ديگري از زنان كلاه به سر دارند و گروهي ديگر به شيوه بمبگذاران شهادت طلب فلسطيني لباس پوشيده اند. همه زنان كلاشينكف دارند و نيروهاي فدايي خوانده مي شوند. پشت سر زنان، هزاران مرد رژه مي روند كه بسياري از آنها با موهاي جوگندمي و شكم هاي برآمده مناسب شركت در جنگ نيستند. اما خود تاكيد دارند كه مي توانند. سفر عبدالوهاب يك كشاورز 30 ساله از ميان آنها مي گويد: ما ياد گرفته ايم كه در مقابل حمله دشمن از خود دفاع كنيم. او سه ماه، هر روز شش ساعت آموزش ديده است. او مي گويد: بخش عمده اي از اين آموزش ها دربرگيرنده درگيريهاي خياباني بود. زيرا تاكيد بر اين است كه در دفاع از موسسات و تاسيسات مهم عقبنشيني نكنيم. در راه بعقوبه، سه هلي كوپتر سفيد سازمان ملل ديده شدند كه به همراه دو هلي كوپتربزرگتر عراقي، بر فراز بزرگراه به سوي غرب مي رفتند. اين نخستين بار است كه بازرسان تسليحاتي از اين هلي كوپترها استفاده مي كنند. اين كار سرعت بازرسان را در انجام ماموريت افزايش مي دهد و از سوي ديگر عامل غيرقابل پيش بيني بودن ماموريت ها را نيز تقويت مي كند. مقصد هلي كوپترها كارخانه اي دولتي در نزديكي مرز سوريه بود. عراقي ها مي گويند همه تاسيسات توليد اورانيوم در اين مجموعه يا جريان جنگ خليج فارس تخريب شده يا بعد از آن توسط سازمان ملل از كار افتاده است اما هنوز ظن و گمان در اين مورد وجود دارد. يك گروه تسليحات شيميايي به مدت شش ساعت از اين محل بازديد كردند. مقامات عراقي مي گويند در اين محل تنها كود شيميايي توليد مي شود. نيويورك تايمز