Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811013-59426S7

Date of Document: 2003-01-03

اعتقادات مذهبي و ميزان خودكشي فرآيند يك تحقيق انجام شده توسط يك روانشناس ارشد باليني در اصفهان نشان مي دهد كه اعتقادات مذهبي در كاهش آمار خودكشي افراد موثر است. جامعه آماري اين تحقيق بين سنين 10 تا 19 سال و 20 تا 29 سال بود كه در بيمارستان نور اصفهان داراي پرونده بودند. در اين تحقيق آمده است: كمترين آمار خودكشي در سنين مذكور مربوط به ماه هاي محرم، صفر، رمضان و ربيع الاول بوده است. اين در حالي است كه در سنين 10 تا 19 سال و 20 تا 29 سال حدود 65 درصد آمار خودكشي را به خود اختصاص مي داد. براساس اين تحقيق، بيشترين اقدام به خودكشي در مردان در رده سني 20 تا 29 سال بوده كه كاهش چشمگير اين آمار در دو ماه محرم و صفر بوده است. اين تحقيق خاطرنشان كرد: در سن زير 19 سال زنان نسبت به مردان درصد اقدام به خودكشي بيشتري دارند ولي از اين سن به بالا ميزان درصد اقدام به خودكشي در مردان بيشتر نشان مي دهد.