Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811013-59421S5

Date of Document: 2003-01-03

مطبوعات انگلستان و بازي با صدام استيون گلوور تقريبا همه انگليسي ها معتقدند كه انگلستان در جنگ عليه عراق شركت خواهد كرد. چنين به نظر مي رسد كه بوش بدون توجه به آنچه هانس بليكس و گروه بازرسانش پيدا كنند يا نكنند، قصد حمله دارد و تقريبا هيچ شكي وجود ندارد كه توني بلر نيز از او تبعيت خواهد كرد. وزارت خارجه انگلستان معتقد است كه اگر اين كشور بخواهد موقعيت خود را به عنوان عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل حفظ كند و اين توهم را دامن بزند انگلستان هنوز هم قدرت شماره 2 جهان است حداقل حضوري نمايشي در جنگ ضروري است. اما آنچه در اين ميان بدون جواب مي ماند موضوع كم اهميت افكار عمومي است. آيا حتي بلر مي تواند با مخالفت 60 تا درصد 65 از مردم انگلستان با شركت در جنگ دست به چنين كاري؟ بزند احتمالا پاسخ اين سوال خير است. بنابراين لازم است كه افكار عمومي را آماده ساخت. مردم بايد اعتقاد پيدا كنند كه اين جنگ هم عادلانه و هم اجتنابناپذير است و در عين حال بخشي از يك استراتژي وسيع تر عليه نيروهاي تروريستي بين المللي است و اين پيام از طريق رسانه هاي عزيز! و معترض! به مردم القا مي شود. بخش بزرگي از مطبوعات اصلا احتياجي به متقاعد شدن ندارند. روزنامه هاي سان و ديلي تلگراف در اين مورد شكي به خود راه نمي دهند كه صدام حسين سلاح هاي كشتار جمعي در اختيار دارد و ممكن است هر لحظه آنها را عليه ما به كار گيرد. اما حتي روزنامه هايي هستند كه ترديد نشان مي دهند (مثل ديلي ميل ) يا صراحتا مخالف جنگ هستند (مثل ديلي ميرور و گاردين ) نيز گرفتار اين توطئه شده اند. ماه ها است كه گزارش هاي رنگارنگي از احتمال درگير شدن پسرانمان در جنگ مي بينيم و مي خوانيم. تعداد نمودارهايي كه حضور هواپيماها، ناوها و سربازان انگليسي را در حوزه خليج فارس نشان مي دهند از شمارش خارج شده است. البته اين نمودارها از منابع مختلف هستند و با يكديگر تفاوت دارند. در برخي از آنها حضور يك لشكر كامل تصوير مي شود و در برخي ديگر شركت تعداد محدودي تفنگدار دريايي و نيروهاي ويژه مطرح مي گردد; اما تاثير آنها در نهايت يكي است. حاكمان ما مي دانند كه هيچ چيز جز چشم انداز حضور سربازان انگليسي در جنگ، دل رسانه ها را به رحم از نمي آورد سوي ديگر دولت سعي دارد هر طور كه شده صدام حسين را با القاعده پيوند زند. راقم اين سطور خطر يك حمله تروريستي را انكار نمي كند من نيز مي ترسم كه دير يا زود حمله اي صورت گيرد. اما آيا اين تهديد ايجاد رعب و وحشت، حمايت دولت را آن هم با اين مقياس توجيه؟ مي كند ماه گذشته، يك شب قبل از آنكه سازمان ملل راي خود را در مورد عراق صادر كند، وزارت كشور در گزارشي عمليات ضدتروريستي را منتشر ساخت كه خواندن آن خون را در رگ ها منجمد مي كرد. اين گزارش ها در مورد حملات احتمالي ميكروبي با آبله، سياه زخم و گاز سارين بود. در اين گزارش ها عمدتا از القاعده نام برده شده بود، اما صدام هم به هيچ وجه از قلم نيفتاده بود. روزنامه سان روز 19 دسامبر نوشت: توني بلر فاش ساخت كه سرويس هاي اطلاعاتي بريتانيا توطئه هاي تروريستي القاعده در انگلستان را كشف و خنثي كرده اند. (چه؟ تعداد كي و؟ كجا به اين سوالات پاسخي داده نمي شود. ) نخست وزير تاييد كرد كه انگلستان همچنان در معرض خطر حملات تروريستي است. اين روزنامه به نقل از يك مقام ناشناس افزوده بود كه بلر تهديداتي دريافت كرده است مبني بر اينكه انگلستان در معرض خطر يك حمله با گاز سارين يا آبله منابع است همچنين تاييد كرده بودند كه حملاتي با استفاده از بمبهاي هسته اي كثيف طراحي شده است. جالب اينجا است كه روزنامه ديلي تلگراف همان روز نوشت: يك مقام بلندپايه دولت انگلستان فاش ساخته است كه هيچ اطلاعاتي در مورد حمله اي با بمبهاي ميكروبي آبله در دست نداريم. آيا اين همان مقام يا هدفي ديگر نبوده؟ است من تصور مي كنم كه اگر مداركي دال بر ذخيره سلاح هاي كشتار جمعي در عراق و خطر استفاده از آنها عليه غرب وجود داشت، هر آدم شكاكي متقاعد مي شد. ارائه مداركي در زمينه ارتباط صدام با القاعده نيز مي توانست در سمت دهي افكار عمومي تعيين كننده باشد. اما در حال حاضر هيچ يك از اين موارد وجود ندارد. بخش اعظم آنچه در مطبوعات عنوان مي شود فاقد دليل و مدرك است، اما اميدوارم كه طي هفته هاي آينده روزنامه هاي آزادتر ادعاهاي دولت را در مورد سلاح هاي عراق به چالش بطلبند و گزارش هاي مربوط به حملات فوري تروريستي عليه انگلستان را زير سوال ببرند. مردم انگلستان حق دارند حقيقت را بفهمند. در حقيقت براي انگلستان جنگ اجتنابناپذير نيست. منبع: Spectator