Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811017-59506S7

Date of Document: 2003-01-07

همايش زن، توسعه سياسي و شوراها در مشهد برگزار شد معاون امور اجتماعي و شوراهاي وزير كشور در مشهد گفت: از اركان اصلي پذيرش نظام، حضور مردم در صحنه است. اشرف بروجردي در همايش زن توسعه سياسي، و شوراها به تاثير مشاركت زنان در نهادهاي سياسي و نقش آنان در شوراهاي اسلامي اشاره كرد و افزود: شوراها پايگاهي براي بهينه سازي و رفاه مردم در محله و مناطق هستند. وي شوراها را مجموعه اي كه قادر به تصميم گيري و نظارت بر كار دستگاهها هستند خواند و گفت: در ساختار سياسي نظام، شورا جزيي از نظام و حاكميت است. بروجردي افزود: لاجرم پذيرش نظام ايجاب مي كند شورا وجود داشته باشد و شورا كه پذيرفته شد بايد از كارآمدي لازم برخوردار باشد. وي با اشاره به شوراهاي موفق در سطح كشور گفت: شورايي كه خوب تصميم بگيرد و گرايش هاي حزبي را در تصميم گيريها دخالت ندهد، مي تواند اعتقاد مردم را بيشتر جلب كند. وي با تشريح فعاليت امور اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور تصريح كرد: آگاهي و تخصص مقدم بر جنسيت است و حضور زنان در شوراها با توجه به نگاه ظريف آنان در نظارت و تصميم گيري هاي شوراهاي اسلامي تاثير مثبت وي دارد از مردم خواست فرهنگ شورا را به عنوان يك اصل بپذيرند و آن را در خانواده تعميم دهند و در دوره آينده حضور جدي تر در انتخابات داشته باشند تا به سرزمين آزاد، آباد و مستقل دست يابيم.