Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59463S1

Date of Document: 2003-01-05

بام دنيا چالش توسعه و محيط زيست تاثيرات توسعه صنعتي چين بر طبيعت و حيات وحش سرزمين تبت سرزمين تبت كه به لحاظ ارتفاع آن از سطح دريا به بام دنيا شهرت دارد، به دليل برخورداري از اقليمي خاص، داراي گونه هاي گياهي و جانوري متفاوتي است كه طي هزاران سال با زمستان هاي سخت، پربرف و طولاني اين منطقه انطباق يافته و توانسته اند، زندگي خود را حفظ كنند. پوشش گياهي سرزمين كوهستاني تبت نيز در مقايسه با ديگر نقاط جهان متفاوت است و از قرنها پيش مصارف دارويي گوناگوني داشته است. هنوز هم، بسياري از گياهان دارويي تبت، اقلام مهم صادراتي اين كشور را تشكيل مي دهند. حيات وحش تبت به دليل وجود كوههاي بسيار بلند و صعبالعبور، در مقايسه با ديگر نقاط جهان آسيب كمتري ديده است. با اين وجود، روند توسعه كشور پهناور چين كه تبت نيز بخشي از قلمرو آن محسوب مي شود به گونه اي موثر تعادل زيستي و حيات وحش اين سرزمين كوهستاني را تحت الشعاع قرار داده و زيان هايي به آن رسانده است. ارتفاعات كم نظير وسرسخت تبت با زمستان هاي طولاني و پربرف آن و يخچال هاي افسانه اي اين سرزمين كه بخشي از سلسله جبال هيماليا محسوب مي شود، يكي از مهم ترين منابع تامين كننده آب رودخانه ها در اين منطقه از آسيا به شمار شماري مي آيند از اين رودخانه هاي پرآب از قبيل براهماپوترا، تسانگ پو، كارمالي ساچادر خاك تبت جريان مي يابند و در تامين آب مورد نياز كشاورزي اين كشور نقش حياتي دارند، اما در مجموع تعدادي از رودخانه هاي تبت كشور 11 آسيايي را مشروب مي سازند و از جمله برخي از رودخانه هاي مهم هندوستان، پاكستان، نپال، بوتان، بنگلادش، برمه، تايلند، ويتنام، لائوس و كامبوج از كوههاي بلند تبت سرچشمه مي گيرند. در سرزمين تبت بيش از 1500 درياچه طبيعي وجود دارد. تبت با طبيعت غني، پوشش گياهي كم نظير وحيات وحش مثال زدني اش امروزه درگير چالش جدي با روند توسعه صنعتي در چين مي باشد. معادن فراوان تبت و بهره برداري روزافزون از اين منابع توسط دولت چين، در مواردي به گونه اي جبران ناپذير به طبيعت و اكوسيستم اين سرزمين آسيب رسانده همچنين است شكار بي رويه حيوانات نيزنسل بعضي از گونه ها را در تبت با خطر روبه رو كرده است. به تازگي دولت چين، اقداماتي براي مراقبت از گونه هاي زيستي در تبت به عمل آورده است، اما اين اقدامات بايد با پشتوانه مالي و نيروي انساني كافي همراه باشد تا به صورت واقعي از محيطزيست و گونه هاي زيستي نادر سرزمين تبت حفظ كند. در گذشته اي نه چندان دور، مردم تبت طي هزاران سال و در روند وقفه ناپذير زيست منطبق با قوانين طبيعت، تعادل زيستي را در اين سرزمين به خوبي حفظ مي كردند اما رهاوردهاي توسعه صنعتي چين، اگرچه براي نسل نو تبت، جاذبه هايي دارد، اما دراساس، طبيعت كم نظير و محيطزيست بام دنيا را تحت الشعاع قرار داده است. صرفنظر از حس ناسيوناليستي مردم تبت نسبت به چين كه موافقان و مخالفاني دارد، حفظ ذخيره گاههاي كم مانند تبت به مثابه ميراث جهاني طبيعت مورد توجه قرار گرفته است. برنامه توسعه صنعتي چين، خواستاراني در ميان نوكيسه هاي تبت پيدا كرده است. آنها بي رحمانه جنگلها را مي تراشند و تبديل به مناطق مسكوني و يا زمين هاي كشاورزي مي كنند و در چنين مناطقي جمعيت حيات وحش هر روز كاستي مي گيرد. بحران ناشي از تصرف جنگلهاي تبت و شكار بي رويه حيوانات، سرانجام حكومت چين را وداشت كه با اجراي يك مصوبه قانوني، شكار تعدادي از پرندگان و پستانداران اين سرزمين را ممنوع اعلام كند. اگرچه اين ممنوعيت يكي از راههاي درآمد ارزي چين از محل صنعت گردشگري را مسدود كرده و اعتراضات گردانندگان تورهاي گردشگري را برانگيخته است، اما مسئولان حفاظت محيطزيست چين بر اين باورند كه حفظ سرمايه هاي پايدار بوم زيست ها و حيات وحش تبت بر درآمدهاي ارزي موقت برتري دارد و نبايد چنان سرمايه عظيم و بي جانشيني فداي چنين تجارتي شود. با اين حال روند نابودي جنگلها در تبت آمار غم انگيزي را به دست مي دهد. طبق تازه ترين يافته هاي آماري از 25 ميليون و دويست هزار هكتار جنگلهاي تبت در سال 1959 اكنون تنهاميليون 11 هكتار باقي مانده است. يكي از دلايل از بين رفتن سريع جنگلها اشتغال هزاران كارگر چيني در كارگاههاي چوب تبت مي باشد. در قبال سود ساليانه اي ( 54 ميليون دلار در سال ) كه چين در قبال تراشيدن جنگلهاي تبت و صادرات چوب به ديگر كشورها عايد خود كرده است، براثر سيل هاي وسيع و پرخسارتي كه نتيجه همين چوببري ها بود، زيان هاي به مراتب سنگين تري متحمل شده است. به طوري كه زيان هاي ناشي از سيل چين در اواخر دهه 90 ميلادي تنها در يك مورد بيش از 37 ميليون دلار بوده است. از سوي ديگر نابودي ميليون ها هكتار از جنگل هاي تبت، بخش هاي وسيعي از اين سرزمين مرتفع را كه بسيار سبز و پر درخت بود، به صورت بيابان درآورده است و برنامه هاي كشاورزي چين در اين اراضي تاكنون مفيد واقع نشده است اگرچه براي نجات شهرهاي بزرگ اين كشور از آلودگي شديد هوا و همچنين حفظ نسل خرس زيبا و كمياب پاندا بودجه هاي هنگفتي را اختصاص داده است اما اعتبارات تخصيص يافته به مراقبت از جنگلها و گونه هاي زيستي در تبت هنوز كافي نيست و روند تخريب محيطزيست در بام دنيا، نگراني كارشناسان محيطزيست در سراسر جهان را برانگيخته است. منبع: اينترنت ترجمه: محمد توكلي ملايري