Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811014-59445S2

Date of Document: 2003-01-04

در جلسه هفتگي شوراي شهرداران شهردار تهران: فقدان مديريت واحد شهري به زيان شهروندان است گروه شهري: شهردار تهران فقدان مديريت واحد شهري در كلان شهر تهران را موجب پيچيدگي روال عادي زندگي روزمره مردم دانست و اعلام كرد كه شهرداري با توجه به مفادقانوني برنامه پنجساله سوم توسعه به، دنبال تحقق اين امر است. به گزارش روابط عمومي شهرداري تهران، محمدحسن ملك مدني در جلسه هفتگي شوراي شهرداران مناطق، بر ضرورت مبحث مديريت واحد شهري براي تهران تاكيد كرد و گفت: فقدان مديريت واحد شهري زيان هاي مختلفي به شهروندان وارد مي كند. وي افزود: پراكنده شدن موضوعات مرتبط با اداره امور شهر در، چارچوباختيارات سازمان ها و دستگاههاي مختلف، موجب سردرگمي و اتلاف وقت و سرمايه شهروندان شده است. شهردار تهران پايين آمدن كيفيت خدمات سازمان ها و دستگاههاي مختلف رااز ديگر عوارض فقدان مديريت واحد شهري دانست. بنابراين گزارش در اين نشست شهرداران مناطق تهران، تحولات اخير در سوگيري ها و راهبريهاي تهران و آثار آن بر ساختار و عملكرد شهرداري را بررسي كردند كه مهمترين آن در قضيه مازاد تراكم ذكر شد. شهردار تاكيدكرد: درحال حاضر حتي در منطقه هايي كه واگذاري مازاد تراكم آزاد است اعمال، رويكرد تجميع پلاك هاي كوچك به عنوان يك سياست پايداردر همه مناطق گسترش يافته و اين رويكرد در نگرش شهرداري تهران در واقع ازراه حل هاي عمده براي رويارويي با معضلات تهران بزرگ به شمار مي آيد. در جلسه هفته گذشته شوراي شهرداران شهرداري تهران، مساله تجميع ساخت و ساز با تمليك واحدها و قطعه هاي كوچك درامر نوسازي مناطق برگزيده و تشويق فرهنگ عمومي كه در سمت گيري اصلي سياست هاي شهرداري قرار دارد مطرح، شد ومقرر گرديد اين مهم به ويژه در منطقه هاي جنوبي شهر فعالانه تعقيب شود. شهرداري مصوبه شوراي شهر درباره عوارض اتفاقي را اجرا مي كند شهردار تهران گفت: اگر شوراي شهر درباره عوارض اتفاقي مصوبه اي ارائه كند شهرداري آن را اجرا خواهد كرد. محمدحسن ملك مدني در مصاحبه با واحد مركزي خبر افزود: كساني كه بيشتر از شهر سود مي برند بايد سهم شان را پرداخت كنند تا شهرداري آنرا در مناطق محروم هزينه كند. وي شيوه شهرداري را در اخذ عوارض صادقانه خواند و افزود: شهروندان بايد توقع خود را از شهرداري افزايش دهند. ملك مدني به طرح هاي اجرايي در تهران اشاره و اضافه كرد در آينده اي نزديك پيمانكاران خارجي براي تكميل دو خط جديد مترو انتخاب مي شوند. وي با بيان اين كه همه خطوط مترو توسعه خواهد يافت گفت: نبايد انتظارداشت طرح هايي كه در شهر آغاز مي شود بلافاصله و باعجله اجرا شود زيرا در اين صورت كار بنياني انجام نشده است.