Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811016-59483S7

Date of Document: 2003-01-06

احداث پيش آمدگي در بزرگراه هاي فاقد گذر كندرو ممنوع شد گروه شهري: با ارسال بخشنامه اي از سوي معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران به شهرداري هاي مناطق، احداث پيش آمدگي در بزرگراه هايي كه فاقد گذر كندرو هستند، ممنوع اعلام شد. د ر اين بخشنامه آمده است: در خصوص گذرگاه هاي موسوم به بزرگراه مانند بزرگراه هاي مدرس، صدر، چمران، نياوران، افسريه، كرج، محمدعلي جناح و... در مكانهايي كه بزرگراه داراي گذر كندرو مجاور نيست، به نحوي كه بزرگراه بي واسطه همجوار املاك مي شود، احداث پيش آمدگي به گذر نسبت به اين املاك مشرف به بزرگراه مجاز نمي باشد.