Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59465S8

Date of Document: 2003-01-05

صديقه وسمقي: تنها راه حل قانوني اختلافات شورا و شهرداري، استيضاح است گروه شهري: عضو شوراي شهر تهران، استيضاح شهردار را تنها راه حل قانوني در ارتباط با اختلافات موجود ميان شورا و شهرداري عنوان كرد. صديقه وسمقي ديروز در جمع خبرنگاران گفت: پيشنهاد مي شود مخالفان شهردار طبق قانون طرح استيضاح را مطرح كنند تا به شهردار فرصت دفاع داده شود و مردم و مطبوعات نيز در جريان مسئله قرار گيرند. وي تعيين تكليف شهردار از طريق طرح فقدان احراز صلاحيت را نوعي بدعت گذاري در شورا عنوان كرد و گفت: بركناري شهردار بدون ارائه دلايل قانوني روندي محكوم، غيرانساني و غيرعقلاني است. وسمقي گفت: من با اين رويه از طرف هر نهاد و هر شخص كه صورت بگيرد مخالف هستم و به عنوان يك عضو شورا، وظيفه خود را اشتباه انجام نمي دهم كه ديگري بيايد آن را تصحيح كند. وي در پاسخ به سئوالي درباره عدم شركت در جلساتي با دستور فقدان جلسه صلاحيت شهردار خاطرنشان كرد كه اين عمل خود يك نوع رفتار قانوني است كه من در سوءاستفاده از قانون با ديگران همراهي نكنم. اين عضو شورا گفت: من هم به برخي رويه ها در شهرداري اعتراض دارم ولي راهش استيضاح است كه قانوني و عادلانه مي باشد. وسمقي افزود: مدتهاست وانمود مي شود كه در شورا دو گروه يكي مخالف شهردار و گروه ديگر موافق شهردار است و از سيستم شهرداري بي چون وچرا حمايت مي كند. در حالي كه چنين نيست بلكه گروه دوم مخالف رويه و عملكرد گروه اول است. وي گفت: ما به عنوان اعضاي شورا قبل از پرداختن به هركاري بايد شورا را ساماندهي و سازماندهي و خود را براي انجام وظايف نظارتي شورا تجهيز مي كرديم. در حالي كه برخي اعضا با رويه غلط شورا را در دست اندازها و بحران ها قرار دادند. وسمقي گفت: ما نيز مي دانيم كه شهرداري، يك شهرداري مطلوب نيست و به همين خاطر روال اين بود كه سازمان شهرداري و سرويس خدمات رساني آن اصلاح و بهبود يابد، ولي برخي اعضاء فقط به بيان مشكلات آيا پرداختند كساني كه داعيه مردم داري دارند قدمي براي اين مشكل برداشته اند. وي گفت: متاسفانه اين رويه شورا را با بحراني روبه رو كرده است و آن را به دست انداز انداخته است و باعث شده تا شورا نتواند آنگونه كه بايد خود را بسازد و به شهرداري بپردازد. وسمقي شورا را نهادي نوپا دانست و افزود: زيرساخت در كشور براي تاسيس نهادهاي مدني خيلي استوار و مستحكم نيست كه بتوان نهادهاي بسيار محكمي را بنا نهاد. وي برخورد كارشناسانه مطبوعات با شورا را گامي در جهت نهادينه شدن شورا در كشور عنوان كرد و گفت: در صورت تحقق چنين امري مطبوعات مي توانست تاثير مثبتي بر شوراها داشته باشد. وي با بيان اينكه وظايف ما به عنوان نمايندگان مردم ساماندهي وضع شهرداري بوده است گفت: برخورد بعضي اعضاي شورا و كشاندن اختلافات به مطبوعات چه ثمره اي در پي داشته است. به خاطر اين جنجالها و مشكلات بسياري از طرح ها و لوايح در شورا باقي مانده است. وي گفت: از ابتداي تشكيل شورا و انتخاب الويري همواره ميان شورا و شهرداري اختلاف بوده است. در ميان اعضاي شورا از ابتدا چند نفر مدعي بودند كه داراي صلاحيت بيشتري براي شهردار شدن هستند. هر بار هم كه بحث شهردار بود اينها كانديدا بودند و توقع داشتند كه شهردار شوند. وي افزود: روند انتخاب آقاي ملك مدني نيز از همان ابتدا روند سختي بودنفر 120 از اعضا وي را انتخاب كردند ولي عده اي كه از همان اول بناي ديگري داشتند به خيال خودشان با ديگران در انتخاب ملك مدني همراهي كردند تا الويري را بر كنار كنند و بناي آنها اين بود كه نگذارند ملك مدني شهردار شود. حتي بر رئيس و هيات رئيسه شورا فشار مي آوردند كه نتيجه گيري براي انتخاب ملك مدني اعلام نشود. وسمقي تصريح كرد: مخالفان شهردار در شورا در اين ايام مدتي است كه بحث فقدان شرايط احراز صلاحيت شهردار را مطرح مي كنند. وي گفت: وقتي فروش تراكم مازاد متوقف شد با اينكه در استيضاح آقاي الويري شعار بعضي مخالفين كنوني شهردار، مسئله تراكم بود و مي گفتند چرا قانون فروشي مي كني و شهرداري چرا اين همه تراكم مي فروشد از، الويري مي خواستند جلوي فروش تراكم را بگيرد حالا كه شهردار ( ملك مدني ) جلوي آن را گرفته مي گويند فروش تراكم بايد به روال قبل برگردد. وي گفت: اين درحالي است كه كارشناسان مي گويند بازگشت به قبل به مراتب آثار بدتري از توقف فروش تراكم دارد. وسمقي توقف ناگهاني فروش تراكم را بهترين شيوه در برخورد با اين موضوع عنوان كرد و گفت: در صورت توقف تدريجي آن سوءاستفاده هايي را به دنبال داشت. وي افزود: برخي اعضاء كه بحث تراكم را بهانه كرده اند گاهي در جلسات شورا حرف هاي عجيبي مطرح مي كنند و مي گويند شهرداري يكي، دو هفته فروش تراكم را آزاد و بعد متوقف كند، ما مشكل نداريم. شما به عنوان شنونده از اين پيشنهاد چه برداشتي؟ مي كنيد وي افزود: به نظر مي رسد بعضي ها مي خواهند مشكل خودشان را حل كنند. وسمقي گفت: آنها در ابتدا بحث استيضاح را پيش كشيدند ولي پس از مدتي با پس گرفتن آن بحث فقدان احراز صلاحيت شهردار را مطرح كردند و هرگاه از آنها دليل و مدرك خواسته ايم هيچ دليل و مدركي ارائه نكرده اند. وي افزود: در بحث فقدان صلاحيت به اينها گفتيم كه شما مداركي دال بر اين مطلب نداريد استدلالتان اين است كه حالا كه ما 7 نفر در مقابل 6 نفر هستيم با يك راي گيري كار را تمام مي كنيم و شهردار را برمي داريم. وسمقي گفت: من معتقدم كارهاي ما در يك نهاد نوپا بايد بسيار دقيق و اصولي باشد. اجازه نداريم در اين دوره شورا يك رويه غلط را بدعت گذاري كنيم و شهرداري را كه با 12 راي آورده ايم و از همان اول بناي ناسازگاري با او گذاشته ايم بدون ارائه سند بگوييم صلاحيت ندارد، اين خلاف اخلاق و قانون است. وي افزود: من به عنوان عضو شورا حاضر نيستم در اين كار سهيم باشم زيرا تصميمي كه به نام شورا از شورا خارج مي شود به پاي همه ما نوشته مي شود. وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اين كه به گفته وزير كشور شورا به ملك مدني چك سفيدامضاء داده است، گفت: ما با همان رويه اي كه الويري را انتخاب كرديم آقاي ملك مدني را نيز انتخاب كرديم. ملاك ميان ما و شهردار قوانين و مقررات است. ما طبق چه مدركي چك سفيد امضاء؟ داده ايم وي گفت: هر وقت شهردار خلاف قانون و مقررات عمل كند مي توانيم عليه او مدعي شويم و توضيح بخواهيم. وي در پاسخ به سئوال ديگري در رابطه با تخلفات شهرسازي گفت: شورا بايد در طول اين مدت با اصلاح قوانين جلوي ساخت و سازهاي خلاف قانون را مي گرفت. شهرداري در طول 10 ماه گذشته بارها از شورا خواست قيمت تراكم را اصلاح كند. اگر شوراي شهر اين كارها را انجام مي داد مشكلات حل شده بود.