Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59455S3

Date of Document: 2003-01-05

فرهنگ اقوام ايراني 3 گزارش جهانگردان زرتشتيان اصفهان اكبر شيراني پيترو دلاواله جهانگرد ايتاليايي كه در ژانويه 1617 م. ( ق _ه ) 1027 به اصفهان آمد موقعيت زرتشتيان را چنين نشان مي دهد: اگر بخواهيم طبقات ايرانيان را از پايين به بالا نام ببريم، نخست از گبرها يا خارج از مذهبها و مشركين شروع مي كنيم... اقوام مختلفي كه ايران را اشغال كرده اند اين كساني را كه سابقه آنان به زمان اسكندر مي رسد تحت فشار قراردادند. به طوري كه امروز تعداد گبرها كم است و فقط در سه شهر من جمله اصفهان در محله هاي جداگانه سكونت دارند. يكي از محلات اصفهان كه بايد بعدا به هم ملحق شده و شهر چهار محله اي اصفهان بزرگ را تشكيل دهند گبر محله است، اين چهار محله يا بهتر بگوييم چهار شهر به اندازه اي به هم نزديكند كه فقط خيابان زيباي چهارباغ و رودخانه اي كه وسط آن را قطع مي كند آن ها را از يكديگر جدا مي سازد. اگر پل رودخانه را مركز قرار دهيم، از قسمت شمالي آن يعني زاويه شرقي خيابان چهارباغ، شهر اصلي اصفهان شروع مي شود و از آن زاويه به سمت غرب عباس آباد و آن طرف رودخانه در قسمت جنوب، مقابل عباس آباد، محله جلفا قرار گرفته است و در مقابل اصفهان اصلي، گبرآباد جاي دارد كه مختص ]گبرهاست همان، صفحات 101 [و 102 ژان باتيست تاورنيه متولد 1655 فرانسه مي نويسد محله گبرها قريه بزرگي است و اولين خانه آن از كنار رودخانه شروع مي شود. خياباني كه از اصفهان به طرف اين پل ها (جويي و خواجو ) مي آيد از خيابان چهارباغ هم طولاني تر و عريض تر است... در خيابان پل ياد شده گبرها دو عمارت قشنگ براي شاه بنا كرده اند كه گاهي به آنجا مي رود و تفريح و تفرج مي كند. ] همان [صفحه 140 جملي كارري ايتاليايي پس از 1694 م. ( _ه. ق. ) 1105 در زمان شاه صفي (سليمان صفوي ) به ايران آمد كه ديدار خود از گبر محله را چنين به ثبت رسانده است: قصبه گبرها در حقيقت كوچه درازي است به طول يك ميل كه از وسط دو انتهاي كوچه مي توان وارد شد. اين قصبه گذري نيز در وسط دارد. در دو طرف كوچه درخت هاي چنار سر به فلك كشيده و آب زلال زيرسايه آنها جاري است... هميشه آتش در خانه گبرها روشن است. آنها اغلب كشاورزند و سواد ندارند ولي يكتاپرستند. وصلت بين گبرها چنان است كه طرفين نمي توانند بدون دليل شرعي از هم جدا گبرها شوند كودكان تازه مولود خود را نيز با آب مخصوص كه مقدار زيادي گل در آن جوشانده اند شست وشو مي دهند. در اين مراسم موبد بي سواد نيز (همچون مراسم ازدواجشان ) براي خواندن ورد و دعا در مجلس حاضر مي شود... گبرها براي از بين بردن حيوانات موذي سعي زيادي مي كنند، حتي يك روز در سال مرد و زن، كوچك و بزرگ همه از شهر بيرون مي روند و قورباغه كشان مي كنند. ] همان صفحات 279 [و 281