Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811017-59505S5

Date of Document: 2003-01-07

شهردار منطقه 18 تهران: شهرداري به تنهايي نمي تواند به نيازهاي شهر و دهد شهروندان پاسخ واحد مركزي خبر: شهردار منطقه 18 تهران گفت: تعامل وحدت و همفكري بين مسئولان اجرايي ادارات و نهادهاي مختلف در مناطق شهرداري تهران مهم ترين عاملي است كه مي توان باتكيه بر آن خدمات لازم را به شهروندان عرضه كرد. يوسف مشهدي ياري در جلسه هم انديشي مديران دستگاههاي اجرايي جنوب غربتهران افزود: چه بسا با شروع و اجراي بسياري از طرح هاي مختلف شهري در تهران به علت نا هماهنگي ميان ادارات و دستگاههاي مختلف نتوان با انسجام و وحدت رويه خدمات لازم را به شهروندان عرضه كرد كه نياز است با برنامه اي مدون و راهبردي به اين امر مهم دست يافت. وي افزود: شهرداري به تنهايي نمي تواند به خواسته ها و تقاضاهاي شهروندان پاسخ مثبت دهد و بر همين اساس نياز است ميان دستگاههاي اجرايي هماهنگي و انسجام فراهم شود و با برنامه اي مشخص پيش رفت.