Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811014-59430S2

Date of Document: 2003-01-04

روزنامك يادگار شوراي * عالي مسيحيت در اجلاس خود در شهر رم كه در ژانويه سال 1622 برگزار شد اول ژانويه را به عنوان نخستين روز سال نو اروپاييان تعيين تا كرد آن زمان واتيكان 25 مارس ( برحسب سال سوم، و يا چهارم فروردين ) آغاز فصل بهار را كه از ديرگاه نوروز ميترائيست هاي اروپايي به اقتباس از نوروز ايرانيان بود نخستين روز سال مي دانست و برگزار مي به كرد عبارت ديگر پاپ ها از سال 313 ميلادي كه امپراتوران رومي دست از آزار مسيحيان برداشتند تا سال 1622 به مدت بيش از 13 قرن نوروز ايراني را به عنوان آغاز سال نو خود بر گزار مي كردند. نوروز ايراني عموما شامل هفت روز بوده است. * دولتهاي اسپانيا و پرتغال كه ياراي ايستادگي نظامي در برابر شاه عباس را نداشتند در ژانويه 1624 ميلادي برابر دريافت اجازه صيد صدف در آبهاي بحرين از همه دعاوي خود در خليج فارس دست كشيدند. * گي موله نخست وزير پيشين و سوسياليست فرانسه سوم ژانويه 1956 در مراسم اعلام پيروزي احزاب كمونيست و سوسياليست اين كشور در انتخابات پارلماني، رقابت تاريخي فرانسويان و انگليسيان را كنار گذارد و گفت: مگنا كارتا ( منشور بزرگ كه پانزدهم ژوئن سال 1215 باتهديد و زور به امضاي پاد شاه وقت انگلستان رسانده شد و پايه حكومت پارلماني اين كشور قرار گرفت ) راز ترقي غرب است، زيرا كه در آن جان و مال و آزادي مردم از تعرض خودسرانه مصونيت يافته است و از آن زمان، دست مردمي كه آن را پذيرا شده اند براي پيشرفت باز شده است. ماندگار از اول ژانويه سال 1862 قانون تازه ماليات بر درآمد آمريكا به مورد اجرا درآمده كه به موجب آن ميزان مالياتها برحسب درآمد خانوار تصاعدي شد، تعرفه ماليات بر در آمدهاي اتفاقي (باد آورده ) و درآمد ناشي از سرمايه گذاري (كپيتال گين ) بالا تر رفت و قرار شد كه مردم خودشان بروند مالياتشان را حساب كنند و پيش از نيمه آوريل هر سال به دولت بدهند و سپس رسيدگي براي درست و نادرست بودن آن آغاز شود. كسي كه به موقع ماليات خود را نپردازد و يا گزارش دروغ بدهد و تقلب كند شديدا مجازات خواهد در شد اين زمينه بنجامين فرانكلين گفته است كه از دو رويداد گريزي نيست; يكي مرگ و ديگري پرداخت ماليات. اين ماليات با عوارض سالانه املاك خصوصي (خانه اتومبيل، و... ) فرق دارد كه برحسب بهاي واقعي اين اموال در هر سال وصول و به خزانه شهرداري ها واريز مي شود. جامعه شناسان دير زماني است كه به اين نتيجه رسيده اند كه بزرگي يك كشور و تمدن آن نسبت مستقيم با قوانين منصفانه مالياتي و دقت در جمع آوري آن دارد زيرا ماليات، پولي است كه فرد به جامعه مي دهد تا ازجان، حقوق، حيثيت و بقيه اموال او محافظت شود. تاريخنگاران بر اين باورند كه ميزان ميهندوستي مردم يك كشور بستگي مستقيم با وسواس ايشان به تاديه ماليات دارد كه ميهن را نيرومند و استوار نگه مي دارد. استادان علوم سياسي گويند: مردمي كه ماليات دهند و چرخهاي كشور از اين درآمد بكار افتد با تمام وجود مراقب سوء استفاده كنندگان و پاسداران دمكراسي خواهند بود. همين دانشمندان عقيده دارند دولتي كه نتواند و يا نخواهد ماليات ها را به دقت جمع كند دچار واهمه و نگراني است. به نظر اقتصاددانان، دولت هايي كه از فروش ثروتهاي ملي مثل نفت كه كالايي تمام شدني است پول به دست مي آورند نبايد اين پول را صرف هزينه هاي جاري خود كنند بلكه اين پول بايد در تبديل ثروت ملي بكار رود و صرف سرمايه گذاري هاي اساسي شود. در كشورهاي اروپايي نظير سوئد و آلمان تعرفه ماليات بر درآمد بيش از آمريكاست. پرسش هاي پزشكي از دكتر گات پرسيده شده است كه آيا مي توان آب معدني را جانشين تمامي آب آشاميدني روزانه كرد و او پاسخ منفي داده و گفته است كه آبهاي معدني داراي مقداري كم مواد حل نشده هستند كه بعضا ممكن است زيان آور باشند. بنابراين روزانه، مصرف بيش از يكي _ دو ليوان توصيه نمي شود. نوشيروان كيهاني comزاده. historian@picusnet