Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59453S2

Date of Document: 2003-01-05

روزنامك يادگار * بابك خرمدين چهارم ژانويه سال 838 ميلادي به دستور خليفه عباسي با قطع تدريجي دست و پا و اعضاي بدن اعدام شد و سپس بقيه بدنش را در بيرون شهر سامره به دار آويختند كه هفته ها به همان صورت باقي بود. * 53 روز پس از افتادن اصفهان به دست قندهاري ها بزرگان ايران در نشست يك روزه خود در مشهد تصميم به رفع اين فتنه داخلي گرفتند كه ضعف و بي سياستي شاه سلطان حسين موجب آن شده بود و متعاقب تصميمات همين جلسه نادر قلي افشار فرمانده نظامي عمليات شهر شد اصفهان پايتخت ايران پس از يك محاصره طولاني 12 اكتبر سال 1722 ميلادي تسليم شده بود. * لوئي دوازدهم معروف به پادشاه موجه كه تاريخنگاران او را انوشيروان دادگر فرانسه لقب داده اند دراين روز درسال 1515 درگذشت. وي كه قبلا عنوان دوك دو ارلئان را داشت به علت بدگويي از شاه وقت فرانسه و ظالم خواندن او سه سال از عمر خود را در زندان گذراند و همين حبس به او فرصت داد تا دست به مطالعه تاريخ بزند و شيفته كارهاي خسرو انوشيروان، شاه ايران از دودمان ساساني شود. پس از درگذشت شارل هشتم، چون فرزند نداشت دوك دو ارلئان را كه روزگاري زنداني وي بود به نام لوئي دوازدهم پادشاه فرانسه كردند و او گام به گام كارهاي انوشيروان دادگر را كه نزديك به ده قرن پيش از وي حكومت كرده بود پياده كرد و ازجمله يك نظام قضايي اطمينان بخش و موثر براي فرانسه به وجود آورد. سپس همانند خسرو انوشيروان با تنظيم يك ضابطه مالياتي، طبقه كم در آمد را از زير بار ماليات سنگين نجات داد و ترتيبي برقرار كرد كه شخصا به نامه ها و درد دل مردم رسيدگي كند و دو روز در هفته را براي پذيرفتن عوام الناس تعيين كرد. او سلاطين و حكام را در طول حكومت از افزودن بر اموال و املاكشان برحذر داشته بود و افزايش دارايي يك سلطان در طول حكومت را غير قانوني و مغاير عدل و انصاف اعلام كرده بود و براي پايان يافتن جنگ در اروپا پيشنهاد كرده بود كه اعضاي خانواده هاي سلطنتي اروپا همسران خود را ازميان يكديگر انتخاب وي كنند عنوان پادشاهي را به پدر ملت تبديل كرده بود و حاضر نبود براي خود جانشين تعيين كند و مي گفت كه پادشاه بايد موجه باشد و من به تنهايي از كجا بدانم كه چه كسي موجه است تا او را به وليعهدي انتخاب كنم و به همين سبب با مرگ او دودمان ارلئان هم پايان آخرين يافت تصميم او حذف گارد محافظ خود بود كه پيش از تحقق آن درگذشت. * پنجم ژانويه سال 1951 شهر سئول براي دومين بار پس از آغاز جنگ كره به دست نيروهاي كمونيست افتاد. سه ماه بعد، ژنرال مك آرتور فرمانده آمريكايي كه كشورش را از ورود به جنگ زميني در آسيا برحذر داشته بود از همه سمتهاي نظامي اش بركنار شد. وي به عنوان فاتح ژاپن شهرت يافته است. روزگار جمعه پريروز دو رويداد مشابه در دو شهر بزرگ آمريكا نيويورك و ريچموند به فاصله 500 كيلومتر از يكديگر روي داد كه هر دو را خود خواهي باعث شده است. در نيويورك يك مرد 30 ساله كه از يك زن 37 ساله مادر دو دختر خواسته بود كه با او ازدواج كند پس ازاين كه شنيداين زن قصد ازدواج با يك مرد مسن ولي با درآمدي ثابت را دارد خشمگين شد و بااين زن تماس تلفني گرفت تا او را منصرف كند. زن مورد بحث به او گفت: منظور من ازاين ازدواج يافتن پدري خوب براي دخترانم است و تو نمي توانستي براي آنان پدر شوي. مرد با شنيدن اين پاسخ به خانه زن رفت، او و يكي از دخترانش را كشت و ديگري را زخمي كرد و سپس سراغ شوهرآينده رفت و او را هم شديدا مجروح ساخت و آنگاه خودكشي كرد. در ريچموند هم يك مرد 35 ساله وقتي شنيد دختر مورد علاقه او كه 17 سال جوانتر است سه روز ديگر ازدواج خواهد كرد، به خانه او رفت، وي را كشت و سپس به محل كار شوهرآينده وي شتافت و او وهمكارش را هم كه در آنجا بود كشت و سپس به يك مهمانخانه رفت و خودكشي كرد. مادر دختر اظهار داشته است: پس از آن كه دخترم شنيد كه اين مرد تنها به اين دليل كه او سال 17 جوانتر است و آخر عمر مي تواند مواظبش باشد مي خواهد با او ازدواج كند ازاين ازدواج منصرف شد زيرا كه به جاي علاقه، محاسبه و مصلحت در كار بود. پرسش هاي پزشكي در پي بروز دو مورد سكته مغزي به دليل گرم بودن بيش از حد دماي اتاق، از دكتر گات سئوال شده كه درجه حرارت محل كار و خانه از چه ميزان بالاتر باشد خطرناك است و او پاسخ داده است كه 3 درجه 2 سانتيگراد كمتر از حرارت بدن. اين حرارت بايد متناسب با رطوبت باشد وگرنه به مجاري تنفسي آسيب مي زند. بهترين درجه گرماي اطاق 23 تا 25 درجه سانتيگراد است. نوشيروان كيهاني comزاده. historian@picusnet