Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811013-59428S4

Date of Document: 2003-01-03

فن و فوت مژده به ديابتي ها آمپول زدن موضوعي است كه خيلي از مردم را به وحشت مي اندازد با قاطعيت مي توان گفت كه آمپول زدن براي هيچ كس خوشايند نيست مخصوصا ديابتي هايي كه نياز به تزريق انسولين دارند. اكنون دانشمندان سرنگ هاي بسيار كوچك زيرجلدي طراحي كرده اند كه حقيقتا موقع تزريق دردناك چنين نيست پيشرفتي خبر بسيار خوبي براي بيماراني است كه مجبورند به طور مداوم داروهاي تزريقي مصرف كنند. شركت ژاپني ترمو كه در زمينه ساخت تجهيزات پزشكي فعاليت مي كند موفق به ساخت سوزن هاي سرنگي شده است كه قطر /0 2 آن ميلي متر است. فناوري هاي بسيار پيچيده اي در ساخت اين سوزن ها به كار رفته است كه از سويي جريان عبور مايع را به سهولت فراهم كرده و از سوي ديگر موقع فرورفتن داخل پوست به خاطر ظرافت بيش از حد احساس درد را در پوست برنمي انگيزد، تاكنون دليلي كه باعث مي شد كمپاني ها به سراغ ساخت چنين سرنگي نروند اين حقيقت بود كه هر چه قطر سوزن نازك تر مي شود جريان يافتن مايع در آن با دشواري بيشتر روبه رو مي شود و با كاهش قطر سوزن ميزان مايعي كه از آن عبور مي كند كمتر است يعني وقتي قطر سوزن باريك باشد زمان طولاني تري طول مي كشد كه تمامي دارو از آن سوزن عبور كند. چون كمپاني ها قادر نبودند به صورت تضميني سوزن هايي بسازند كه جريان عبور مايع در آن بي وقفه صورت بگيرد جرات رفتن به سمت چنين سرنگ هايي را نداشتند. تاكاكواوگاوا سخنگوي شركت ژاپني ترمو گفت: اگر چه به افراد بستگي دارد اما اكثر كساني كه دارو از طريق اين سرنگ به آن ها تزريق شده مي گويند درد ندارد و از آن جايي كه تقاضا براي سرنگ هاي بدون درد روزافزون است مخصوصا در ميان ديابتي هايي كه چند بار در روز انسولين تزريق مي كنند اين كمپاني موفق به ساخت اين سرنگ ها شده و حتي برنامه دارد تا توليد را تا حد صادرات به كشورهاي ديگر تامين كند. تا چند سال آينده از لحاظ تجاري توليد اين سرنگ ها به حد مقرون به صرفه خواهد رسيد و تا پنج سال ديگر بازار جهان را تامين خواهد كرد. مي توان نام كوچك ترين سرنگ عادي و متعارف را بر آن گذاشت. نكته اين جا است كه اين سرنگ تحولي در دنياي تزريق دارو به انسان محسوب نمي شود چون عملكرد آن همان عملكرد سرنگ هاي متعارف است با اين تفاوت كه فقط سوزن آن به قدري نازك است كه درد ناشي از تزريق را به حداقل رسانده است. روبوت هايي كه جانفشاني مي كنند ناسا نام اين روبوت را اسپايدربوت يا روبوت عنكبوتي گذاشته است. بي مسمي هم نيست اگر خوب دقت كنيد به يك عنكبوت چندان بي شباهت نيست. ممكن است روزگاري براي اكتشاف به سياره هاي ديگر فرستاده شود. ستاره هاي دنباله دار، شهاب سنگ ها، سيارك ها، ماه و حتي زمين نيز ممكن است با اين عنكبوت ها مورد مطالعه قرار گيرند. اين روبوت بسيار كوچك از كف دست انسان بزرگ تر نيست. از نقشه هاي ديگري كه براي اين روبوت كشيده اند اين است كه در ايستگاه هاي فضايي بين المللي براي تعمير قطعاتي به كار رود كه به كارگيري انسان در آن هم خطرناك است و هم دشوار. اين عنكبوت ها مي توانند از هر كجايي كه به ماموريت فرستاده مي شوند نمونه برداري كنند مثلا از خاك مريخ نمونه هايي را جمع آوري كرده با خود به كره زمين بازگردانند. گاهي اوقات نمونه برداري از بعضي مكان ها و مواد، براي انسان سمي و بسيار خطرناك محسوب مي شود اما اين روبوت جانفشاني مي كند و اين خطرات را به جاي انسان به جان مي خرد. مثل يك عنكبوت يك جفت آنتن دارد تا موانع را بر سر راه تشخيص دهد مثل عنكبوت شش پا دارد. ناسا در نظر دارد نمونه هاي هشت پا، دوازده پا و پنجاه پاي آن را نيز در بسازد آن صورت اندازه آن ها تا در 10 برابر افزايش خواهد يافت. اين نمونه هاي مختلف براي وظايف گوناگون طراحي خواهند شد. نمونه هاي سابق روي چرخ حركت مي كردند اما گاهي ضرورت دارد كه حركت مانند حشرات روي چند پا صورت بگيرد در واقع در بعضي مسيرهاي ناهموار چرخ ها قادر نيستند به حركت ادامه دهند. رابرت هاگ مهندس آزمايشگاه رانش جت ناسا، بخش توسعه مفهوم سيستم هاي متحرك در پاسادناي كاليفرنيا مي گويد: هدف ما از ساخت اين روبوت كوچك انجام اكتشاف در هر نقطه دشوار است در واقع ما به دنبال وسيله اي بوديم كه هر زمان كه خواستيم به هر كجا كه لازم است بفرستيم. به دو پاي جلوي اين روبوت عنكبوتي كه در واقع دستان آن به حساب مي آيد بسته به موقعيت و متناسب با وظيفه اي كه به آن محول شده ابزارهاي گوناگون از جمله وسيله حفاري يا ابزار تعميركننده متصل مي كنند.