Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811017-59506S13

Date of Document: 2003-01-07

فعاليتهاي فرهنگي و احترام به قانون در شوراي شهر رشت با گذشت چندين ماه از استقرار باجه هاي پليس 110 در سطح شهر رشت هنوز هم روش قانونمندي براي نحوه فعاليت و استقرار اين باجه ها وجود ندارد. اگرچه در ابتداي طرح استقرار باجه ها، نيروي انتظامي و شوراي شهر به توافقي رسيده بودند كه بر مبناي آن بايد قراردادي ميان نيروي انتظامي و شهرداري رشت در خصوص باجه ها منعقد مي شد، باحه هاي مزبور پيش از انعقاد قرارداد و بعضا در مكانهاي غيرمصوب شورا مستقر شدند. اين امر موجب جمع آوري برخي باجه ها توسط شهرداري و درگيري نيروي انتظامي و ماموران شهرداري شد كه سرانجام با وساطت استاندار و حذف يكي از باجه ها به درگيري اين دو نهاد پايان داده شد. از سوي ديگر با توجه به كمبود شديد كلانتري در سطح شهر رشت، مردم محلات مختلف بويژه در حاشيه شهر استقرار اين باجه ها را از شهرداري و شورا درخواست كرده اند. به گزارش خبرنگار ما اسماعيل حاجي پور، رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر (كه معاون فرماندار رشت نيز هست ) در اين باره گفت: تصميم گيري ما بر مبناي درخواست شهرداري يعني است، مجرايي كه بايد درخواست ها از آن عبور كند، شهرداري است. بنابراين ما با مواردي موافقت مي كنيم كه مورد تائيد شهرداري باشد. اما بايد ابتدا ببينيم كه نيروي انتظامي به تعهداتش عمل كرده يا نه. يكي از اين تعهدات، عقد قرارداد با شهرداري بود كه گويا هنوز انجام نگرفته و نيروي انتظامي از اين موضوع پرهيز مي كند. ما اعضاي شورا نيز با استقرار مراكزي كه امنيت مردم را تامين كنند، موافقيم، اما كساني كه مي خواهند امنيت و قانون را تامين كنند، خود بايد بيش از همه ملزم به رعايت قوانين؟ باشند وي همچنين افزود: تا زماني كه نيروي انتظامي به تعهداتش عمل نكند، ما با استقرار هيچ باجه اي موافقت نخواهيم كرد. از سوي ديگر، سردار زارعي فرمانده انتظامي گيلان با ابراز نگراني از وضعيت ترافيك شهر رشت گفت: متاسفانه مسئولين و مديران شهري رشت، قدمي براي تامين امنيت شهري در مقوله ترافيك برنداشته اند. كساني كه براي شعر و شاعري وقت مي گذارند و همايش و نمايشگاه برپا مي كنند، بهتر است به فكر ترافيك شهر باشند كه با جان و مال مردم ارتباط دارد. متاسفانه به غير از بخش اجرا كه به عهده نيروي انتظامي است، بخشهاي آموزش و مهندسي ترافيك كه به عهده ديگر نهادهاست، با كم كاري روبه رو بوده است. آن بخش از سخنان سردار زارعي كه به برگزاري همايش و نمايشگاه مربوط مي شد، اشاره به فعاليتهاي فرهنگي شوراي شهر رشت بويژه در برگزاري همايش بازشناسي نهضت جنگل داشت. ذكر اين نكته ضروري است كه شوراي شهر رشت به دليل وجود بدهي هاي چند ميلياردتوماني شهرداري كه در اثر تصرف غيرقانوني زمين هاي شهروندان پيش از آغاز به كار شورا پديد آمده بود، هر ساله مجبور بوده بخش زيادي از درآمدهاي شهرداري را به بازپرداخت اين ديون اختصاص دهد. در نتيجه بودجه عمراني شهرداري به هيچ وجه براي اجراي طرح هاي عمراني بزرگ نظير طرح ساماندهي ترافيك ميدان شهرداري رشت كافي نبوده است. از سوي ديگر، اين شورا همان اندازه كه از اجراي طرح هاي عمراني بزرگ به دليل فقدان بودجه بازمانده است، با فعاليت گسترده فرهنگي خود، به يكي از مهمترين نهادهاي فرهنگي شهر رشت و استان گيلان تبديل شده است. برگزاري همايش بازشناسي نهضت جنگل، تقدير از هنرمندان، نويسندگان و مشاهير شهر رشت و ساخت تنديس هاي متعدد از آنان كه به تدريج از خاطره ها محو مي شدند، از جمله اقدامات فرهنگي شورا بوده كه موجب جلب اعتماد و علاقه شهروندان به اين نهاد شده است. به نظر مي رسد آميختن دو مبحث باجه هاي پليس 110 و فعاليتهاي فرهنگي شوراي شهر رشت نه تنها اذهان عمومي شهروندان را به مقابله با شورا فرا نمي خواند، بلكه فرصتي براي ارزيابي اقدامات فرهنگي شورا در اختيار شهرونداني قرار مي دهد كه سالهاست در انتظار تقدير از فرهيختگانشان هستند.