Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811014-59435S1

Date of Document: 2003-01-04

آيا فرزندانتان مي دانند آنها را دوست؟ داريد شما فرزندان خود را دوست داريد. آيا آنها هم مي دانند كه دوستشان؟ داريد بيشتر مردم فكر مي كنند كه عشق پدر و مادر به فرزند امري آسان، روشن و واضح است. شما هر روز عشقتان را به هزاران شيوه به فرزندتان نشان ولي مي دهيد گاهي كودك منظورتان را درك نمي كند، درست مانند اين كه به زبان ديگري سخن مي گوييد. حداقل سه زبان براي ابراز عشق وجود دارد: نشان دادن عشق، گفتن (بيان كردن ) و نوازش كردن. در ادامه نكات سودمندي جهت درخشش عشق در زندگي فرزندانتان با توجه به سن آنها ارائه مي گردد. تا 2 سالگي عشق كودكانه دكتر چريل اسميت، روانشناس، توضيح مي دهد كه ابراز علاقه و توجه به بچه هاي كوچكتر آسان تر است. بچه ها درك مستقيمي از اطرافشان دارند. ابراز علاقه روشي براي مطمئن كردن كودكي است كه به نوازش و اطمينان بين والدين و خودش نياز دارد. كودكان نوپا ممكن است هميشه درك نكنند كه چه مي گوييد، ولي والدين همچنان مي توانند با صداي آرام و مهربان با كودكان گفتگوي مثبت داشته اغلب باشند لحن صداي شما منظورتان را از كلماتتان بيان مي كند. ارتباط چهره به چهره نيزمهم است. گاهي والدين نمي دانند كه كودكان چه دركي از چهره آنها دارند. به آينه نگاه كنيد. ظاهر معمولي شما چگونه؟ است آيا خوشحال به نظر مي رسيد يا عصباني و يا؟ ناراحت بچه ها را در آغوش بگيريد، ببوسيد، نوازش كنيد، لبخند بزنيد و با آنها بخنديد. 5 3 تا سالگي به قلب خود رجوع كنيد روانشناسان كودك و خانواده معتقدند كه پدر و مادر بايد بياموزند كه چگونه پيامهاي عشق و علاقه خود را به كودكان برسانند. كودكي كه دوست دارد علاقه شما را دريافت كند، ممكن است بخواهد ظرفهايش را بشوييد، برايش هديه بخريد، اوقاتي را با او سپري كنيد، برايش بستني بخريد يا دوچرخه اش را تعمير كنيد. كودك در اين سن دلش مي خواهد جملاتي مانند دوستت دارم، تو برايم مهم هستي، دوست دارم با تو باشم و.. را از پدر و مادر بشنود. مي خواهد والدينش او را در آغوش بگيرند، دستهايش را بگيرند و او را نوازش كنند. وقتي به فرزندتان مي رسيد، به چشمهايش نگاه كنيد، دستهايش را بگيريد، نوازشش كنيد، با او بازي كنيد و با هم قدم بزنيد. به او بگوييد دوستش داريد و از داشتن او خوشحاليد، كودك مشتاق شنيدن اين جمله ها و كلمات است. 8 6 تا سالگي به نام عشق پروفسور اندي بيل، مشاور و استاد دانشگاه، در مورد گفت و گوو صحبت با فرزندان مي گويد: همه ما حس مي كنيم كه وجود علاقه ضروري است و گاهي فكر مي كنيم كه عشق را مي توان با زمان معني كرد و توجه به اين نكته مهم است وقت داريم، ولي بايد نحوه اختصاص و برنامه ريزي وقت خود را انتخاب كنيم. بنابر اين والدين مي پرسند كه فرزندم چقدر زمان ؟ مي ارزد خوشا به حال والديني كه در دوران كودكي فرزندانشان اوقاتي را به آنها اختصاص مي دهند، زيرا كودك بايد در چند سال آينده با بسياري از مشكلات نوجواني مقابله كند. چگونه تشخيص مي دهيد كه چه پيامهايي را؟ بفرستيد يك روش مهم، توجه به نوع ابراز علاقه كودك به شما و ديگران است. آيا او مي گويد، دوستت؟ دارم يا كارهايي انجام مي دهد كه توجه شما را جلب؟ كند و يا برايتان يادداشت؟ مي نويسد روش هاي زيادي براي ابراز علاقه وجود دارد. به روش ابراز علاقه فرزندتان توجه كنيد. او را در آغوش بگيريد و ببوسيد. با او به دوچرخه سواري برويد و به لطيفه هايش بخنديد. 12 9 تا سالگي دوستت دارم دكتر چري اسميت توضيح مي دهد: همچنان كه كودك شما بزرگ مي شود، ابراز علاقه به صورت گفتاري و رفتاري درمي آيد. كلمات و رفتار مثبت شما نشان مي دهد كه به او احترام مي گذاريد و متوجه اين نكته هستيد كه او بزرگ شده است. بيشتر ما زندگي پرمشغله اي داريم. بنابر اين در حالي كه به حرف هاي فرزندتان گوش مي دهيد، غذا بپزيد، به اطوشويي برويد و كارهاي معمول روزانه را انجام دهيد. پروفسور اندي بيل تاكيد مي كند كه نه تنها بايد به حرف هاي او گوش كنيد، بلكه بايد توجه نيز داشته نحوه باشيد گوش دادن به صحبتهاي فرزندتان، توجهتان را به او كامل مي كند. خود شما گفت و گو را شروع كنيد و نه تنها واقعا گوش دهيد بلكه احساس كنيد. همانطور كه بچه ها بزرگتر مي شوند، اين مراحل را پشت سر مي گذارند و كمتر به ابراز علاقه به صورت در آغوش گرفتن و بوسيدن، تمايل نشان مي دهند. ولي همچنان به يادآوري علاقه شما نياز دارند، تنها نوع ابراز علاقه تغيير مي كند. با توسعه خانواده و كودك، بچه ها مي خواهند بدانند كه آنها را دوست داريد و برايتان ارزشمند هستند. مي توانيم پيام هاي عشق را به آنها برسانيم، اگر زبانشان را بدانيم. به طور مرتب به آنها ابراز علاقه كنيد، وقتهايي را جهت گذراندن با آنها در نظر بگيريد و عصباني نشويد تا مانع قطع ارتباط نگردد. با هم غذا بخوريد، كتاب بخوانيد و علاقه خود را به آنها نشان دهيد. هميشه در هر سني به او بگوييد: دوستت دارم. گذراندن وقت با كودكان، در هر سن و شرايط، بسيار جالب گذراندن است وقت با آنها بدون حضور خواهر يا برادرش، اعتماد به نفس و حس استقلال كودك را تقويت مي كند، زيرا در مدت حتي 10 يا 15 دقيقه توجه ويژه شما به او فرصت صحبت كردن مركز توجه بودن و همچنين توجه شما به حرفهايش را فراهم مي كند. چند روش براي نشان دادن علاقه - 1 احساسات خود را بيان كنيد. وقتي فرزند خود را به مدرسه مي فرستيد به او بگوييد دوستش وقتي داريد مشغول انجام تكاليفش است، باز هم علاقه خود را بيان كنيد. حتي نوجوانان سركش نيز علاقه و توجه قلبي شما را رد نمي كنند. - 2 در حال نوازش با او گفتگو كنيد. اين روش ابراز غيركلامي علاقه ا ست. ايجاد اين رابطه با كودكان و فرزندان دوره ابتدايي آسان است. با بزرگتر شدن كودك ابراز علاقه به اين روش سخت تر مي شود. ولي كودكان مدرسه اي نيز هنوز گاهي به نوازش نياز دارند و از در آغوش گرفتن استقبال مي كنند. حتي نوجوانان كه اغلب در آغوش گرفتن را رد مي كنند، معمولا خاراندن پشتشان توسط والدين را دوست دارند. - 3 در مورد فرزندتان با ديگران صحبت كنيد. طوري كه خودش نيز بشنود. اگر كسي از پسر يا دختر شما تعريف كرد، به فرزند خود بگوييد. كمي تعريف و باليدن به آنها اشكالي ندارد و اعتماد به نفس را در آنها ايجاد مي كند. - 4 به او توجه كنيد. وقتي با عروسك بازي مي كند بايستيد و او را تماشا كنيد وقتي فرزند ديگر در حال نواختن پيانو است، بنشينيد و گوش دهيد. اين روش بسيار دقيقي براي گفتن دوستت دارم با چشم و گوش است. - 5 به او كمك كنيد. اگر وقتي كه با عجله مي خواهد به سرويس مدرسه برسد و در مورد غذا لباس يا كيفش مشكلي دارد، به او كمك كنيد. اگر مي خواهد قلعه يا خانه بسازد و براي جمع آوري قطعات و نقشه آن با مشكل مواجه شده، به او كمك كنيد و بي توجه عبور نكنيد. - 6 به سرگرمي ها و علائق او توجه به كنيد مدرسه اش سر بزنيد. اگر مسابقه اي دارد حتما به تماشا برويد. علائق فرزندتان مهم است. اگر به آنها توجه كنيد، عشق و علاقه خود را ثابت كرده ايد. - 7 عشق و علاقه خود را همزمان با محدوديت ها ابراز كنيد. وظيفه شما ايجاد محدوديت منطقي براي رفتارهاي فرزندتان است. والدين دمدمي نشان مي دهند كه براي توجه به فرزندان خود انرژي كافي گفتن ندارند نه و تغيير ندادن آن در مواردي، قوي ترين نوع بيان عشق است. - 8 به آنچه بايد انجام دهد توجه كنيد (كارهاي درست را تشويق كنيد ). با توجه و تشويق رفتارهاي مثبت، به روش ديگري به او مي گوييد دوستت دارم. مثلا بگوييد: در جمع كردن سفره كمك كردي، از تو ممنونم. يا به تو افتخار مي كنم كه براي كلوچه ها از دوستت تشكر كردي. - 9 موضوعاتي براي گفتگو پيدا كنيد (سر صحبت را باز كنيد )روش كامل كردن چرخه گفتگو را ياد بگيريد. به عنوان مثال وقتي مي گويد: دوستم مي خواهد به شهر ديگري برود.، نگوييد: نگران نباش، دوست ديگري پيدا مي كني. پاسخ دهيد: كي؟ مي رود منظور شما از اين سوال اين است كه شنيدم چه گفتي و به آن علاقه مند شدم و مايلم بيشتر بدانم. توجه، علاقه و عشق را ثابت مي كند. - 10 او را تشويق كنيد. به گام ها و مراحل پيشرفت او توجه كنيد. اگر مطالعه مي كند بسكتبال بازي مي كند يا در حال پرورش و رشد دانه اي است، او را تشويق كنيد و اگر نااميدي و شكست را تجربه كرد، براي پاك كردن اشكهايش پيش او باشيد. در انتها 25 روش نشان دادن علاقه به فرزندان را به صورت خلاصه يادآوري مي كنيم: - 1 به حرفهاي آنها گوش كنيد واقعا گوش كنيد. - 2 براي درك آنها و احساساتشان وقت صرف كنيد. - 3 كودكان كامل نيستند همان طور كه ما پدر و مادرها كامل نيستيم. آنها را آن گونه كه هستند، بپذيريد. - 4 اوقاتي را با آنها سپري كنيد. - 5 به جاي گفتن سخنان منفي با آنها گفتگوي مثبت داشته باشيد. - 6 به آنها افتخار كنيد و بگوييد كه از داشتن آنها خوشحال هستيد. - 7 با دوستانشان مهربان باشيد. - 8 درباره مسائل خود با آنها صحبت كنيد كه بدانند به آنها اهميت مي دهيد. - 9 آنها را با هم مقايسه نكنيد. - 10 به مدرسه آنها سر بزنيد و در مراسم مدرسه شركت كنيد. - 11 به چيزهايي كه مورد علاقه آنهاست احترام بگذاريد. - 12 در مورد مسائل مختلف نظر آنها را بپرسيد. - 13 با آنها بخنديد. - 14 كارهايي پيدا كنيد كه مي توانيد با هم انجام دهيد. - 15 به كارها و تكاليف مدرسه شان علاقه نشان دهيد. - 16 بدانيد كه به چه چيزهايي علاقه دارند و براي رسيدگي به اين مسائل وقت صرف كنيد. - 17 غذا را با هم بخوريد و آنها را در خانه به حساب بياوريد. - 18 به آنها بگوييد كه براي شما استثنايي و فوق العاده هستند. - 19 براي آنها زندگي كنيد. - 20 براي توضيح مسائل و پاسخ به سوالاتشان وقت بگذاريد. - 21 به آنها بياموزيد كه در شرايط گوناگون چگونه رفتار كنند. - 22 از خودتان به خاطر آنها مراقبت كنيد. - 23 به آنها بگوييد از اين كه پدر و مادرشان هستيد خوشحاليد. - 24 وقتي آنها را مي بينيد لبخند بزنيد. - 25 هر روز به آنها بگوييد كه دوستشان داريد. منبع: اينترنت ترجمه: سيما قويدل