Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811018-59515S3

Date of Document: 2003-01-08

نگاه اقتصادي سياست هاي مالياتي آلمان اتو گراف لامبز دورف 1 شما هيچ حوزه سياسي را نمي توانيد پيدا كنيد كه در آن صدور بيانيه ها و اعلاميه ها به اندازه سياست هاي مالياتي اثرات منفي داشته باشد. اگر هم حوزه هايي اين خصوصيت را داشته باشند تعداد آنها بسيار بسيار اندك است. حداقل سرعت تاثيرگذاري سخنراني ها و اعلاميه ها در اين زمينه بيش از ساير زمينه هاست. اين را احتمالا هر كس كه در پست وزارت دارايي كار كرده باشد به شكلي كاملا ملموس تجربه كرده است. ما آلماني ها مجبوريم به سرعت بالاي ويرانگري هاي بيانيه ها در اقتصاد و حوزه هاي مالياتي باور داشته باشيم. در غير اين صورت نخواهيم توانست ناشي گري باور نكردني ائتلاف قرمز _ سبز (ائتلاف حاكم در آلمان ) را توجيه كنيم. از زمان انتخابات سراسري آلمان تاكنون آنها در زمينه سياست هاي مالياتي فوق العاده ساده انگارانه عمل كرده اند. البته مه سياست هاي مالي به تدريج در حال رقيق تر شدن است و اقداماتي نظير وضع ماليات هايي براي جبران كسري _ كه انتظار آن در آينده وجود دارد _ مي توانند تا حدوي معقولانه باشند. اما اين اقدامات هم به هيچ وجه نمي توانند دلداري دهنده باشند. زيرا بحث هاي مطرح شده پيرامون سياست هاي مالي كه از زمان انتخابات پارلماني تاكنون در آلمان رواج يافته اند به اصطلاح كاسه هاي زيادي را شكسته و از همه سو انتقاداتي را به سوي دولت روانه ساخته هم است مصرف كنندگان و هم سرمايه گذاران ناراحت هستند. اگر اسوالد اشپينگرزنده 2 بود تحولات كنوني را با اين عبارت شعرگونه خويش توصيف مي كرد: انسان در حال فكر است، پول در حال فلج شدن عبرت فوق تنها در مورد بحث هاي مبهم مالياتي نيست كه مصداق پيدا مي كند، بلكه در مورد واكنش هاي شهروندان ماليات دهنده هم صادق است. امروز صاحبان حسابهاي پس انداز، مالكان اموال غيرمنقول، سرمايه گذاران و حتي فعالان بخش هاي حاشيه اي اقتصاد به هيچ وجه انتظار بهبودي ناگهاني در سياست هاي مالياتي را ندارند. چه كسي مي تواند به اين خاطر به آنها خرده؟ بگيرد در توافقات ائتلاف حاكم كه گفته مي شود تنها سه ماه از عمر آنها مي گذرد _ البته ما به سختي مي توانيم چنين چيزي را باور كنيم _ از يك سري ماليات هاي عمومي بر خريد و فروش سخن به ميان آمده كه حتي مي توانند عطف به ماسبق هم بشوند. از آنجايي كه شركت هاي بزرگ عملا ماليات چنداني نمي دهند، سعي مي شود تا در مورد آنها سخت گيري بيشتري به عمل بيايد. براي مقابله با فرار مالياتي هم ممكن است قوانين ثبت دارايي ها دچار تغييراتي شود. گابريل، نخست وزير ايالت نيدرزاكسن كه مورد حمايت كلمنت، نخست وزير سابق ايالت نوردراين وست فالن و وزير فعلي اقتصاد آلمان، هم قرار داشت طي مبارزات انتخاباتي خود ضمن تمجيد از توافقات جديد ائتلاف حاكم خواهان وضع ماليات هاي بيشتر بر دارايي ها و تعديل _ بخوانيد افزايش _ ماليات بر ارث شد. تازه ما از افزايش ماليات ها در زمينه هايي نظير محيط زيست، توتون و تنباكو و بيمه اصلا حرفي به ميان نمي آوريم. البته ممكن هم هست سياست اعلاميه پراكني و سخنراني هاي گابريل در كنار توافقات ائتلاف حاكم همگي به سرعت فراموش شوند. اما تاثير آن بر سرمايه گذاران خصوصي حفظ خواهد شد. هر كس مي داند كه سرمايه همانند يك گاو ترسو و در حال رم كردن است. لذا به شكلي بسيار حساس و دقيق در مقابل روح بيانيه ها و گزارش ها واكنش نشان مي دهد. متاسفانه اين تمايل ويرانگرانه وجود دارد كه خواسته هاي انفرادي به قوانيني عمومي مالياتي بدل شوند. لذا قوانين مالياتي آلمان از سوي طيف هاي مختلف سوسياليست ها نه بوروكراسي صرف بلكه كمبود محض عدالت تلقي مي شود. فعاليت هاي منتج شده از اين قوانين موجب هرج و مرج صرف شده اند. مادامي كه روح چنين سياست هاي مالياتي اي در آلمان حاكم است، به جز برخي اصلاحات صحيح، قوانيني مالياتي به لحاظ رواني حكم ترمز رشد اقتصادي را ايفا خواهند كرد. من معتقدم بهتر بود دولت آلمان پس از انتخابات حداقل مدتي سكوت مي كرد و با عجله برنامه هاي مالياتي خويش را اعلام مي توان نمي كرد گفت چنين رفتارهايي با پرگويي هاي سياسي امروزي در عصر رسانه ها نمي تواند موفق باشد. پي نوشت: _ Lambsdorff 1 Graf Otto وزير سابق اقتصاد آلمان. وي كه 76 سال سن دارد و عضو حزب دموكرات هاي آزاد آلمان است طي سال هاي 1977 تا 1984 سمت وزير اقتصاد اين كشور را برعهده داشت. وي از سال 1988 تا 1993 هم رئيس حزب دموكرات هاي آزاد بود. _ اسوالد 2 اشپينگر (Spengier Oswald) ( ) 19361880 استاد فلسفه تاريخ و نويسنده كتابهايي نظير سقوط عرب (در دو جلد ) و پروس و سوسياليسم است. وي اعتقاد دارد كه ظهور، شكوفايي و سقوط فرهنگ ها از نوعي قاعده كلي پيروي مي كند. او فرهنگ معاصر غرب را داراي سيري رو به انحطاط مي داند. منبع: دي ولت