Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59465S4

Date of Document: 2003-01-05

با مردم رشد حاشيه نشيني در مشهد و... به گفته مسئولان استان خراسان حاشيه نشيني در شهر مشهد تا 10 برابر رشد داشته است كه طبعا پيامدهاي خطرناكي از قبيل رشد بزهكاري، اعتياد و... خواهد داشت. شناسايي باندهايي كه با استفاده از رانت و نفوذ دست اندركار خشكاندن باغ ها و ساخت و ساز غير مجاز و بي رويه در پيرامون مشهد مي باشند يكي از عوامل مهم گسترش حاشيه نشيني به حساب مي آيند، چندان دشوار نيست. كمالي - مشهد ملي، فوري و اضطراري اين روزها با افزايش گازهاي آلاينده، هواي تهران در وضعيت هشدار قرار گرفته است. خودرو يكي از منابع مهم آلودگي هواي تهران است و تا زماني كه طرح تبديل به احسن خودروهاي قديمي و آلاينده و اعمال كنترل كيفيت براي بهبود محصولات داخلي و همچنين ايجاد تعادل در عرضه و فروش خودرو در تهران در قالب يك طرح ملي، فوري و اضطراري مورد توجه قرار نگيرد. هواي آلوده تهران قربانيان تازه اي خواهد گرفت. نورمحمد خوش سيما محروم از مسكن كاركنان سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران وظيفه حساسي در مراقبت از پاركها و بوستانها دارند اما هنوز 400 نفر از اين جمع از داشتن مسكن محروم مي باشند. تقاضا داريم طبق ضوابط و از راههاي ممكن، اين نياز برطرف شود. جمعي از كاركنان سازمان پاركها