Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811018-59518S12

Date of Document: 2003-01-08

تلاش كميسيون اروپا براي حمايت از حقوق مصرف كنندگان تهران - واحد مركزي خبر: در حالي كه شهروندان اتحاديه اروپا بيش از پيش لوازم خانگي و رايانه هاي خود را از كشورهاي مختلف اتحاديه اروپا تهيه مي كنند خدمات پس ازفروش و ضمانتنامه ها در همه كشورها يكسان اجرا نمي شود. به گزارش شبكه يورونيوز به همين منظور كميسيون اروپا تصميم گرفته است از مصرف كنندگان حمايت كند و از چند ماه پيش قانوني تعيين كرده است كه بر اساس آن هر جنسي بايد حداقل دو سال پس از خريد ضمانت داشته باشد. اين قانون بايد در همه كشورها به طور يكسان اعمال شود. در صورتي كه كالا ايراد داشته باشد يا مفاد قرار داد در آن رعايت نشده باشد مصرف كننده مي تواندبه طور رايگان كالايي ديگر دريافت كند يا كالا پس گرفته شود يا در خريد كالايي ديگر تخفيف بگيرد. مشكل اصلي اين است كه 8 كشور از جمله فرانسه هنوز اين قانون را به تصويب پارلمان ملي خود نرسانده اند. اتحاديه اروپا به آنان هشدار داده است اين قانون را به تصويب برسانند در غير اين صورت از آنها شكايت مي كند.