Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811013-59428S1

Date of Document: 2003-01-03

چه خوشتان بيايد چه نيايد نويسنده: ديويد كركپاتريك ترجمه: عليرضا عبادتي در نمايشگاه كامدكس امسال هيچ چيزي كه با ظهور wwwت برابري كند ظهور نكرد بيشتر افزايش وجود داشت تا نوآوري چه خوشتان بيايد چه نيايد مايكروسافت رويايي در سر دارد. بله مايكروسافت انحصارگرا است اما كسي نمي تواند انكار كند كه اين شركت دنياي ما را تغيير داده است. خيلي از مردم دنيا مخصوصا در حوزه فناوري چشم ديدن مايكروسافت را ندارند و هيچ چيز غرور آنها را به اندازه تعريف و تمجيد از مايكروسافت جريحه دار نمي كند. چند هفته پيش من مقاله اي نوشتم كه در آن از سخنراني بيل گيتس در مراسم نمايشگاه كامدكس و از نوآوري هاي كمپاني او تعريف و تمجيد كردم. چشمتان روز بد نبيند. فرداي آن روز سيلي از نامه ها را دريافت كردم كه در آن مرا ديوانه، متعصب و فاسد و يا هر سه تاي آنها توصيف كرده بودند. جالب اينجا است كه در همان مقاله هم هنگام تعريف و تمجيد تاكيد كرده بودم كه ممكن است خيلي ها با اين نظرات من موافق نباشند چون مي دانستم آخر و عاقبت آن نظرات چيست. گاهي اوقات زخم زبان و فحاشي نيز منجر به خلق نثرهاي بديعي مي شود. من در اينجا بخش هايي از پنج تا از نامه هاي الكترونيكي كه دريافت كرده ام برايتان بازگو مي كنم. شما خودتان قضاوت كنيد. مدرك ارائه كنيد. مايكروسافت روي كوهي از پول نقد نشسته است و با ايده هاي بكر و نوي ديگران ور مي رود ايده هايي كه دزديده است و به نام نوآوري به خورد دنيا مي دهد و صاحبان آن نوآوري ها را بيرون از درهاي بسته اش در سرما رها كرده است. يك بار ديگر اين ستاره منظور ] بيل چشم [گيتس مطبوعات، و رسانه ها را به مشتي محصولات پيش پا افتاده خيره كرده و آنها را به عنوان پيشرفت هاي عظيم و تحول انگيز معرفي مي كند. مايكروسافت فورد اسكورت صنعت نرم افزار است بسيار معروف و محبوب اما بي كيفيت. تنها جايي كه آنها مسئولان ] [مايكروسافت در ميدان رقابت پيشتاز هستند كه سود ناشي از انحصار و فريب مطبوعات براي تكرار طوطي وار اخبار آن شركت است. نوآوري هاي حقيقي از سوي كمپاني هاي بزرگي كه سعي دارند حق انحصاري را حفظ كنند ظهور نمي كند بلكه بايد سراغ نوآوري ها را در كمپاني هاي كوچك تر گرفت كه قصد دارند اين انحصار را بشكنند. در ميان ساير نامه هايي كه دريافت كردم كه به اندازه پنج نامه بالا با حرارت و هيجان انتقاد نكرده بودند خواننده اي نوشته بود: هيچ كدام از مواردي كه شما در مقاله تان به عنوان نوآوري هاي مايكروسافت فهرست كرده بوديد يك نوآوري نبود همه آنها برنامه هاي بهتر شده اي از فناوري هاي موجود بود. زماني مي توانيد نام نوآوري روي آن بگذاريد كه كاري نظير آنچه كمپاني اپل با ارائه Mac در سال 1984 كرد ارائه شود. اولين صفحه گستره Spreadsheet يا اولين باري كه منشي ديجيتالي شخصي (PDA مخفف Assistant Digital Personal) معرفي شد يا اولين باري كه امكانات كار كردن روي ميز كار ( desktop) امكان پذير شد يا اولين باري كه www مورد استفاده قرار گرفت، هر يك در نوع خود نوآوري بودند. شخص ديگري هم با همين مضمون نوشته بود. شما اگر به دنبال نوآوري هستيد چرا فقط به محصولات مايكروسافت نگاه مي كنيد نگاهي هم به محصولات اپل از قبيل: Firewire,Quicktime,iMovie,iTunes و TiBook بياندازيد. اين دو اظهارنظر به مراتب منطقي تر از پنج تاي اول بود. من خودم در منزل از مك مكينتاش ] ساخت كمپاني [اپل استفاده راستش مي كنم را بخواهيد چون با اپل شروع كردم هرگز نتوانستم به سراغ ويندوز بروم. شايد حتي متعصب و دگم با قضيه برخورد كرده باشم. ترديدي نيست كه اپل از سال 84 تاكنون بيكار ننشسته و هر روز بهتر از ديروز عمل كرده است. اما بد نيست كه به تعريف درست كلمات توجه كنيم. با اين كه خودم جزو كساني هستم كه به اپل عادت كرده ام اما محصولات مايكروسافت نيز پيشرفت هاي چشمگير و غيرقابل انكاري داشته است. اين پيشرفت ها تنها دليل توجه من به ويژگي ها و قابليت هاي محصولات مايكروسافت نبوده است. شايد از لحاظ سياست درست نباشد اما بايد بگويم كه تحت تاثير سرمايه گذاري پنج ميليارد دلاري مايكروسافت قرار گرفته ام. سوال اين است كه آيا مي توان گفت مايكروسافت يك شركت نوآور؟ است شايد آنچه در نمايشگاه كامدكس شاهد آن بوديم بيشتر جنبه افزايش داشته تا نوآوري. اعتراف مي كنم كه در كامدكس هيچ چيزي كه با ظهور www برابري مي كند ظهور نكرد. اما نمي توانيد انكار كنيد كه كوچك ترين پيشرفت هاي مايكروسافت و نرم افزارهايش تاثيرهاي غول آسا بر جاي گذاشته است. دليلش تعداد كاربراني است كه از اين محصولات استفاده مي كنند. اكنون كه اين مقاله را مي نويسم از نرم افزار Word Microsoft استفاده مي كنم و سردبير اين مجله [Fortune] هم براي ويرايش مقاله من آن را از Outlook Microsoft خواهد گرف يكي ديگر از منتقدان مقاله تمجيدي من از مايكروسافت نوشته بود: تنها نوآوري مايكروسافت بازاريابي و پيچيده تر كردن حق استفاده [Licensing] است. خب اين نوآوري هم چيز كمي نيست. از همان ابتدا بيل گيتس گفت كه يك رويا در سر دارد. روياي او اين بودكه مردم عادي هم از كامپيوتر و نرم افزارهاي آن به راحتي استفاده كنند. او و همكارانش با زحمت چند ساله تا حدودي در تحقق اين رويا موفق عمل كرده اند. امروز بسياري از كمپاني ها در كنار اين صنعت قرار گرفته اند و از قبل آن سود هيچ مي برند كس نمي تواند نقش گيتس در ايجاد صنعت نرم افزار و صنعت استفاده از كامپيوتر روي نيروي كار اداره و منازل را انكار كند. از همان روز اول اصرار داشت كه بايد دارايي هاي معنوي افراد مورد محافظت قرار گيرد و محصولات افرادي كه زحمت مي كشند به رايگان در اينترنت ردوبدل نشود و عرصه اينترنت به محل بازي مشتي كه به آن به عنوان سرگرمي نگاه مي كنند تبدل تا نشود پيش از پيشنهاد گيتس مردم تصور مي كردند مي توانند هر نرم افزاري را مفت و مجاني ردوبدل كنند. عصر اطلاعات به چنين پديده اي نياز داشت. اگر كامپيوتر به روي ميزها كشانده نشده بود امروز اينترنت مفهومي نداشت، در فناوري مهم ترين فضيلت ايجاد استاندارد است. مايكروسافت به دنياي نرم افزار و كامپيوترهاي شخصي استاندارد بخشيد. مردم با دلارهايي كه صرف ويندوز كرده اند در واقع به آن راي داده اند. اين جمله را من مي گويم كه عمري است با مكينتاش كار مي كنم. اگر از نظر بعضي ها مايكروسافت در كامدكس نوآوري نداشت بايد بگويم كه اين كمپاني زمينه ساز نوآوري ها است. در واقع مايكروسافت با ايجاد استاندارد اگر نوآوري نداشت دست كم سكويي براي سهولت بروز نوآوري ها ايجاد كرد. در حال حاضر مشكل بزرگي كه پيش روي مايكروسافت قرار گرفت سيستم عامل لينوكس است كه تمامي كدهاي اصلي آن رايگان در اختيار همگان قرار گرفته تا اين سيستم عامل را مانند موم در اختيار گرفته و متناسب با نيازهاي خود تغيير دهند. در واقع به زبان خيلي ساده رقابت اكنون بر سر آن است كه مايكروسافت مي خواهد محصولات نوآوري را قابل فروش نگه دارد و در حالي كه طرفداران لينوكس سعي دارند آن را رايگان نگه دارند. تقاص گسترش يافتن كامپيوترهاي شخصي و نرم افزارهاي مخصوص آن تن دادن به انحصاري بود كه گرچه پليد به نظر مي رسيد اما لازم بود. منبع: ,Dec4-com.Fortune 2002