Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811014-59449S2

Date of Document: 2003-01-04

از آموزش و پرورش به ژيمناستيك با دكتر حسن اسدي سرپرست فدراسيون ژيمناستيك * ژيمناستيك از بطن آموزش و پرورش بيرون مي آيد * فدراسيون به بخش آموزش عمومي بيشتر توجه دارد سرپرست فدراسيون ژيمناستيك در پاسخ به اين سوال كه راهكارهاي توسعه ورزشي ژيمناستيك را در چه مي بينيد گفت: در عصر حاضر، شاهد شكوفايي روزافزون جنبه هاي علمي و عملي تربيت بدني و ورزش هستيم به گونه اي كه اعتبار و اثر اين پديده جهاني; بيبش از گذشته در حال افزايش است، بايد اذعان داشت تا رسيدن به شرايط مطلوب در ژيمناستيك راهي طولاني پيش رو مي باشد و براي سرعت بخشيدن به حركت آغاز شده شناخت علل و عوامل تاثيرگذار و همچنين يافتن راهكارهاي مناسب امري ضروري است. در زمينه توسعه ورزش ژيمناستيك محورهاي متعددي مي تواند نقش داشته باشد. از آن جمله مي توان به ارتقاء سطح دانش مربيان و دست اندركاران; تجهيزات و لوازم پيشرفته خاص اين رشته و ارتقاء سطح مديريتي اين رشته; وجودبرنامه ها و طرح هاي زيرساختي براي توسعه اين رشته اشاره كرد. دكتر اسدي افزود: براي توسعه اين رشته مادر و پايه، مي بايست برنامه ريزي هاي بلندمدت در سطح داخلي و برون مرزي ترسيم شده باشد. يكي از نيازهاي اساسي توسعه اين ورزش را مسطح شن به دانش و علم جهاني و لزوم استفاده از تجربيات كشورهاي پيشرفته در اين رشته ورزشي ذكر كرد. وي همچنين فرهنگسازي در زمينه عمومي بخشيدن به اين رشته را از عوامل موثر بر گسترش اين رشته خواند و گفت: يكي از راهكارهاي مهم توسعه اين ژيمناستيك توسعه سطح كمي و ورودي هاي ورزشكاران به اين رشته است كه مي بايست در اين زمينه فدراسيون با تربيت بدني آموزش و پرورش ارتباط تنگاتنگي داشته باشد، تا در آينده از خيل دانش آموزان ژيمناست; ورزشكاران مستعد شناسايي شده و براي حضور در ميادين ملي و بين المللي تربيت شوند. اسدي گفت: خاستگاه اصلي رشته ژيمناستيك; آموزش و پرورش است و تمامي سرمايه ها و نيروهاي اصلي اين ورزش در آموزش و پرورش حضور فعال دارند. آموزش و پرورش بهترين مكان براي سرمايه گذاري در ورزش ژيمناستيك است و با توجه به تغييرات اخير تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش و ارتقاء سطح ساختاري اين تربيت بدني در آموزش و پرورش; بستر مناسبي براي فعاليتهاي رشته ژيمناستيك آماده است. در اين زمينه درصدد هستيم تفاهمنامه اي في مابين فدراسيون و معاونت تربيت بدني آموزش و پرورش بسته شود. براساس اين تفاهمنامه مقرر خواهد شد كليه دانش آموزان به صورت رايگان از سالنهاي ژيمناستيك در سراسر كشور استفاده كنند. همچنين كميته گسترش همكاري في مابين شكل گيرد و از اين پس تقويم فعاليتهاي ورزشي مشتركي بين فدراسيون و آموزش و پرورش تنظيم و اجرا شود. دكتر حسن اسدي همچنين گفت: از جمله برنامه هاي در دست اقدام، ايجاد منابع اطلاعاتي غني براي برنامه ريزي مناسب است. وي با اشاره بر ضرورت تكميل نرم افزار اطلاعات مربيان، داوران و ورزشكاران ژيمناستيك ايران گفت: يكي از اصول مهم براي نيل به پيشرفت در ژيمناستيك و يا هر رشته ورزشي ديگر; بهره گيري مناسب از كليه متخصصين، مربيان صاحبنظران، و داوران است، در كشور پهناور ايران اسلامي با وجود داشتن اين توان بالقوه، تاكنون زمينه شناسايي و معرفي متخصصين و صاحبنظران ژيمناستيك به طور گسترده فراهم نبود يا در حد مطلوب به اين امر مهم پرداخته نشده است. به همين دليل و براي رسيدن به رشد و تعالي در اين رشته ورزشي، فدراسيون اقدام به جمع آوري اطلاعات فوق الذكر نمود. خوشبختانه مراحل اجرايي اين طرح به اتمام رسيده و در حال حاضر اين نرم افزار در دسترس فدراسيون قرار دارد و مراحل اوليه ورود اطلاعات كليه مربيان و داوران زن و مرد در اين نرم افزار انجام شده است. معاون پژوهشي دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران برگزاري همايش ملي بررسي راهكارهاي توسعه ژيمناستيك را از ديگر برنامه هاي جاري فدراسيون خواند و گفت: اولين همايش ملي بررسي راهكارهاي توسعه ژيمناستيك با هدف بررسي معضلات و موانع رشد و توسعه ژيمناستيك كشور و به منظور دسترسي به روشها و راهكارهاي علمي و عملي طي روزهاي سوم و چهارم بهمن ماه سال جاري در تهران برگزار خواهد در شد اين همايش محورهايي چون نگرش به ژيمناستيك به عنوان ورزش پايه (نقش آموزش و پرورش و دانشگاهها در توسعه ژيمناستيك; جايگاه ژيمناستيك به عنوان ورزش مادر در ساختار ورزشي كشور و طرح جامع ورزش ) ژيمناستيك به عنوان رشته تخصصي سنين پايين، طب ورزشي (بررسي آسيبهاي خاص رشته ژيمناستيك، روشهاي پيشگيري از بروز آسيبهاي ورزشي ژيمناستيك ) و موارد متعدد ديگر همچون مديريت و ژيمناستيك نقش باشگاههاي خصوصي در توسعه، نحوه ايجاد سازماندهي استفاده از مراكز تخصصي و موارد متعدد ديگر در زمينه ژيمناستيك مورد بررسي كارشناسي اساتيد; صاحبنظران و متخصصين امرقرار خواهد گرفت. اين همايش به همت فدراسيون ژيمناستيك و با مشاركت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران; آكادمي ملي المپيك، دفتر تحقيقات، معاونت فرهنگي سازمان تربيت بدني و اداره كل تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشكده تربيت بدني دانشگاه تهران برگزار مي گردد. در اين همايش دو روزه علاوه بر سخنراني مقالات برگزيده هيات علمي همايش، تعدادي مقالات ديگر نيز به صورت پوستر به نمايش درخواهد آمد. ضمنا در حاشيه برگزاري اين همايش، كارگاههاي آموزشي در زمينه هاي تخصصي ژيمناستيك برگزار خواهد شد. وي ضمن دعوت كليه صاحبنظران به حضور فعال در اين همايش گفت: اين همايش مي تواند با جمع آوري نظرات و ديدگاههاي متخصصين و پيشكسوتان اين رشته; چه آنهايي كه داخل خانواده ژيمناستيك فعاليت مي كنند و از نكات فني مطلع اند و چه آنهايي كه از بيرون به عنوان حامي و تاثيرگذار با سازمانهاي مرتبط ارتباط دارند، زمينه استفاده از خرد جمعي براي راهبرد امور را فراهم كنند. ايشان اضافه كرد: در مواقعي كه افرادي داراي استعداد هستند، گزينش مي شوند و مي توانند در سطح قهرماني و حرفه اي به برخورداري آموزش هاي فني تر و تخصصي تر بپردازند، لذا ضروري است فدراسيون به بخش آموزش عمومي عنايت خاصي داشته باشد. وي با اشاره به مفيد بودن مهارتهاي ساده و بازيهاي خاص و مناسب براي توسعه ژيمناستيك در سنين پايين گفت: برداشت ما از ژيمناستيك فقط در حركات پيچيده و سخت باعث مي شود كه ما از امكان عموميت اثربخش ژيمناستيك در سنين پايين بكاهيم. سرپرست فدراسيون ژيمناستيك در زمينه راه اندازي سايت اينترنتي فدراسيون افزود: اين سايت اختصاصي با هدف ارائه آخرين قوانين و مقررات اطلاعاتي و تصميمات و برنامه هاي روز فدراسيون به خانواده ژيمناستيك و ساير علاقه مندان اين رشته زيبا ايجاد مي شود. دكتر اسدي با اشاره به لزوم ارتقاء سطح آموزش ورزشكاران حرفه اي و مبتدي و مربيان اين رشته; آموزش را ركن اساسي توسعه پايدار ژيمناستيك خواند و گفت: براي افزايش كارايي آموزش در ژيمناستيك مي توانيم به تقسيم كردن آموزش به دو سطح آموزش حرفه اي و آموزش عمومي اقدام كنيم. آموزش عمومي كه خصوصا در مدارس است مي تواند بر الگوهاي بنيادين و مهارتهاي پايه تمركز بيشتري داشته باشد و زيرساختهاي مهارتي دانش آموزان را توسعه بخشد. بنابراين تمركز روي مهارتهاي پيچيده ژيمناستيك در اين سطح ضرورتي ندارد. دكتر اسدي با مهم خواندن ارتقاء سطح دانش مربيان و اهميت تربيت مربيان گفت: در زمينه آموزش مربيان برنامه هاي درازمدت و كوتاه مدت ويژه اي داريم از آن جمله مي توان به برگزاري دو كلاس ويژه مربيان تحت عنوان دانش افزايي و بازآموزي نام برد كه با همكاري معاونت فرهنگي و آموزشي سازمان تربيت بدني و آكادمي كميته ملي المپيك برگزار خواهد شد. رئيس كميته مديريت و برنامه ريزي كميته ملي المپيك در ارزيابي چشم انداز ورزش ژيمناستيك در كشور گفت: اولا ورزش ژيمناستيك در ايران بايد تلاش كند تا از تمام نيروهاي خودش استفاده كند و با به كارگيري همه نيروهاي موجود چه آنهايي كه در حال حاضر در خدمت ژيمناستيك هستند و چه آنهايي كه هنوز همكاري جدي ندارند; برنامه هاي غني تري را در سطح كشور براي ژيمناستيك اجرا كند. ثانيا بايست توجه عمومي و فرهنگ عمومي نسبت به ژيمناستيك را براي كل جامعه افزايش داد و سطح حساسيت عمومي كشور را براي رشد ژيمناستيك توسعه دكتر داد اسدي گفت: ما راه طولاني را تا رسيدن به آنچه لايق اش هستيم و جايگاه ايران است در پيش داريم و اگر كسي فكر كند كه به سادگي مي توانيم توسعه عميق و همه جانبه اي در ژيمناستيك داشته باشيم اشتباه است و در اين راه برنامه ريزي هاي پايدار و بلندمدت و حسابشده ضروري است. سرپرست فدراسيون ژيمناستيك توفيق ژيمناستيك را در گروه توجه عمومي و سرمايه گذاري بيش از پيش سازمان تربيت بدني و دستگاههاي اثرگذار بر روي ورزش كشور از جمله نگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و مجلس شوراي اسلامي دانست و گفت: اين ورزش پايه از آنجايي كه مي تواند با تربيت نيروهاي مطلوب روي ساير ورزشها تاثير بسزايي داشته باشد از جايگاه ويژه اي برخوردار است و لذا ضروري است در كنار ساير ورزشهاي پايه، سطح عموميت بيشتر و سطح بودجه اي بالاتري داشته باشد. سرپرست فدراسيون ژيمناستيك در رابطه با برنامه هاي خود راجع به استفاده از پيشكسوتان و اهالي اين رشته گفت: در شرايط فعلي يكي از مهمترين اهداف و نيازهاي فدراسيون ايجاد همراهي; دوستي و همدلي بين همه عناصر دخيل در ژيمناستيك كشور است، در همين رابطه تلاش شد با ايجاد محيطي صميمانه و دوستانه، خصوصا در مراسم افطاري، گردهمايي و هم انديشي خانواده فهيم ژيمناستيك را داشته باشيم. دكتر اسدي جايگاه و اعتبار پيشكسوتان و خبرگان ژيمناستيك را بسيار بالا و والا ذكر كرد وگفت: تلاش مي شود كه در تمام برنامه ها و سياستگذاري هاي فدراسيون، از ديدگاه ها و نظرات افرادي كه ساليان درازي در اين راه زحمت كشيده اند و به قولي استخوان خرد كرده اند و مايه خير و بركت هستند حسن استفاده شود.