Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811014-59440S2

Date of Document: 2003-01-04

بر نيمكت دلهره ما چه ديوانه فوتبال باشيم، چه فوتبال دوستي راحت نشين يا آن كه تنها بيننده اي گذرا، همگي اعتقاد داريم مي توانيم كار يك مدير سالخورده و بي نواي باشگاه فوتبال را بهتر از خودش انجام دهيم! گري لينكر و آلن هانسون، گزارشگران تلويزيون BBC نظر ديگري دارند. به اعتقاد آنها، اين كار آنقدرها هم كه به نظر مي رسد سهل و ساده نيست! گري مي گويد: به نظر من، اين كار شغلي همواره دهشتناك است كه هيچگاه تا اين پايه دشوار نبوده است. اكنون شاهد انتقال واقعي قدرت از باشگاه ها به بازيكنان هستيم. در گذشته قدرت همچون اهرمي در دست مديران قرار داشت اما امروزه بازيكنان بسيار قدرتمندتر و پرنفوذتر شده اند. البته شايد بتوان گفت به واسطه جو مالي و اقتصادي موجود باشگاه ها، وضعيت كمي به نفع گذشته تغيير كرده باشد اما با اين همه، هنوز هم اين شغل، بسي دشوار . است. آلن هم در تاييد نظر گري اظهار مي كند: اين ها همه ناشي از قدرت است پيشتر، قراردادها منافع باشگاه ها را تامين مي كردند و اكنون به كام بازيكنان تنظيم مي شوند. در گذشته بازيكنان بيشتر بواسطه ديگر امتيازات پول درمي آوردند، اما اكنون چنان دستمزدهاي پايه بالا رفته كه اگر انگيزه هايي چون غرور، شور و اشتياق در كار نباشد، نتيجه واقعا اهميتي نخواهد داشت. البته مديران از اين امتياز بي بهره اند و در عوض فشار تك تك فوتبالدوستاني كه خيال مي كنند بهتر از ايشان كارشان را انجام مي دهند، را روز به روز بيشتر بر شانه هاي خود احساس مي كنند. اگرچه تا زمان تنظيم اين مطلب، پيتر ريد يگانه قرباني بزرگ انتظاراتي اين گونه است، اما به نظر مي رسد كه گلن رودر و تري ونبلز، نيز هر دو حاشيه نشين شده باشند. آلن مي گويد: فعلا كه جو اين گونه است و خبري از ماه عسل و اين جور چيزها نيست. مردم نتيجه مي خواهند، حالا، نه فردا. و با اين همه پول كه خرج مي شود مديران باشگاه ها بيش از هر كس ديگر ناشكيبايند، چه، حتي سقوط به دسته اول، يك فاجعه مالي است. پيش از پايان فصل يقين دارم بر شمار مديراني كه خود را تحت فشار خواهند يافت، حتي آنهايي كه از شهرت و سوابق خوبي برخوردارند، افزوده خواهد شد. فشار، خطري اجتنابناپذير براي شغل مديران باشگاه ها به شمار مي آيد. اما به شهادت ليورپولي هاي افسانه اي، كني دالگليش، جرمي سانس و ژرارد هوليه - كه دو نفر آخر از ناراحتي مزمن قلبي رنج مي برند - اين گونه فشارهاي بيروني گاه مي تواند اثرات مخربي بر سلامت انسان بگذارد. آلن ادامه مي دهد: بايد هم اثر هر بگذارد شغل پراسترس عاقبت اثر سوء خود را برجاي مي گذارد تا چه رسد به شغلي اين چنين توانفرسا. در اين شغل انسان همواره بازي ها، بازيكنان و نوارهاي ويدئويي بازيها را مي بيند. يك بازيكن حداكثر صبح روزي كه قرار است بازي بعد را انجام دهد نگران است. در حالي كه يك مدير فوتبال از چندين و چند روز پيش، نگران بازي پيش روست. پول زيادي هزينه شده و همين موجب مي شود تا آن ها تمامي 24 ساعت روز و همه 365 روز سال را پيوسته با نگراني سپري كنند. اگرچه به گواه تاريخ گري و آلن هر دو در زمان خود، بازيكنان مطرحي در سطح جهان به شمار مي آمدند و به اصطلاح چهره اي قابل احترام در رختكن محسوب مي شدند اما هيچيك از اين دو وسوسه نشدند تا خطر مدير فوتبال شدن را به جان بخرند! آيا تصميمي كه اين دو گرفته اند به سبب آن است كه معتقدند مديران امروز با وظايفي بي سپاس مواجه اند و اين دو از آن رو كه مي خواهند خود را از خطرات اين شغل مصون بدارند پا به اين عرصه؟ نگذاشته اند گري مي گويد: من چيزي درباره مصون داشتن خود، نمي دانم اما هيچگاه اشتياقي به انجام اين كار نداشته ام. به عقيده من انسان بايد ويژگي هاي خاصي داشته باشد تا بتواند مدير فوتبال شود; فوتبال دوستي اصيل كه زندگي اش را بر سر اين بازي بگذارد. من هيچگاه چنين كششي را در خود نديده ام. اين كه آدم از طريق تلويزيون به مديران فوتبال بگويد كه بايد چكار بكنند و چكار نكنند، بسيار آسان تر از آن است كه انسان بخواهد كارهايي را كه به آن توصيه مي كند، خود انجام دهد. آلن اضافه مي كند: بله شما بايد تمام 24 ساعت روز را به تماشا كردن مسابقات و در جست وجوي بازيكنان باشيد. ما دوست داريم به جاي اين كار گلف بازي كنيم! در حالي كه تماشاچيان همواره تيم هاي پريشان را موشكافانه به نقد مي كشند، رسانه ها نيز به گونه اي روزافزون بار سنگين مسئوليت مديران فوتبال را گران تر مي كنند. بازي هاي ضعيف زير ذره بين مي رود، خطاهاي تاكتيكي موشكافانه مورد مداقه قرار مي گيرد و حتي بزه هاي خارج از ميدان فوتبال نيز به گونه اي بي پايان در كانون توجه همگان قرار مي گيرد. با اين وجود، به گفته آلن، رسانه ها همچنين نقش بزرگي در سلامت و صحت فوتبال بازي مي كنند كه بسيار مثبت است. وي مي گويد: رسانه ها از اين رو در بازي ها نقشي موثر دارند كه دوربين هاي بسياري در جريان بازي به ثبت همه رويدادها از تمامي زوايا مي پردازند از اين رو مي توان كوچكترين اشتباه را دريافت و مورد تجزيه و تحليل قرار داد. و تا جايي كه به معيارهاي فوتبال مربوط مي شود، به گمان من رسانه ها را از اين زاويه بايد بسيار سودمند دانست. زماني كه من بازي مي كردم بازيكنان نمي توانستند از مجازات اعمالي كه مرتكب مي شدند فرار كنند. كافي است نگاهي به دهه 70 و بازي چلسي و ليدز در فينال جام يوفا بيندازيد كه واقعا واژه قصابي برازنده آن بود. آنها با لگد به سر هم مي كوفتند اما هيچ كس در آن باره هيچ كاري انجام نداد! آنچه بازيكنان خاطي از مجازاتش جان به در مي بردند، اكنون در مخيله هيچ كس هم نمي گنجند و اين همه، به سبب تغيير در قوانين بازي و توجهي است كه اين گونه اعمال به خود جلب مي كند كه به نوبه خود براي فوتبال سودمند است و به گمان من نهايتا نتيجه بهتري خواهد داد. ترجمه از: فرزين جم منبع ماهنامه شوت