Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811018-59524S1

Date of Document: 2003-01-08

شهرداري تهران: درآمد تراكم مازاد در پروژه هاي عمراني هزينه مي شود شهرداري تهران از مصمم بودن اين سازمان براي صرف درآمد ناشي از فروش تراكم مازاد در مناطق مجاز، در پروژه هاي عمراني و فرهنگي و آزادسازي املاك خبر داد. روابط عمومي و بين الملل شهرداري روز سه شنبه گزارش داد: اين سازمان همچنين مصمم به احياي عوارض قانوني و فراموش شده است. شهرداري تهران كه صورت جامع درآمد و هزينه خود را طي شش ماه نخست سال جاري منتشر كرده است اعلام كرد اين سازمان در شش ماه نخست امسال بالغ بر 2 هزار و 260 ميليارد ريال درآمد داشته كه برابر درآمد شش ماه نخست سال گذشته است. بنابراين گزارش يك هزار و 800 ميليارد ريال از درآمد شش ماه نخست سال جاري شهرداري تهران ناشي از عوارض پروانه هاي ساختماني، از جمله زيربنا، پذيره، مهندسين ناظر، فروش تراكم و... بوده است. حق تشرف قطع درختان پاركينگ و حريم 72 ميليارد ريال و عوارض كسب و پيشه كارخانه هاميليارد 68 ريال و عوارض نوسازي ميليارد 14ريال براي شهرداري درآمد طي اين مدت داشته است. شهرداري اعلام كرد در مورد برخي عناوين درآمدي براساس تعرفه هاي مصوب در سالهاي قبل وصولي انجام شده و اين امر موجب كاهش درآمدها شده است. با توجه به توقف فروش تراكم در مناطق يك تا هفت تهران، درآمدهاي حاصل از اين بخش درمقايسه با شش ماه نخست سال گذشته كاهش و در مناطق ديگر افزايش داشته است. درآمد حاصل از حمل و نقل و ارتباطات شهرداري تا پايان شهريور ماه سال جاري ميليارد 30 ريال است درصورتي كه وجوه پرداختي بابت پروژه هاي بهبود ترافيك احداث و نگهداري معابر و نظاير آن 36 ميليارد ريال بوده و درآمد وصولي معادل 8 درصد وجوه پرداختي است. شهرداري گزارش داد 320 ميليارد ريال از درآمدهاي شهرداري صرف احداث و ترميم و نگهداري خيابان ها بزرگراهها و معابر و 290 ميليارد ريال صرف نگهداري خدمات شهري و فضاي سبز و 270 ميليارد ريال صرف راه آهن شهري (مترو ) شده است. براي احداث و تكميل پارك 100 ميليارد ريال و تملك املاك واقع در طرح هاي عمراني 190 ميليارد ريال هزينه شده است.