Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811018-59525S9

Date of Document: 2003-01-08

پاسخ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به نماينده اصفهان روابط عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با ارسال نمابري به اظهارات احمد شيرزاد نماينده مردم اصفهان در مجلس مندرج در همشهري مورخ 8 دي ماه پاسخ داد. در بخش هايي از اين جوابيه آمده است: اين بيان نماينده محترم كه اخيرا ديوان عدالت اداري راي صادر كرده كه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعتبار قانوني ندارد و فقط بايد محترم شمرده شوند، با توجه به سياق عبارت و اطلاق آن، تداعي كننده صدور يك راي تاريخي از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم اعتبار قانوني كليه مصوبات (سابق و لاحق ) شوراي عالي مي باشد، در صورتي كه براي اطلاع بيشتر (به ويژه براي نماينده محترم كه كيفيت اظهاراتشان حاكي از قائل بودن وي به چنين برداشتي مي باشد ) بايد گفت كه: راي شماره 117 /5 /81 2 مورخ هيات عمومي ديوان عدالت اداري ناظر به مورد خاص (بندهاي - 5 2 - 3 5 5 و- 48012 /4 /1381 5 مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان سياستهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مطبوعات ) بوده كه هر چند استدلال هيات عمومي ديوان در اين مورد كه البته مستظهر به نظر شرعي شوراي نگهبان بوده، درست مي باشد; اما مبناي استدلال آن هيات در برخي از موارد نادرست بوده كه اين امر مستدلا و به تفصيل از طريق دبير محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ديوان عدالت اداري اعلام شده است.