Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811017-59498S2

Date of Document: 2003-01-07

نيويورك تايمز نوشت: طرح 3 مرحله اي آمريكا براي عراق پس از صدام حسين تيم امنيت ملي بوش در حال تهيه و بررسي آخرين طرح ها براي اداره و دمكراتيزه كردن عراق بعد از سرنگوني صدام حسين است. از جمله اين طرح ها حضور قدرتمند نظامي آمريكا در عراق براي دست كم 18 ماه محاكمات نظامي كه تنها براي رهبران بلندپايه عراقي برگزار مي شود و كنترل سريع ميدان هاي نفتي عراق براي پرداخت هزينه بازسازي است. به گفته مقامات دولتي كه ماههاست مشغول تهيه اين طرحها هستند درباره آنها به تفصيل به طور غيررسمي با بوش صحبت شده است. اين طرحها جاه طلبانه ترين اقدام آمريكا براي اداره يك كشور بعد از اشغال ژاپن و آلمان در پايان جنگ جهاني دوم است. روزنامه نيويورك تايمز با اعلام اين خبر نوشت، درپي بازگشت بوش از تعطيلات سال نو به واشنگتن، مشاوران عمده سياست خارجي او در نشستي در كاخ سفيد، درباره جزئيات نهايي گفتگو كرده و سپس رسماآن را به رئيس جمهور ارائه مي كنند. بسياري از موارد اين طرحها طبقه بندي شده و محرمانه است. تيم بوش همچنان تلاش مي كنند نگراني ها را نسبت به اينكه آمريكا به قدرتي استعماري در عراق تبديل شود كاهش دهند، به همين دليل گفتگو درباره اين طرحها ادامه دارد. اما چارچوب كلي اين طرحها نشان مي دهد كاري كه در ماههاي آينده پيش روي واشنگتن قرار دارد بسيار پيچيده است و حتي اگر بركناري صدام بدون مشكل انجام شود دشواري هاي بسياري پيش روست. نيويورك تايمز برخي از اين دشواريها را چنين برمي شمارد، پنتاگون تنها براي يك سال و نيم كنترل نظامي عراق آمادگي دارد و نيروهاي آن بايد به كار حفظ صلح، تعقيب رهبران صدام و نابودي سلاحهاي كشتار جمعي بپردازند و به قول يكي از مشاوران ارشد بوش بايد كل كشور را اداره كنند از سوي ديگر يك حاكم غيرنظامي كه احتمالا از سوي سازمان ملل انتخاب مي شود، به اداره اقتصاد، بازسازي مدارس و موسسات سياسي كشور و مديريت برنامه هاي كمك بين المللي مي پردازد. دادن چنين قدرتي به يك فرد غيرنظامي نگراني اعراب از اينكه يك فرمانده نظامي از قدرت اقتدار بلامنازعي چون ژنرال داگلاس مك آرتور در ژاپن برخورد خواهد شد، كاهش مي دهد. براساس طرح واشنگتن، تنها چند تن از مقامات بلندپايه مهم دولت صدام بايدبركنار شده وبه دادگاه فراخوانده شوند. بقيه شامل نوعي رفتار ملايمت آميز مي شوند. بعد از بحث طولاني ميان پنتاگون و وزارت خارجه، كاخ سفيد فعلا طرح تشكيل يك دولت موقت پيش از هر گونه حمله نظامي را رد كرد. به نوشته نيويورك تايمز، مقامات آمريكايي تاكنون عمده توجه خود را معطوف رويه هاي حقوقي كرده اند، اين بررسي ها شامل اساس و پايه حقوق بدست گرفتن كنترل عراق نيز نحوه مي شود برخورد با ورود نيروهاي آمريكايي به عراق از ديگر موارد مورد بحث در واشنگتن است. سيا طيف گسترده اي از اتفاقات احتمالي را بررسي كرده كه استقبالي دوستانه و برخوردي خصمانه دو سوي آن است. تصور بر اين است كه در ماههاي نخستين كه آشوب و هرج و مرج همه جار ا فرا گرفته، فرماندهي نظامي در عراق قدرتي بلامنازع دارد و رفته رفته اين قدرت مسئوليت از دولت نظامي به دولتي غيرنظامي سپرده مي شود. نگراني از اقدام صدام در تخريب چاههاي نفتي عراق از موضوعات مورد بحث در كاخ سفيد است. به نوشته نيويورك تايمز، او ممكن است در نخستين روزهاي جنگ دست به چنين كاري بزند و وانمود كند كه اين كار نيروهاي آمريكايي است. در همين علي رغم حال، هشدارهاي گذشته بوش درباره محاكمه ژنرال هاي عراقي كه از دستور صدام اطاعت كرده اند، واشنگتن تغيير نظر داده و قصد دارد در اين مورد نرمش زيادي نشان دهد. نخستين نشانه هاي اين نرمش اعلام اين بود كه كساني كه به بازرسان سازمان ملل يا نيروهاي آمريكايي كمك كنند شامل عفو مي شوند. اين كار با هدف تشويق عراقي ها به كودتا و متقاعدنمودن رهبران نظامي به تسليم شدن انجام مي شود. سيا و ديگران اكنون فهرستي از فرماندهان ارشد نظامي و نيروهاي امنيتي كه ممكن است محاكمه شوند را تهيه كرده اند. بيشترين اختلاف در ميان اطرافيان بوش درباره چگونگي تشكيل دولتي انتقالي در عراق است كه مانند پلي عمل مي كند كه اشغال نظامي نيروهاي آمريكا را به استقرار يك دولت دمكراتيك و با ثبات متصل مي نمايد. اختلاف در اين مورد نشان دهنده خطوط فكري متفاوت اطرافيان بوش است. در ماههاي اخير كاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي بوش براي اجتناب از شدت گرفتن اختلالات مداخله كرده است. به گفته منابع خبري در واشنگتن اين اختلافات اكنون برطرف شده و آمريكا قصد ندارد دولتي موقت در عراق تشكيل دهد و رهبران آن را انتخاب كند. پنتاگون بر تشكيل چنين دولتي تاكيد داشت و سيا و وزارت خارجه بر قدرت دادن به عراقي هايي كه اكنون در عراق به سر مي برند تاكيد مي كنند و مي گويند رهبران مخالف تبعيدي، هيچ مشروعيتي در ميان مردم عراق ندارند.