Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59466S9

Date of Document: 2003-01-05

دفاعيه يك زنداني مجلس در هفته اي كه گذشت زهرا ابراهيمي در حاشيه همه جلسات علني هفته گذشته مجلس، مهمترين موضوع مورد بحث نمايندگان و خبرنگاران، دادگاه عباس عبدي و نحوه دفاع وي و اظهاراتش در گفتگوي كوتاه مطبوعاتي اش در دادگاه بود. علت حساسيت نمايندگان مجلس و رسانه هاي گروهي نسبت به اين موضوع، به جايگاه عباس عبدي به عنوان يكي از چهره هاي موثر جناح اصلاح طلب و كنجكاوي نسبت به تصميم گيريها و سرنوشت جبهه مشاركت برمي گشت. قاطعيت عباس عبدي و صراحت لهجه او در بيان مواضع اصلاح طلبان انتظار زيادي را در بين نمايندگان و خبرنگاران ايجاد كرده بود. هرچند كه پس از برآورده نشدن اين انتظار، تحليل، و گمانه زني آغاز شد. در بين نمايندگان سه نوع اظهارنظر وجود داشت. عده اي كه بيشتر به طيف جناح اقليت مجلس نزديك بودند، نحوه دفاع و كوتاه بودن آن را حمل بر شكسته شدن مقاومت عبدي در برابر اتهامات پرونده نظرسنجي و سخت تر شدن شرايط سياسي اصلاح طلبان ارزيابي مي كردند. به نظر مي رسيد آنها از اينكه رقيب قدرتمندشان با مشكل مواجه شده نگران نيستند. خبرهايي كه از طيف مخالف اصلاحات به گوش خبرنگاران مي رسيد حاكي از مخالفت شديد عبدي باياران حزبي اش و تاكيد وي بر جدا شدن از حزب مشاركت پس از خروج از زندان بود. گروه دوم كه عمدتا شامل نمايندگاني مي شد كه سالها به عنوان قاضي در دستگاه قضايي كار كرده و تجربه داشتند، تحليل صحيح مواضع و اظهارات عبدي را به آينده موكول كرده و معتقد بودند چهل روز زندان انفرادي براي يك زنداني، حالت طبيعي و عادي باقي نمي گذارد تا بتوان به تحليل درست و واقعي از اظهارات او دست يافت. ناصر قوامي رئيس كميسيون قضايي كه پيش از نمايندگي قاضي ديوانعالي كشور بوده صراحتا زندان انفرادي را شكنجه خواند و اظهارات عبدي را نيز در شرايط عادي ندانست. اين گروه از نمايندگان با اشاره به سابقه چنين اظهاراتي توسط متهمان ديگر، بر اين باور بودند كه بايد صبر كرد و از جدي گرفتن اظهارات زنداني خودداري كرد. و اما گروه سوم از نمايندگان كه عمدتا از جناح اصلاح طلب همراه هستند دچار نوعي ابهام در تحليل از وقايع پيش آمده بودند. آنها از يك طرف با توجه به شخصيت عبدي انتظار داشتند دفاع جدي تر و قاطع تري از مواضع اصلاح طلبانه اي كه بعضا خود او وظيفه تبيين و تشريح آن را داشته انجام دهد و از طرف ديگر احساس مي كردند كه همين كه او اتهام جاسوسي را نپذيرفته و با دفاعيه كوتاهش نشان داد كه برنامه اي دارد بايد تحمل كرد و نتيجه گيري را به آينده واگذار كنند. هفته گذشته تنها علي شكوري راد در راهروهاي مجلس به همه سئوالهاي خبرنگاران در مورد عبدي پاسخ داد. انتظار مي رود اين هفته بقيه اعضاي فراكسيون مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز در اين زمينه اظهارنظر كنند. شكوري راد دفاعيه عبدي را جواب به كيفرخواست مدعي العموم ندانست و با اشاره به اينكه مهمترين اتهام مطرح شده در پرونده نظرسنجي فروش اطلاعات و جاسوسي بوده است گفت كه بحث عبدي در مورد خروج از حاكميت و رفراندوم هيچ ربطي به اين دو اتهام اصلي نداشت و همين نشان دهنده انگيزه اصلي در پرونده نظرسنجي است. شكوري راد سخن عبدي در مورد شرايط خوب زندان را نيز واقعي خواند و گفت: اصلاح طلبان هر تحول مثبتي را در هر بخش نظام مورد تاييد قرار مي دهند و عبدي هم اين واقعيت را انكار نكرده است هرچند كه، حضور خود وي در زندان انفرادي و عدم ديدار با وكيل و وصل شدن زندان انفرادي به دادگاه جاي بحث دارد و دفاعيه عبدي قطعا معطوف به اين شرايط بوده است. عده ديگري از نمايندگان كه در همين گروه بودند با اشاره به اظهارات عبدي درباره شرايط جديد تحليل مي كردند كه دفاعيه عبدي چيزي را در برنداشت و نشان از بريدگي نبود، بلكه شرايط به گونه اي براي وي ترسيم شده كه احساس كرده است در برابر دشمن خارجي بايد به فكر وفاق ملي بين جناح هاي سياسي كشور بود و وي در واقع به منظور حفظ نظام، شعارهاي گذشته جناح اصلاح طلب را تعديل كرده است. فراكسيون مشاركت مجلس صبر و تحمل براي خارج شدن عبدي از زندان و شنيدن واقعيات مربوط به اين مسئله را توصيه مي كرد. در اين ميان اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در مجلس آشكارا نسبت به برخوردهاي عبدي منتقد بوده و نقطه ضعف هاي شخصي وي را در اين نحوه دفاع كردن بي تاثير نمي دانستند. نمايندگان وابسته به طيف مجاهدين انقلاب برداشتشان از دفاعيه عبدي اين بود كه وي در اعتراض به برخورد نيروهاي سياسي با يكديگر به اين جمع بندي رسيده كه فعاليت سياسي در اين شرايط امكانپذير نيست. زيرا وقتي براي يك تحليلگر سياسي زمينه ابراز نظر حتي به صورت علمي نيز وجود ندارد دليلي هم ندارد كه او وارد اين عرصه شود و بخواهد حركت نظام را به سوي اصلاحات به پيش ببرد. بعضي ديگر از نمايندگان جناح اصلاح طلب مجلس در توجيه نحوه دفاع عبدي بر اين باور بودند كه اصلاح طلبان نمي توانند موضع سختي در قبال طيف مقابلشان داشته باشند و عبدي هم از اين جريان جدا نيست، البته يادآوري قاطعيت گنجي، باقي و عبدالله نوري در دفاع از مواضعشان، يكي از پارامترهايي بود كه نوع دفاع عبدي را از نظر نمايندگان با ابهام مواجه مي كرد.