Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811014-59434S1

Date of Document: 2003-01-04

يورو پنج سال دوام مي آورد گفت وگو با يك منتقد يورو پروفسور كارل آلبرشت شاخت اشنايدر يكي از استادان شناخته شده اقتصاد در دانشگاه هاي آلمان محسوب مي شود. نظرات وي پيرامون مسائل اقتصادي همواره از اعتبار خاصي برخوردار است. با گذشت تنها يك سال از رواج يورو وي سناريوي تيره اي را براي آينده واحد پول اروپايي پيش بيني مي كند. در تاييد نظر او بايد گفت، براساس جديدترين نظرسنجي ها از هر چهار آلماني تنها يك نفر با واحد پول جديد موافق است. شاخت اشنايدر كه 62 ساله است كرسي استادي رشته حقوق عمومي در دانشكده اقتصادي نورنبرگ را در اختيار دارد. او در سال در 1998 مخالفت با رواج يورو به دادگاه قانون اساسي آلمان شكايت كرد اما دادرسي به نفع وي تمام نشد. او عمر پول واحد اروپايي را تنها 5 سال گفت وگوي مي داند وي با الكساندر فون گرز دورف، خبرنگار روزنامه دي ولت، پيرامون وضعيت يورو از نظرتان مي گذرد. زيراسياستمداران آلماني جرات يورومي تواند پنج سال دوام بياورد آلمان از آن جدا نخواهد شد روي مي آورند ترجمه: عباس فتاح زاده * آقاي پروفسور شاهد يك ساله شدن رواج يورو هستيم. شما به عنوان يكي از مخالفان اصلي يورو چگونه از اين پول استفاده؟ مي كنيد بد. از استفاده از آن چندان راضي نيستم. * مارك آلمان چه چيزي داشت كه يورو؟ ندارد طبيعتا در روند پرداخت ها هيچ چيزي تغيير نكرده است. اما يورو سمبل ايجاد يك خط سير بزرگ سياسي است، كه در درجه نخست به ضرر آلمان تمام مي شود. اين موضوع من را نگران مي كند. * اما همين يورويي كه شما آن را ضعيف مي دانيد، در مقابل دلار قدرت زيادي به دست مي آورد. اين موضوع به دليل تهديد جنگ عراق و خطر حمله به موسسات آمريكايي است. علاوه بر اين بايد توجه داشت كه نرخ بهره در حوزه يورو از آمريكا بيشتر است. ترديدي وجود ندارد كه يورو دومين ارز جهان است، اما قبل از آن مارك آلمان اين نقش را ايفا مي كرد. پس از آنكه اوضاع متشنج فعلي از ميان برود و شرايط به حالت عادي برگردد، ارزش دلار دوباره به شدت بالا خواهد مضاف رفت بر اين بايد گفت پول و ارز به كالايي بدل شده است كه با استفاده از آن در سطح جهان دلالي هاي بزرگي صورت مي گيرد. * يورو چه ضررهايي براي آلمان؟ دارد يورو موجب تغييري كلي در شرايط زندگي ما مي شود. قدرت اقتصادي آلمان به سبب رواج واحد پولي جديد كاهش يافته و به سطح شركاي اروپا پيش مي رود. زيرا با رواج يورو سياست هاي اقتصادي از دست ما خارج شده و ديگر امكان داشتن سياست هاي مستقل اجتماعي را نداريم. سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و پولي عناصري تفكيك ناپذيرند و بايد در دست سياستمداراني واحد باشند. ما نمي توانيم با شرايط كنوني سيستم اجتماعي خود را حفظ كنيم و حاكميت بر شرايط زندگي خويش را از دست داده ايم. * اگر واحد مارك را حفظ مي كرديم وضعيت چه تفاوتي با آنچه كه شاهدش هستيم، پيدا؟ مي كرد دولت آلمان در آن صورت هم با همين مشكلات روبه رو مي شد. خير، چنين نيست. امتيازات خاص آلمان يعني ثبات پول و بهره پايين از دست رفته اند. ديگر دليل خاصي براي سرمايه گذاري در آلمان وجود ندارد. سرمايه به همه جا مي رود، اما به سوي آلمان نمي آيد. ما امتيازاتمان را فداي ايده هاي اروپايي كرده ايم. اين براي من يك كابوس است. * آيا يورو نمي تواندكاري براي رشد اقتصادي ضعيف دنيا انجام؟ دهد خير. ما خودمان هم مشكلات بزرگي با يورو داريم كه بايد رفع شوند. * اما نگراني از تورم به واسطه رواج يورو موضوعي بودكه بي پايه بودنش به اثبات رسيد. در اين مورد من هم ترديدي ندارم، اما ثبات قيمت ها به بهاي كاهش رشد و ميزان اشتغال تمام شد. اين آن ثبات اقتصادي اي كه در قوانين اساسي ما مطرح شده، نيست، بلكه اختلال در ثبات اقتصادي است. چنين چيزي سيستم اجتماعي ما را روز به روز بيش از گذشته در معرض خطر قرار مي دهد. * يورو مزايايي هم دارد كه از جمله آنها مي توان به مسافرت بدون نياز به تبديل پول، افزايش شفافيت و تسهيل پرداخت ها اشاره كرد. چرا در مورد آنها حرفي؟ نمي زنيد بهبودهايي وجود داشته، اما چندان مهم نبوده اند. هيچ كس از آلمان به اسپانيا سفر نمي كند تا از قيمت هاي مناسبتر آنجا بهره ببرد. قبلا هم مي توانستيم آزادانه سفر كنيم. * بانك مركزي اروپا اخيرا بهره را كاهش داد. آيا از نگاه آلمان اين كار نمي تواند گامي صحيح؟ باشد اينكار براي آلمان خوب است، اما براي برخي از اعضاي اتحاديه اروپا نظير ايرلند و پرتغال كه در حال حاضر تورم بالايي دارند، بد است. اين خود يك گواه براي شكست يورو در آينده محسوب مي شود. هر كاري كه بانك مركزي اروپا انجام دهد، باز هم دستيابي به سياست پولي و بهره مناسب براي تمام كشورها غيرممكن است. * حدود 84 درصد مردم لوكزامبورگ از رواج يورو راضي هستند. آيا نبايد به ديدگاه آنها توجه؟ داشت لوكزامبورگ يك مورد خاص در اتحاديه اروپا محسوب مي شود. آنجا بدل به گريزگاه سرمايه ها شده است و يكي از جاهايي است كه بيشترين سود را از روند همگرايي اروپا مي برد. لذا نتايج نظرسنجي هاي آن نمي تواند چندان تعجبآورباشد. * مردم مخالف يورو هستند، اما همه سياستمداران از آن حمايت مي كنند. چرا چنين؟ است مردم احساس مي كنند كه يورو به آنها ضرر مي زند. سياستمداران هم با وجود آنكه قلبا دوست ندارند، اما مجبورند از چنين سياستي حمايت كنند. بخش عمده اي از اين وضعيت دلايل حزبي دارد. البته شرايط بين المللي هم تاثيرگذار است. بخصوص كنفرانس سران دولت ها كمك مي كند تا فشاري سياسي و شديدا الزام آورپديد بيايد. سياستمداران ما قادر نيستند از اين فشار رها شوند. در سياست هاي اروپايي دموكراسي رعايت نمي شود، آراي مردم به حساب نمي آيد. * شما چه آينده اي را براي پول مشترك اروپايي متصور؟ هستيد يورو مي تواند حدودا پنج سال دوام بياورد. آلمان از آن جدا نخواهد شد، زيرا سياستمداران آلماني جرات حركت در خلاف روند همگرايي را ندارند. بيشتر فرانسه و ايتاليا خواهند بود كه به چنين كاري روي مي آورند. آنها به محض آنكه مزيت هاي اقتصادي و سياسي شان از بين برود، اين كار را مي كنند. در آن زمان اقتصاد آلمان لطمات شديدي را متحمل خواهد شد. * بعد از آن چه اتفاقي؟ مي افتد كشورهاي اروپايي به ارزهاي جداگانه و مستقل روي البته مي آورند ممكن است بلوك هايي هم تشكيل بشود. به عنوان مثال آلمان با اتريش و حتي دانمارك كه كرون، واحد پول آن، عملا با يورو پيوند خورده است، مي تواند متحد شود. اما بازار به وضعيت سابق خود بازنخواهد گشت. اعتمادها از ميان رفته است. منبع: دي ولت