Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811017-59489S2

Date of Document: 2003-01-07

روزنامك يادگار آباقا ايلخان خان مغول ايران (پسر هلاكو خان ) هفتم ژانويه 1270 ميلادي ضمن انتصابات خود دو زن را حكمران دو منطقه ايران كرد; آبش خاتون حكمران فارس و تركان خاتون حكمران كرمان. * نخستين قانون تعديل مال الاجاره درايران كه اول ديماه 1317 خورشيدي در 9 ماده به تصويب مجلس رسيده بود، به اجرا در آمد و بر روابط مالك و مستاجر حاكم شد. اين قانون با تغييراتي مشابه قوانيني بود كه در بسياري از كشورها اجرا مي شده است. در كشورهاي ديگر از جمله آمريكا اجاره بها برحسب تورم پول بالا نمي رود و ميزان آن بر پايه يك فرمول محاسبه مي شود و دركنترل موجر نيست. در بعضي ايالات و شهرهاي آمريكا ازجمله نيويورك، سانفرانسيسكو و واشنگتن افزايش اجاره سالانه در صورتي كه مستاجردر طول سال عوض نشده باشد ممنوع و يا محدود به درصد جزيي است. * دراين روز در سال 1333 خورشيدي روزنامه هاي تهران خبردادند كه سازمان جوانان حزب توده كه آن را شبكه اي سراسري و بسيار گسترده توصيف كرده بودند كشف و گردانندگان آن شناخته شده و پاره اي از آنان دستگير شده اند و اشاره شده بود كه در پي كشف سازمان نظامي حزب توده در همين سال و دستگيري بيش از يكصد افسر و اعدام ده ها تن از آنان سازمان جوانان نيز افشاء شده است، ولي روشن نكرده بودند كه چه رابطه اي ميان دو سازمان وجود داشته است. راديو تهران گفت كه جوانان توده اي در گروه هاي كمتر از ده نفري قرار داشتند و جز مسئول گروه كه به آنان آموزش كمونيستي مي داد و دستورهاي حزبي را ابلاغ مي كرد كسي را نمي شناختند و پس از يك دوره آزمايشي سخت، تنها آنهايي داراي كارت عضويت حزب مي شدند كه آزمايش هاي تئوريك و عملي را گذرانيده و رفتار كمونيستي مي داشتند. ماندگار در سال 1330 كه خورشيدي تب رسيدن به دمكراسي واقعي ايرانيان را در برگرفته بود و مردم سرگرم مبارزات ملي خود بودند، جان دوي فيلسوف آمريكايي به حمايت از مساعي مردم ايران سخن گفت واين نوع تلاشها را حق هر ملتي دانست. سخنان او در رسانه ها وسيعا منعكس شد. جان دوي ( ) 19521859 فيلسوف آمريكايي و نظريه پرداز فلسفه پرگماتيسم براي رشد فردي ايجاد فرصتهاي برابر را توصيه و تاكيد كرده كه رشد افراد باعث استقرار دمكراسي واقعي در يك جامعه مي شود. به نظر دوي يك، فرد رشيد زير بار اراده فرد ديگر نمي رود مگر براساس منطق دوي معتقد به تكميل دمكراسي، تنها از راه هاي دمكراتيك و رعايت روشهاي آن بود. دوي گفته است كه ميان دانايي (آگاهي هاي عمومي مردم ) و دمكراسي رابطه مستقيم برقرار است و به همين دليل است كه روشنفكران يك جامعه ( نويسندگان، روزنامه نگاران، انديشمندان، هنرمندان، دانشوران، معلمان و دانشجويان ) بيشتر از ديگران در پي كسب و يا ارتقاء دمكراسي هستند و مي كوشند كه پاسدار آن هم باشند. روزگار غرامت گيري از طريق دادگاه به صورتي كه در آمريكا انجام مي شود در ساير جوامع وجود ندارد و به همين لحاظ مردم اين كشور احتياط لازم را بعمل مي آورند تا گرفتار آن نشوند. نمونه هاي تازه اين غرامت ها كه ديرو ز در لايرز ويكلي انتشار يافته ازاين قرار است: يك دادگاه لس آنجلس كارخانه سيگار سازي فيليپ موريس را به پرداخت 28 ميليون دلار به يك زن 64 ساله محكوم كرد كه دود سيگار باعث سرطان ريه او شده واين سرطان اينك به كبد وي گسترش يافته است. يك دادگاه ديگر كارخانه خودرو سازي جنرال موتورز را به پرداخت 122 ميليون دلار غرامت به علت باز نشدن كيسه هواي اتومبيل هنگام تصادف و آسيب ديدن مغز يك كودك 12 ساله محكوم كرده است. يك دادگاه نيويورك يك بيمارستان اين شهر را كه دست به عمل سزارين غير لازم يك زن حامله زده است به پرداخت 91 ميليون دلار يك دادگاه ميسوري خودروسازي جنرال موتورز را به دليل اين كه پدال گاز يك خودرو ساخت اين كارخانه هنگام رانندگي گير كرده و باعث دستپاچگي راننده و در نتيجه تصادف شده به 80 ميليون يك دادگاه سانفرانسيسكو دو دلال سهام را كه باعث شده اند مردي پولش را در معاملات سهام از دست بدهد و دچار بيماري اعصاب شود به 97 ميليون دلار پرداخت غرامت محكوم كرده اند. پرسش هاي پزشكي ديروز از دكتر گات سئوال شده است كه آيا درست است كه مصرف قرص روي مقاومت بدن را در برابر بيماري هاي عفوني بالا مي برد و او پاسخ مثبت داده و تاكيد كرده است كه نبايد مصرف اين ماده زائد برنياز، بدن باشد. روي دوره سرماخوردگي را هم كوتاه مي كند. نوشيروان كيهاني comزاده. historian@picusnet