Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59460S3

Date of Document: 2003-01-05

بازيگران دو دهه - 39 يك هفت تيركش با ژست هنرپيشه سينما حميد قزويني دولت در مورد كارتر و ريگان از ابتداي امر نظرش را گفته است، اصولا به اعتقاد ما احزاب در آمريكا وقتي روي كار مي آيند كه سياست هاي آمريكا دستخوش دگرگوني بشود، نه اينكه اينها مي آيند كه سياست ها را دگرگون ما كنند مي دانيم كه سياست هاي دولت امپرياليسم آمريكا از پيش تنظيم شده است. مشخص است، گردانندگان صحنه از پيش مشخص شده اند، معلوم شده است كه اين دوره چه كسي روي كار بيايد و دوره بعدي چه كسي ايفاگر نقش بايد؟ باشد مثلا اين دفعه يك هفت تيركش با ژست يك هنرپيشه سينما بايد بيايد و ايفاي نقش بكند و دفعه ديگر يك نفر با لبخند بيايد و يا يك زارع بادام زميني بيايد و با شعار حقوق بشر شروع به كار بكند. تمام اينها از نظر ما روشن است و همين طور كه ابتدا حضورتان توضيح دادم، آن چيزي كه الان مطرح است و آن بيانيه اي كه دولت الجزاير صادر كرده است مورد تاييد دارودسته جديدي هم كه مي خواهد حكومت را در آمريكا به دست بگيرد هست. يك چيزي نيست كه بگوييم اينها جناح كبوتر هستند و تصويب كرده اند و آن وقت جناح بازي كه خواهد آمد آن را تصويب نمي كند، همه ما مي دانيم كه آمريكا هرچه كه از دستش برمي آمده است و هر چه از دستش بربيايد در رابطه با انقلاب اسلامي ايران كرده و خواهد كرد، يعني هيچ نوع ملاحظه اي در اين زمينه نيست كه يك جناح كبوتر باشد يك سري ملاحظاتي كرده است حالا يك جناح باز بيايد و بخواهد در قبال انقلاب جمهوري اسلامي ملاحظه نكند مشخصا اين را هم مي دانيم كه مبارزه ما با آمريكا، با اشغال جاسوسخانه شروع نشد و با آزادي اين 52 نفر هم ختم نخواهد شد. اشغال جاسوسخانه در واقع يك حركت سمبليك و يك حركت اعتراضي مردم ايران به فجايع و جنايات آمريكا بود و فكر مي كنم كه ما در اين زمينه به پيروزي هايي دست پيدا كرده ايم و اين را هم كه امام فرمودند انقلاب امروز انقلابي بزرگ تر از انقلاب اول است و يكي از برادران، هم اشاره كردند نبايد به اينجا ختم بشود.. به نظر من تا به حال ما هرچه كه به دست آورده ايم در اين رابطه خير و بركت بوده است، ما پوزه آمريكا را به خاك ماليده ايم. در رابطه با مسئله گروگان گيري، ما آن اعتماد به نفس را در تمام ملت هاي جهان به وجود آورديم كه مي توانند در مقابل مستكبرين جهاني عليرغم تمام تهديداتشان و فشارهايشان بايستند و پوزه شان را به خاك بمالند. ما در داخل مملكت خودمان با اين مسئله گروگان گيري و اشغال جاسوسخانه تحول ايجاد كرديم و آن حركت ها كه در جهت نوعي نزديكي، نوعي حركت به سمت نوعي تفاهم پيش مي رفت با شيطان بزرگ، همه اينها را متوقف كرديم. حركت هاي زيادي از نظر داخل و خارج براي ما داشته است ولي طبيعي است كه در يك مرحله اي ما بايد اين مسئله را به يك انسجامي برسانيم... آنچه كه نبوي در تحليل حادثه تسخير سفارت آمريكا، دولت اين كشور و بازتابهاي آن گفته است به مقدار زيادي متاثر از فضايي است كه در همان ماه ها سراسر كشور را فرا گرفته بود. سخنان بهزاد در حالي مطرح مي شد كه در عرف ديپلماتيك هيچ گاه عليه دولت كشوري كه قرار است با آن مذاكره صورت گيرد سخن گفته نمي شود. نبوي در ادامه سخنان خود افزود: دولت آمريكا توسط دولت الجزاير از ايران سوال كرد كه چنانچه ما كليه دعاوي را لغو و ابطال بكنيم اگر مطالباتي داشته باشيم كه واقعا اين ديون واقعي باشد يعني فرض كنيم فلان كمپاني آمريكايي يك كالايي به فلان موسسه دولتي در ايران فروخته است و به دلايلي پولش را نگرفته است و الان هم در آمريكا برعليه اموال ايران اقامه دعوا كرده است. فرض كنيم بانك تراست آمريكا هجده ميليون دلار از ما طلب داشته است و آن طوري كه به من گفتند يك فروند هواپيماي هشتاد ميليون دلاري را در رابطه با اين طلبش در آن جا ضبط كرده آنها است گفتند كه خوب آيا شما به اين معتقد هستيد كه يكسري بدهي هايي داريد به دولت آمريكا و يا به اتباع آمريكايي يا؟ نه ما گفتيم كه يك سري بدهي هايي ممكن است داشته باشيم ولي طبيعي است كه يك سري مطالبات هم داريم. گفتند آيا شما اين بدهي هايي كه جنبه واقعي دارد ارتباطي هم به اين مواردي كه دولت آمريكا تعهد كرده است كه اقامه نكنيد ندارد، آيا پرداخت خواهيد كرد يا؟ نه طبيعي است كه جواب ما مثبت بود. بهزاد پيرامون خسارت هاي دولت آمريكا گفت: آنها روزانه شش ميليون بشكه نفت را از شما به ثمن بخس مي خريدند و مي بردند. آنها هرچه كالاهاي بنجل داشتند به شما آب مي كردند. مگر سرمايه داران آمريكايي الان ضرر نمي كنند و آنها مگر آدم نيستند و آنها هم از اين بابت ضرر كرده اند. پس اينقدر مسئله را به اين شكل مقطعي نبينيد. يكي از برادران ديروز به من مي گفت كه هنوز بعد از بيست و چند سال از انقلاب كوبا گذشته است، كوبايي ها وجوه نقدي كه در بانك هاي آمريكايي داشته اند نتوانسته اند وجوهشان را بگيرند. با وجود اينكه اشغال جاسوسخانه هم نكرده اند كه هيچ رفته اند آن جا دست هم داده اند و يك خرده لبخند هم زدند، و يك كمي نزديك و سازش هم كردند ولي هنوز نتوانسته اند پول هاي نقدشان را از بانك هاي آمريكا بگيرند. اختلافات چين و آمريكا در اين زمينه تازه بعد از اينكه چين خودش را در اختيار آمريكا قرار داده است مي بينيم كه تازه، تازه ممكن است به يك نتايجي برسد. اينها در واقع صدقه رفع بلايي است كه شما دادي. فرضا هم اگر كه شما چيزي نتوانيد بگيريد و فرضا هم اگر آنها هزار ادعا عليه انقلاب اسلامي ما بكنند كه خواهند كرد و هرجا كه بتوانند اقامه دعوا خواهند كرد در اين زمينه هايي كه به فرض ما حكميت را در موردش نپذيريم، بالطبع يا ما بايستي به اين طرف مي رفتيم و به يك جايي قضيه را برسانيم كه متضمن پايان كار باشد يا اينكه بايستي در يك نقطه اي مي ايستاديم كه اصولا قائل به پايان كار نباشيم...