Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811018-59522S3

Date of Document: 2003-01-08

نقش جديد استراليا يادداشت سياسي اردشير زارعي قنواتي دولت استراليا در هفته اخير خبر از طرح سه ماهه اي داد كه در آن مردم دعوت به هوشياري و مراقبت بيشتر در قبال تهديدات تروريستي شده روزنامه ها بودند و شبكه هاي تلويزيوني در اين روزها سرشار از آگهي هاي مصوري بوده كه در آنها نهايت سعي به كار برده شده است تا اقدامات تروريستي در استراليا توسط مردم جدي گرفته شروع شود چنين طرحي درست همزمان با آتش زدن يكي از اردوگاه هاي پناهندگان خارجي در استراليا بود كه مي توانست تاثير دوچنداني به آن ببخشد. دولت كانبرا چنين طرحي را يك حركت لازم و منطقي براي مبارزه با تهديدات تروريستي در آينده مي داند. جان هوارد نخست وزير استراليا نيز مي گويد اطلاعات به دست آمده نشان مي دهد در روزهاي آتي يك اقدام بزرگ تروريستي به وقوع خواهد پيوست. اين در حالي است كه گروه هاي صلح طلب و به خصوص حزب كارگر اين كشور معتقدند اين طرح نتيجه عكس داشته و تنها مي تواند نگراني مردم را افزايش دهد. آنچه هم اينك در استراليا شاهد هستيم چه در گسترش تهديدات تروريستي و چه در همگرايي بيشتر اين كشور با رويكرد جديد آمريكا نشان دهنده يك دگرديسي ساختاري در جامعه فوق است كه مي تواند آينده جزيره را تحت تاثير خود قرار دهد. قبل از دهه 90 فروپاشي بلوك شرق با توجه به دوري جغرافيايي و عدم مشاركت فعال در جنگ سرد، استراليا به عنوان يكي از مناطق امن در جهان به حساب مي آمد. اين امنيت تا بدانجا مورد توجه بود كه تصور مي رفت در صورت بروز جنگ اتمي تنها جايي كه مي تواند مصون از آسيب باشد همين استراليا خواهد بود. چنين خصوصيتي كه ناشي از امنيت و ثبات پايدار در شرايط قبلي بود سيل مهاجران و سرمايه را به سوي جزيره سرازير كرد كه موجب شد راه چند هزار ساله ديگر جوامع را استراليا طي كمتر از يكصد سال اما بپيمايد پس از فروپاشي شوروي و به تبع پايان جنگ سرد نوع معضلات بين المللي قانونمندي خاص خود را از دست دادند. تروريسم كه در مقطع جنگ هاي افغانستان در قالب بعضي از گروه هاي جهادي عليه شوروي به كار گرفته شده بود به واسطه عدم هنجارپذيري و ماهيت ضدنظم آن خود به يكي از معضلات اساسي در روابط بين الملل تبديل شد. حوادث يازده سپتامبر نشان داد كه تكيه بر چنين گزينه هايي براي بهره برداري مي تواند تهديدكننده باشد و تبعات بعدي آن نيز در قالب مبارزات ضدتروريستي چنانچه به صورت منطقي دنبال نشود تشديدكننده بحران خواهد بود. سياست جديد مقامات كانبرا در مواجهه با چنين مسئله اي دقيقا متاثر از نوع سياست غلط ايالات متحده در اين خصوص بوده است. اين مسئله در سياست نوين آمريكا بسيار بيشتر از مبارزه ضدتروريستي تلقي شده و اين كشور سعي در استفاده غيراصولي از چنين مسئله اي در راهبردهاي سلطه گرايانه نظم نوين مورد نظر خويش دارد. واشنگتن با توجه به پتانسيل عيني براي اعمال هژموني بر جهان قادر است از تروريسم به عنوان يك گزينه دلبخواه استفاده نمايد اما اين خصوصيت براي استراليا منطقي و تامين كننده منافع نيست. اصولا كانبرا فاقد هرگونه توان براي اعمال هژموني و بهره مندي در اين خصوص است و در صورت ورود به اين شرايط در هزارتوي آن گم خواهد شد. در سال هاي اخير به موازات دوري هرچه بيشتر اروپا از مدار يكجانبه نگري آمريكا دولت استراليا سعي كرده تا جايگاه اروپا را در نزديكي به ايالات متحده به دست بياورد. چنين مسئله اي در شرايط فعلي استراليا را درگير تبعات منفي معضلات بين المللي كرده كه گسترش تروريسم در وضعيت استراليا نشان دهنده آن است. اين كشور با مخدوش كردن هرگونه مرزبندي بين خود و آمريكا در شرايطي كه تمام كشورهاي جهان شديدا منتقد سياست هاي آن كشور بوده اند، خود را به طور كامل در اختيار رويكرد جديد قرار داده است. چنان چه در مورد حمله آمريكا به عراق اولين كشوري كه با آمريكا همراه شد دولتمردان كانبرا بودند كه آمادگي خود را براي مشاركت در جنگ به صراحت اعلان كردند. جزيره ثباتي كه در گذشته از تمامي بحران هاي بين المللي به دور بود در اين سال ها به واسطه رويكرد جديد آن در كانون تعارضات جهاني قرار گرفته است. اقدام اخير تروريستي در جزيره بالي اندونزي كه در آن بيش از 88 نفر از شهروندان استراليايي جان باختند نه تنها درس هاي لازم را براي آنان به همراه نداشت كه موجب توهم هرچه بيشتر نيز گرديد. جان هوارد نخست وزير استراليا پس از اين حادثه تحت تاثير نوع برخورد جورج دبليو بوش اعلان نمود كه استراليا جهت مبارزه با تروريسم دست به اقدامات پيشگيرانه خواهد زد. اما كشورهاي شرق آسيا كه مورد نظر هوارد بودند بلافاصله عكس العمل نشان داده و حتي در مالزي ماهاتير محمد نخست وزير آن به صراحت گفت كه هرگونه اقدامي از اين قبيل در اين كشور به منزله جنگ تلقي خواهد شد و با پاسخ قاطع مواجه مي شود. با كمترين بروز اعتراض و فشار منطقه اي در خصوص سخنان جان هوارد اين كشور مجبور شد به همسايگان اطمينان دهد كه استراليا هرگز دست به اقدامي نخواهد زد. استراليا به لحاظ موقعيت ژئوپلتيك خود و برخورداري از شهروندان اكثرا مهاجر به كلكسيوني از فرهنگ هاي متفاوت و بعضا غيرهمساز تبديل شده است. اين شرايط ژلاتيني با توجه به رويكرد ضدتروريستي كنوني كه طبق ديدگاه ها و نسخه هاي آمريكايي تدوين يافته و هم اكنون مورد توجه استراليا واقع شده است مي تواند تعارضات فرهنگي و ساختاري بي شماري را در جامعه استراليا به دنبال داشته باشد. از طرف ديگر ماهيت تروريسم آن گونه است كه هرچه بيشتر به آن بها داده شود موجب تعميق آن مي گردد، بنابراين چنين رويكردي از سوي استراليا مي تواند نتيجه عكس بدهد.