Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811014-59446S3

Date of Document: 2003-01-04

شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد خواستار شركت افراد توانمند در انتخابات شوراها شد گروه سياسي: شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد با انتشار اطلاعيه اي از تمامي افراد توانمند دعوت كرد تا در فرصت قانوني باقيمانده براي ثبت نام درانتخابات شوراهاي شهر و روستا اقدام كنند. در بخشي از بيانيه اين شورا آمده است: دستاوردهاي مثبت عملكرد شوراها در دوره اول كه پس از دو دهه براي اولين بار بعد از حماسه تاريخي دوم خرداد باعضويت بيش ازهزار 170 عضو اصلي و علي البدل در شهرها و روستاهاي كشورشكل گرفت، بيانگر درستي نگرش بنيادي قانون اساسي در جهت تقويت بعدجمهوريت نظام و ضرورت تحقق انديشه شورايي در نحوه تصميم گيري و اداره امور از سوي آحاد مردم مي باشد. شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد افزوده است: هرچنداين روزها عده اي درصدد مخدوش جلوه دادن عملكرد مثبت شوراها به واسطه علمكرد دو سه مورد ازمجموعه 34 هزار شوراي شهر و روستا مي باشند و به همين خاطر مي خواهند مردم را از حضور در پاي صندوق هاي راي مايوس سازند، اما بايد توجه داشت كه استقرار شوراها به عنوان پارلمان هاي كوچك محلي كه از طريق شوراي عالي استانها به پارلمان ملي و مجلس شوراي اسلامي متصل مي شود، مهمترين مانع بروز استبداد و ديكتاتوري و خودسري در تمامي مناطق شهري و روستايي است.