Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59457S1

Date of Document: 2003-01-05

بر ترس خود غلبه كنيد در طول زندگي بارها در مورد ترس و وحشت مطالبي شنيده ايم و بارها آن را تجربه نموده ايم. اكنون جهان مكاني نيست كه بتوان در آن همانند گذشته با آرامش و آسايش زندگي نمود. اگرچه تهديدات عظيمي متوجه انسانهاست اما براي بسياري از افراد ترس بخش قابل توجهي از زندگي روزمره شان را به خود اختصاص داده است; حتي قبل از آن كه جنگ و خونريزي در سرتاسر دنيا همه گير شود. اگر چه ممكن است براي زندگي خود نترسيم اما ترس همچنان در ناخودآگاه ما وجود دارد. اين امر سبب مي گردد تا هرگز نتوانيم به آمال و آرزوهايمان دست يابيم، ما را به سكوت واداشته و از اشخاص مورد علاقه مان برحذر مي دارد. ترس قدرت عظيمي دارد و مي تواند در مسير زندگي متوقفمان نمايد و بدين ترتيبما را از انجام امورمان بازمي دارد. ترس سبب مي گردد كه زندگي محدودترو كوچك تري را براي خود ايجاد كرده و آن را هدايت كنيم. ممكن است اموري كه ما را نگران مي سازند، متفاوت باشند، اما عكس العمل ما نسبت به ترس معمولايكسان است: اغلب كف دستانمان عرق مي كند، دهانمان خشك مي شود، احساس ناراحتي و درد در معده مي نماييم و در اين حالت ممكن است هرگونه عكس العملي از خود بروز دهيم فقط براي آن كه بتوانيم بر ترس خود غلبه كنيم. تاكنون چند بار فقط به دليل ترس و هراس، از موقعيت و يا رابطه اي مطلوب چشم پوشي؟ نموده ايد ترس، احساس نامطلوبي نيست. ترس، زنگ خطري است براي حفاظت از خودمان. اما بين ترس سالم كه ما را وامي دارد تا از لبه پرتگاه قدم به عقب بگذاريم و ترس دائمي كه ما را از زندگي پرنشاطمان جدا مي نمايد. تفاوت مشهودي وجود دارد. دكتر هنري كلود، مشاور و نويسنده معروف، در مقاله خود تحت عنوان ترس غالب پيشنهادهاي مفيدي راارائه مي دهد كه با به كارگيري آنها مي توانيم به مبارزه با ترسي كه ما را تحت كنترل در آورده است، برخيزيم. برقراري ارتباطبا ديگران، نظم بخشيدن به امور، روبه رو شدن با ترس، يادگيري روش هاي كسب آرامش و تقويت زندگي معنوي و در نهايت غلبه بر ترس از مواردي است كه در اين مقاله بدان پرداخته مي شود. خوشبختانه روش هاي عملي مفيدي پيشنهاد گرديده است كه مي توان با به كارگيري آنها بر ترس مخرب درون غلبه نمود. ) 1 برقراري ارتباط با ديگران تمامي ترس هاي كوچك و بزرگ زماني كه به تنهايي با آنها مواجه مي شويم، بدتر و وحشتناك تر به نظر مي رسند. دوستي را بيابيد كه بتوانيد ترس ها و نگراني هايتان را با او در ميان بگذاريد. اغلب ما تمايل داريم ترس هايمان را براي خود نگهداريم و آن را بازگو نكنيم زيرا نگران هستيم كه شنونده ما را تمسخرنمايد، به ما بخندد و يا حتي وضعيت روحي ما را از آنچه كه هست بدتر كند. فردي را بيابيد كه بتوانيد به او اعتماد كنيد. ممكن است اين شخص مشاور و يا يكي از خويشاوندان شما باشد. در هر حال به راحتي آنچه را كه موجبات ناراحتي شما را فراهم آورده است با او در ميان گذاريد. اين فرد ممكن است قادر باشد شما را ياري دهد تا با ديد وسيعتر و جديدتري نگراني هايتان را بررسي كنيد. همچنين او مي تواند شما را در مواجهه با ترس هاي نهانتان ياري و كمك نمايد. ) 2 برنامه ريزي كنيد دكتر كلود پيشنهاد مي كند: اگر موقعيت جديدي موجبات نگراني شما را فراهم نموده است، امور خود را با توجه به وضعيت جديد نظم بخشيده و سازماندهي كنيد تا بتوانيد آرامش خود را حفظ كنيد. چنانچه ورزش مي كنيد، حتماهر روز در ساعتي مقرر تمرين نماييد و اگر با دوستي ملاقات مي كنيد هر هفته زمان معيني از وقت خود را به اين كار اختصاص دهيد. زمان بندي برنامه ها احساس امنيت و آرامش فرد را افزايش مي دهد. زيرا آنچه را كه به وقوع خواهد پيوست، پيش بيني كرده است. هنگامي كه از اوضاع آينده مطلع باشيم، احساس آرامش خواهيم نمود. زماني كه اموري را كه مي توانيم انجام دهيم، تحت نظارت و كنترل خود در مي آوريم، نقطه آغازي خواهد بود براي مواجه شدن با آنچه كه تاكنون نتوانسته ايم كنترل كنيم. ) 3 روش هاي ريلكس كردن را بياموزيد ترس و فرار از واقعيات زندگي مشكلات جسماني متعددي را به دنبال دارد. چنانچه احساس مي كنيد ترس هاي نهفته تان برسلامت جسماني شما تاثير گذارده است، يادگيري روش هاي كسب آرامش و ريلكس كردن بدن شما را ياري مي دهد تا براي مواجهه و رويارويي با چالش هاي پيش رويتان آماده شويد. كتب و مقالات فراواني در اين زمينه انتشار يافته اند كه مطالعه و به كار بردن روش هاي پيشنهادي آنها موثرخواهد بود. از ميان روش هاي متعدد، آنچه را كه به نظرتان بهتر است انجام دهيد. ) 4 زندگي معنوي خود را تقويت كنيد در دوران بحران درك حقايقي معنوي كه با هر شرايطي سازگار هستند، آسايش و آرامشي فراوان به همراه دارند. امور مذهبي به انسان احساس امنيت مي بخشند، شناخت و آگاهي او را افزايش مي دهند و مهمتر ازهمه اينكه سبب اميدواري انسان مي گردند. اگر شما زندگي معنوي خود را رونق نبخشيده ايد و يا ريشه هاي ايمان در وجودتان سست مي باشد، حتمابا فردي مذهبي مشورت كنيد و به خواندن كتابهاي آسماني روي آوريد. داستان زندگي افرادي را بخوانيد كه در شرايط بسيار سخت زندگي خود به خداي يگانه ايمان آوردند و بياموزيد كه چگونه در چنين شرايطي مي توان پروردگار متعال را به ياري طلبيد. - 5 با ترس هاي خود روبه رو شويد آخرين مرحله براي غلبه بر ترس ها و نگراني ها رويارويي با آنهاست. حتماتوجه داشته باشيدكه بعضي از ترس ها مطلوب هستند ودر بعضي از شرايط بهتر است به منظور ايمني فردمورد توجه قرار گيرند. اما در اكثر موارد ترس، تهديدي براي فرد محسوب مي شود كه البته هيچ منفعتي را نيز براي او به همراه ندارد. اگر تهديد بيشتر روحي است تا جسمي، اجراي كاري كه موجب نگراني شما گرديده است پادزهري عليه آن خواهد بود. فراموش نكنيد كه اجراي چنين كاري در چند مرحله اغلب سهل تر خواهد بود. اگر بزرگترين ترس شما مربوط به سخنراني در جلسه اي مي باشد (اغلبافراد با چنين ترسي مواجه هستند )ابتدا سعي نكنيد در جلسه اي بزرگ به سخنراني بپردازيد; بلكه بهتر است از سخنراني در يك جمع كوچكتر آغاز نماييد. در مرحله بعد جلسه اداري مربوط به بخش خود را اداره كنيد و يا در جلسه آينده آپارتمان محل سكونت خود - جايي كه چهره هايي آشنا در آن حضور دارند - صحبت نماييدودر نهايت خود را براي سخنراني در مجمعي بزرگ آماده كنيد. همواره به خاطر داشته باشيد رويارويي با ترس فرآيندي است كه در مراحل مختلف بايد صورت پذيرد. نويسنده: كلير كالوين مترجم: الهام روشن پور