Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811019-59533S2

Date of Document: 2003-01-09

فوري مجوز مي دهيم وجود دارد چرا كه دولت از طريق وزارت صنايع اعلام كرده بسيار ساده اي هم مقرر كرده است عكس: عباس كوثري گفت وگو با رضا ويسه _ بخش پاياني اميرحسين مهدوي * به اعتقاد شما ما براي اينكه حجم بالاي توليد خودرو برسيم بايد در شاخه هايي كه توانايي داريم خود را رقابت پذير كنيم. به نظر من بايد مرحله اي كار كنيم. در مرحله يك بايد به سمت توليد با كيفيت و ارزان تر براي افزايش قدرت رقابت در بازار جهاني برويم. حال اين كالا با هر برندي توليد شود، مسئله اي ندارد. * پس اين پيشگيري ها هم براي شما هزينه زيادي به دارد هر حال شما در يك برنامه، افزايش تعداد توليد براي يك سري محصولاتي داشتيد كه در حال حاضر معتقديد رقابت پذير نيستند. به عنوان مثال در مورد خودرو گفتيد كه به هفتصد هزار تا مي رسيم در عين اينكه تيراژ خودروهايي مثل پيكان را كم خواهيد كرد. يعني هم از سرمايه گذاري بزرگي كه امسال براي هزار 127 پيكان انجام شده است بايد چشم بپوشيد و هم در محصولات ديگري سرمايه گذاري كنيد تا افزايش تيراژ قابل توجهي به آنها ببخشيد. ما فكر مي كنيم آنچه كه در حال حاضر قابليت استفاده دارد، قدرت در ساخت و توليد است كه شامل سخت افزار و نرم افزار و مديريت نيروي انساني است. در اينجا چه كالايي توليد؟ كنيم پيكان يا 206 يا اينكه محصول جديدي توليد كنيم كه قدرت رقابت جهاني داشته باشد. ما مي گوييم بايد همه امكانات خود را به سمتي ببريم كه بهترين كالا را توليد كنيم تا هم موجب رضايت مشتري داخلي و هم مشتري جهاني شود و اين قابل دسترسي است. اما نبايد در جنگ برند و علامت تجاري درگير شويم. الان در اوضاع داخلي اگر ما محصولي داشته باشيم كه كاملا مشابه محصول خارجي باشد اما بر يكي علامت تجاري بين المللي و بر ديگري علامت خود را بگذاريم، در شرايط مساوي همين مشتريان داخلي محصول ما را نمي خرند مگر اينكه ارزان تر بدهيم. لذا در اينجا زيان پس مي كنيم چه دليلي دارد كه اين كار را انجام دهيم. ما مي توانيم با قيمت رقابتي با كيفيت عالي وارد بازار جهاني شويم. در يك دوره زماني كه به اعتقاد من حداكثر 6 سال بيشتر نيست اين قدرت را پيدا مي كنيم كه وارد طراحي هاي جديد شويم كه در اين زمان عامل كليدي و سرنوشت ساز نوآوري است. اگر بخش مهندسي و مديريت ما، نوآوري هاي جديدي داشت به گونه اي كه توانست در رقابت با محصول جديد، كالايي جديدتر از ديگران عرضه كند آن زمان برنده است. ما به اين استراتژي برش داده يا ميان بر زده مي گوييم و زماني مي توانيم اين كار را انجام دهيم كه تجربه كافي در توليد پيدا كرده باشيم. * در چهار پنج سال اخير خودروهايي داشته ايد كه توان ماندن در بازارهاي جهاني را داشته ؟ باشند ما يك سرمايه گذاري عمومي و يك سرمايه گذاري اختصاصي داريم. به عنوان مثال براي توليد يك خودرو در يك كارخانه خودروسازي بزرگ بالغ بر 80 درصد سرمايه گذاري عمومي است. مانند خط رنگ و خط مونتاژ. * پس در واقع ويژه يك مدل؟ نيست خير. شما مي توانيد هر مدلي را در آن بزنيد. يك سرمايه گذاري ويژه هم داريم مانند قالبها و ابزارهاي مخصوص كه 20 تا 25 درصد كل سرمايه گذاري است و براي يك دوره پنج شش ساله توليد مستقر مي شود. مثلا اگر 206 توليد مي كنيد تمام ابزارها و قالبهاي ويژه آن در يك دوره پنج شش ساله مستقر مي شود. پس چيزي را از دست نمي دهيد. اين دوره زماني كه تمام شد آن كالاها مستقر شده و مي توانيد از آن استفاده كنيد. * پس ديگر اجازه توليد جديد به آن خودروها نمي دهيد و سرمايه گذاري جديد؟ مي كنيد بله. ما فكر مي كنيم خودرويي كه قابليت عرضه به بازار جهاني ندارد نبايد توليد جديد داشته باشد. * در اين صورت خط توليد پيكان در خراسان صددرصد منتفي؟ است خط توليد پيكان در صورتي كه قالبها و ابزار جديد آن را توليد كند، منتفي است. * يعني تيراژ آن كاهنده خواهد؟ بود بله. اما دوره زماني توليد پيكان تا زماني كه به نقطه صفر برسد، بايد طي شود. اعتقاد ما بر اين است كه اين امر زماني عملي مي شود كه ما خودروهاي جديدي با قيمت پيكان جايگزين كنيم. اين جايگزيني مشتريان ما را به سمت خودروهاي جديد سوق مي دهد. لذا خودرو قديمي كه مشتري ندارد خودبه خود حذف مي شود. ما بايد دقيقا اين روش را رعايت كنيم تا بازار مشكلي براي مصرف كننده ايجاد نكند. * استنباط شما كه بزرگ ترين سهامدار شركت هاي خودروسازي هستيد، در مورد خودروسازي هاي ديگر چيست. فرمولي كه شما تجويز كرديد در مورد ايران خودرو و سايپا اجرا مي شود. فكر مي كنيد گروه هاي ديگر چه بايد بكنند. آيا بايد در تيراژ كوچك زير دو سه هزار بمانند يا آنها هم بايد به اين تيراژ؟ برسند در حال حاضر بهترين شرايط براي سرمايه گذاري وجود دارد. چرا كه دولت از طريق وزارت صنايع اعلام كرده كه مجوز فوري مي دهد و شرايط بسيار ساده اي هم مقرر كرده است. تنها نكته مهم آن اين است محصولي كه انتخاب مي شود بايد جديد و به روز و قابل رقابت باشد، نه يك محصول كهنه و از قديمي طرف ديگر هم صندوق ذخاير ارزي وجود دارد كه تامين منابع ارز را حمايت مي كند. بانك ها هم كه الان وام ارزي مي دهند. بازار پركششي هم وجود دارد. پس بهترين شرايط نسبت به بيست سال گذشته به وجود آمده است تا بخش خصوصي در اين صنعت سرمايه گذاري كند. اين كار شرايط رقابتي را بهتر و دامنه كار را وسيع تر مي كند و ما معتقديم كه چنين واقعه اي رخ خواهد در داد واقع با توجه به مجوزهايي كه بخش خصوصي گرفته است صددرصد چنين شرايطي اتفاق مي افتد. * تمام آنها با برند خارجي است و چيزي وجود ندارد كه طراحي شده؟ باشد تا جايي كه اطلاع دارم تمام نگرش ها، نگرش بازار جهاني است. با توجه به اين نگرش و همچنين ميزان ساخت داخل براي توليدكننده مشكل است كه فورا وارد ساخت داخل شود. شبكه قطعه سازي ما هم رو به رشد است. همچنين حجم سرمايه گذاري ها رو به افزايش است و طبق برآوردي كه ما انجام داده ايم براي رسيدن به توليد يك ميليون، بايد از حالا دو ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد در بخش قطعه سازي داشته باشيم كه اعلام هم شده است تيمي درحال برنامه ريزي براي انجام اين كار هستند. * به نظر شما اين ضرري به توليد داخل و اشتغال؟ نمي زند آنچه كه اين جريان را پوشش مي دهد ضريبهاي حمايتي يا سود بازرگاني است كه دولت به آنها عمل مي كند و با توجه به اينكه سياست اعلام شده از سوي دولت، سياست حمايت از اشتغال در صنعت داخلي است لذا اگر تعرفه هايي را كه دارد اعمال كند، كفايت مي كند و ما نگراني نداريم. * در زمان تغيير مديران سايپا گفتيد كه مجمع عمومي تشكيل شده و درواقع حالت عادي داشت به نظر شما چرا اين مسئله تا اين حد براي افكار عمومي مهم و ويژه است و چرا مثلا در مورد مديران فولاد چنين حساسيتي نشان؟ نمي دهند درست است. من فكر مي كنم به خاطر نوع محصول است. يعني محصول صنعت خودرو محصولي است كه در مورد آن مي توان گفت براي بچه اي كه محيط اطرافش را مي شناسد تا كسي كه از اين دنيا مي رود، مهم است. درواقع خودرو كليدي ترين سرمايه زندگي خانواده ها است. لذا اينكه چگونه توليد مي شود، چه كسي آن را توليد مي كند، چگونه اداره و چگونه سرمايه گذاري در آن مي شود، براي مردم مهم در است ايران شواهد اين طور نشان مي دهد كه صنعت خودرو اقبال خاص و ويژه اي از ديد مصرف كننده دارد. شايد در حال حاضر كارهايي كه ما در بخش صنعت دريايي انجام مي دهيم در كل اقتصاد كشور بسيار وسيع تر، مهمتر و اثربخش تر باشد، اما هيچ كس صحبتي در مورد آن نمي كند. اما در تغيير مديريت صنعت خودرو تا اين حد حساسيت نشان داده مي شود. البته من اميدوارم روزي برسد كه صنعت كشتي و دريا هم آنقدر مهم شود كه مردم تغيير و تحولات آن را دنبال كنند. پيش بيني خود من اين است كه در آينده كشور در صنايع هاي تك يا مجموعه كامپيوتر و آنچه كه به عنوان نرم افزار و سخت افزار استفاده مي كنيم به يك بلوغي مي رسند. اميدوارم تا سه چهار سال ديگر شاهد اين باشيم چون در حال حاضر چيزي نداريم. * فقط براي مردم مهم است يا براي خود شما هم جايگاه مهمتر و سنگين تري نسبت به ساير صنايع مانند همان صنعت كشتي سازي كه مثال زديد دارد. براي همين هم سياست هاي جديد در آن اجرا مي كنيد و مديران آن را تغيير مي دهيد. نه. اتفاقا آنچه كه در عمل در سازمان گسترش اتفاق مي افتد اين است كه صنايع ديگر مانند صنايع دريايي، ريلي و هوايي در صحنه اصلي هستند و صنعت خودرو در عين اينكه از نظر برنامه ريزي استراتژيك بسيار مهم است در رده هاي بعدي قرار دارد. * درواقع از ديد افكار عمومي شما تا به حال توانسته ايد ايده هايتان را در صنعت خودرو پيش ببريد. حداقل با انتقال سياست گذاري از بنگاه اقتصادي به سازمان گسترش. لذا به نظر مي رسد كه مهمترين كاري كه توانستيد انجام دهيد در صنعت خودرو بوده. آيا به نظر خودتان هم بلندترين قدم تان بوده است. خير. به نظر من اين طور نيست. اين تصور به اين دليل به وجود آمده كه اين كار براي ديگران و افكار عمومي مهم بوده است. چرا كه كارهايي كه ما در بخش هاي تك و صنايع دريايي و ريلي انجام مي دهيم از نظر بخشي روي كل صنعت كشور اثرگذار است. اثري كه كمتر در ديد افكار عمومي قرار مي گيرد.