Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811019-59532S5

Date of Document: 2003-01-09

صد و يك پرسش فلسفي ديكتاتياي نوين مارتين كوهن ترجمه و تدوين: آرش صالحي يادآوري ديكتاتياي I:دولت دموكراتيك و خوش رنگ و لعاب ديكتاتيا براي سلامتي مردم خود بسيار نگران بود. زيرا بر پايه آمار و اطلاعات موجود، تقريبا بيست درصد مردم ديكتاتيا، از عوارض ناشي از پرخوري رنج مي بردند. مادام دامپسپونگ، وزير وقت بهداشت و درمان كابينه ديكتاتيا، هشدار داد كه زمان آن رسيده است كه به خودمان بياييم و شكلات و شيريني را كنار بگذاريم و با مديران و صاحبان اين قبيل صنايع غذايي برخورد كنيم چرا كه شكم هاي مردم شريف ما بيشترين ضربه را از همين ها متحمل برنامه شده اند خانم وزير، براي مبارزه با اين معضل اجتماعي از سه بخش تشكيل شده بود. - 1 مبارزه وسيع تبليغاتي - 2 مطالب و كتابهاي آموزشي براي مدارس - 3 عوارض و ماليات هاي سنگين بر محصولات غذايي مضر مسئله چهل و يكم: ديكتاتياي نوين بيشتر اعضاي كابينه فكر مي كردند كه مادام دامپسپونگ، با اين كار، جلوي لذت هاي مشروع مردم را مي گيرد و در ابتدا به پروژه مادام دامپسپونگ چندان خوشبين نبودند. اما بعد از ديدن فيلم هاي آموزشي در ارائه اسناد و مدارك علمي، كم كم قانع شدند كه تغيير در رژيم غذايي مردم، تعداد زيادي از مردم را از بيماري هاي خطرناك و مرگ زودرس مصون نگه مي دارد. مخصوصا خانم نخست وزير وقتي از ميزان درآمدي كه از محل ماليات هاي جديد به خزانه دولت واريز مي شود، اطلاع پيدا كردند، با آغوش باز از آن استقبال كردند. طرح پيشنهادي به راي گذاشته شد و اعضاي كابينه به اتفاق به اجراي كامل اين برنامه راي دادند. اما با گذشت زمان، از اخبار و اطلاعاتي كه به بيرون درز مي كرد، چنين بر مي آمد كه برنامه هاي دولت اثر خيلي كمي داشته اند. به نظر مي رسيد كه اين برنامه هاي آموزشي و فرهنگي تنها باعث شده اند كه خوردن شيريني و شكلات و غذاهاي پرچربي، جذابيت بيشتري پيدا كنند و بچه ها براي خوردن اين جور چيزها حرص بيشتري از خود نشان دهند. در گزارشي كه وزارت آموزش و مدارس به كابينه ارائه كرد، آمده بود كه تدابير جديد باعث شده است كه دانش آموزان از دستشويي ها براي خوردن شكلات و شيريني استفاده مي كنند و گزارش ها حاكي از آن بود كه پيام ها و فيلم هاي آموزشي راديو و تلويزيون به انزجار و تنفر مردم از اين برنامه منجر شده است و مردم آن را در حكم دخالت در امور خصوصي خود تلقي مي كنند. به اين ترتيب تعداد افرادي كه به چاقي مبتلا مي شدند در حال افزايش بود. دوره اول دولت ديكتاتياي نوين به سر آمد و اين در حالي بود كه تقريبا هيچ يك از طرح ها و برنامه هاي دولت به موفقيت دست نيافته بعد بود از انتخابات و انتصاب مجدد مادام دامپسپونگ، وي با نيرويي مضاعف به اين مسئله پرداخت و پيشنهاد داد كه برنامه هاي مبارزه با چاقي بايد با سختگيري و جديت بيشتري دنبال شود. همه توصيه ها و محورهاي اين برنامه در اعلاميه حزب حاكم به اين صورت بود: - 1 حمله به مصرف: وجود هر گونه شيريني و شكلات و غذاهاي قيد شده در ليست سياه در مكان هاي عمومي ممنوع است. - 2 هر گونه محصولات غذايي كه جزء خوراكي هاي خاص محسوب مي شوند فقط به بزرگسالان قابل فروش است و بايد از دسترس اطفال دور نگه داشته شوند و جاي آن ها در بلندترين قفسه هاي فروشگاه ها است. - 3 درج هشدارهاي پزشكي و هشداردهنده بر روي بسته هاي خوراكي ها خاص الزامي است: اين محصول حاوي چربي و قند است كه بر پايه شواهد پزشكي مهم ترين علت امراض قلبي است. - 4 هر فردي كه به امراض مربوط به افزايش وزن و چاقي مثل امراض قلبي دچار شود بيمه به او تعلق نمي گيرد و بايد تمامي هزينه هاي مداواي خود را بپردازد، حتي اگر از مداواي خود صرف نظر كند. مادام دامپسپونگ در انتها با قاطعيت هر چه تمام تر اظهار داشتند كه اين تنها راه نجات ملت شريف ما از مرگ زودرس است و آينده كودكانمان در گرد همين برنامه است. اما آيا فكر نمي كنيد خانم وزير يك كمي تندروي؟ مي كند