Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811016-59478S5

Date of Document: 2003-01-06

حاشيه سياست * 3020 ليست در حالي كه پيش از اين از وجود ليست 30 نفره اي از فعالان سياسي _ مطبوعاتي زنداني خبر داده مي شد كه از سوي نمايندگان اتحاديه اروپا پيش روي مقامات ايراني قرار گرفته است، يك راديو فارسي زبان خارج از كشور اين تعداد را 50 نفر اعلام به كرد گفته اين راديو ليست مذكور از سوي كارشناسان اتحاديه اروپا با همكاري سازمان هاي حقوق بشر تهيه شده است. گفته مي شود نام عباس اميرانتظام كه تقريبا دو دهه است در زندان به سر مي برد نيز در اين ليست وجود دارد * اعتراض به يخ و برف ائمه جمعه شهرهاي مختلف استان چهارمحال و بختياري نسبت به برگزاري جشنواره يخ و برف در اين استان انتقاد كرده اند. ائمه جمعه فرخشهر، شهركرد و فارسان با ابراز تاسف از اين تصميم، از دستگاه هاي مربوطه خواسته اند از اقدام خود صرف نظر اصناف كنند و بازاريان شهركرد نيز كه به موتلفه اسلامي گرايش دارند، با انتشار بيانيه اي اين جشنواره را بهار اغنيا در زمستان فقرا ناميدند. اين در حالي است كه جشنواره مزبور با هدف گسترش توريسم و كسب درآمدهاي اقتصادي از اين طريق برگزار شده است. * نمايش تكراري روزنامه آلماني فرانكفورتر آلگماينه با انتشار تحليلي از فضاي سياسي كنوني ايران نوشته است: در صحنه سياسي ايران مدت هاست كه فقط يك نمايش اجرا مي شود و عناصر سازنده آن اينها هستند: بحث، اتهام، توجيه، بازداشت، آزاد كردن و دوباره آغاز بحث. روشنفكران ايران آگاه هستند و بحث كنندگان تحصيلكرده. در هر جا صداي بحث به گوش مي رسد، بحث بر سر اصلاحات، بحث بر سر سنت. پيش بيني * تعليق حكم لغو سنگسار شبكه آلماني زبان دويچه وله اخيرا در گزارشي درباره لغو حكم سنگسار پيش بيني كرده ممكن است اختلاف ها يا تنشي در سياست خارجي باعث شود دوباره مجازات سنگسار از حالت تعليق درآيد و از نو جاري شود. يكي از مستندات تحليل مذكور اظهارات اخير غلامرضا رضواني عضو فقهاي شوراي نگهبان است كه در مصاحبه اي گفته: به جاي مجازات رجم نمي توان مجازات ديگري را تعيين كرد زيرا احكام اسلام تابع پسند و ناپسند جامعه نيست و ممكن است همين احكام در روزهاي اول اسلام نيز براي مردم ناپسند بوده باشد. اين شبكه خبري يادآور شده است كه از فهرست محورهاي مبارزه براي برقراري حقوق بشر در ايران هنوز مورد خواسته لغو مجازات سنگسار قلم نخورده است. * ايران اشتباه كرد يكي از كارشناسان روسي درياي خزر اخيرا در گفت وگو با يكي از راديوهاي فارسي زبان گفته است كه ايران نيز مي بايست مثل بعضي كشورهاي آسياي مركزي سعي كند در رابطه با درياي خزر و با روسيه و كشورهاي ديگر همجوار خود سياست چندبعدي داشته باشد. ايران اشتباه بزرگي در رابطه با سهم خود در درياي خزر كرد و بايد از همان اول درخواست 50 درصد را مطرح مي كرد و نه 20 درصد را و ايران از لحاظ قانوني اين حق را داشت كه تكيه بكند به قرارداد 1921 و 1940 كه روسيه در واقع مي شود گفت جانشين و نماينده و جوابگوي اين قراردادهاي 1921 و 1940 است و ايران تا حدودي اين را ناديده گرفت و سعي كرد كه بيشتر تكيه بكند به روابط با روسيه تا بتواند ورق روسيه را در اين منطقه بازي بكند و كشورهاي ديگر اين منطقه آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان و تا حدودي تركمنستان كمتر ورق ايران را بازي كردند و سعي كردند كه مسئله منافع خودشان را در منطقه برمبناي ايران به نفع خودشان حل بكنند. اسكندر ولستاني در ادامه گفته است: كلا مسئله اين طوري مطرح است كه اين به بازي ديپلماسي مخفي معروف شده در روسيه يعني ديپلماسي دوجانبه بين روسيه و آذربايجان و روسيه با قزاقستان انجام گرفت كه ايران به موقع بيدار نشد و سعي نكرد كه جلوي اين بازي ديپلماتيك را بگيرد و ايران امكانات خيلي زيادي داشت كه مي توانست روابط خودش را همزمان با اينكه با روسيه دارد با آذربايجان و تركمنستان و قزاقستان به حد اعلي برساند و اين امكانات را هم از لحاظ جغرافيايي و هم از لحاظ ژئوپولتيكي داشت و ايران اين كار را نكرد و سعي كرد بيشتر منافع روسيه را در آن منطقه در نظر بگيرد. حتي خود كارشناسان روسي هم به اين مسئله اشاره كردند و گفتند كه ايران در قفقاز هم در سياست