Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811015-59451S1

Date of Document: 2003-01-05

طرح هاي تازه براي اصلاح شبكه توزيع دارو آيين نامه ساماندهي فعاليت عطاري ها به زودي ابلاغ مي شودظداروخانه هاي كشور به سيستم هاي مكانيزه و كامپيوتري مجهز مي شوند آيين نامه ساماندهي فعاليت عطاري ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و تدوين شد. به گزارش خبرنگار ما براساس اين آيين نامه عطاري هاي فعال در سراسر كشور كه تاكنون طبق قانون اصناف فعاليت مي كردند تحت نظارت وزارت بهداشت درخواهند آمد. براساس اين آيين نامه كه به زودي براي اجرا ابلاغ خواهد شد، عرضه دارو و فرآورده هاي گياهان دارويي از طريق عطاري ها تحت نظارت معاونت دارويي وزارت بهداشت قرار مي گيرد. اين گزارش حاكي است عطاران براي دخالت در حيطه هاي پزشكي و تجويز دارو بايد از معاونت سلامت وزارت بهداشت مجوز دريافت كرده و زيرنظر اين وزارتخانه به فعاليت ادامه دهند. اداره كل دارو و موادمخدر وزارت بهداشت به موازات طرح ساماندهي عطاري ها - داروخانه هاي سنتي - طرح مكانيزاسيون داروخانه هاي سراسر كشور را نيز در دستور كار خود قرار داده است. براساس اين طرح داروخانه ها بايد به سيستم هاي كامپيوتري مجهز شوند و خدمات درماني و دارويي از طريق اين سيستم هاي مكانيزه به مراجعه كنندگان ارائه شود. پيش از اين سازمان تامين اجتماعي راسا 7در بخشنامه اي تمام داروخانه هاي تحت پوشش خود را موظف به اجراي سيستم مكانيزه كرده بود. اين بخشنامه با توجه به هزينه هاي بالاي اجراي آن اعتراض بسياري از داروسازان را برانگيخته بود. وزارت بهداشت پس از بالاگرفتن اعتراض ها اعلام كرد سازمان تامين اجتماعي بدون هماهنگي با دولت و به ويژه وزارت بهداشت نسبت به انجام اين كار اقدام كرده است. در بررسي هاي بعدي اين وزارتخانه اجراي طرح مكانيزاسيون داروخانه ها را به صلاح نظام توزيع دارو در كشور تشخيص داد. براين اساس وزارت بهداشت و سازمان تامين اجتماعي در هماهنگي با يكديگر پكيج نرم افزاري براي اجراي اين طرح را آماده كرده و براي بررسي بيشتر دراختيار كارشناسان قرار داده اند. به باور كارشناسان اقتصادي اجراي همزمان و درست اين دو طرح مي تواند در نهايت نظام توزيع و مصرف دارو در كشور را تا حد زيادي اصلاح آمارها كند نشان مي دهد ايران به لحاظ سرانه مصرف دارو نسبت به ساير كشورهاي جهان وضعيت نامطلوبي دارد.