Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811018-59523S3

Date of Document: 2003-01-08

حاشيه علم * آواز پري دريايي فرمون هاي جنسي كه به خوبي در حشرات شناسايي شده اند، مواد شيميايي هستند كه در محيط رها شده و اعضاي نر و ماده يك گونه را به سوي هم مي كشانند. مهره داران نيز همانند حشرات مي توانند مواد مشابه اي را به مثابه آواز سيرن (در اساطير يونان يكي از فرشتگان دريايي است كه با آواز دلفريب خود دريانوردان را به سوي مرگ مي كشاند ) در محيط اطراف خود منتشر كنند. تا پيش از كشف اخير فرمون هاي جنسي در نوعي مارماهي، لامپري دريايي، كه تا دوردست ها انتشار مي يابد، به نظر مي رسيد كه فرمون هاي جنسي مهره داران تنها در مسافت هاي كوتاه كارآيي لامپري هاي دارند نر طي فصل توليد مثل، لانه هايي را در جويبار مي سازند و مواد شيميايي را از خود ترشح مي كنند كه ماده ها را حتي از فواصل بسيار دور پايين دست جويبار به سوي خود مي كشانند. گروهي از زيست شناسان به رهبري ويمينگ لي از دانشگاه ميشيگان موفق به شناسايي ساختار شيميايي اين فرمون ها شده اند. احتمالا اسيدهاي صفراوي كه در كبد توليد مي شوند توسط غدد ويژه اي كه تنها در نرهاي آماده جفت گيري وجود دارد، در آبشش ها رها مي شوند. بررسي هاي اعضاي تيم حاكي از آن است كه تماس آبي كه از ميان آبشش هاي جانور نر آماده جفت گيري عبور كرده با جانور ماده منجر به كشانده شدن او به سوي لامپري نر مي شود. البته آبي كه از روي ساير قسمت هاي بدن لامپري نر عبور داده مي شود نقشي در اين ميان ندارد. تمامي فرمون هاي جنسي كه در ماهي ها يافت مي شوند به استروئيدها و پروستاگلاندين ها تغيير مي يابند زيرا اسيدهاي صفراوي بسيار محلول اند، به طور يكنواخت در آب پراكنده مي شوند و در مقادير بسيار توليد مي شوند. لي و همكارانش خاطرنشان مي سازند كه ساخت و پاخت كردن با اين سيستم فرموني ممكن است راه حل دوستانه اي را براي كنترل لامپري ها در درياچه آب شيرين گريت پيش رويمان قرار دهد زيرا ورود ناخواسته لامپري ها در اوايل قرن گذشته به كانال ولاند باعث بروز آسيبهايي به ذخاير ماهيان تجاري آنجا شده است. Sep,History 2002 Natural