Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811013-59418S2

Date of Document: 2003-01-03

اجراي طرح هاي منسوخ شده در ايران مشاور رئيس سازمان شهرداري هاي كشور گفت: ايران از طرح هاي تفضيلي و جامع شهرسازي كه سال 40 قبل در دنيا منسوخ شده براي شهرسازي استفاده مي كند. دكتر حميد ماجدي روز گذشته افزود: تاكنون 12 طرح شهرسازي در دنيا طراحي شده و طرح هاي ساختاري و راهبردي جزو جديدترين آنهاست در حالي كه ما هنوز از طرح هاي جامع و تفضيلي 40 سال قبل استفاده مي كنيم. وي تصريح كرد: هنوز هم برنامه ريزي هاي شهري در دنيا در حال پيشرفت است در حالي كه ما از اين حيث درجا مي زنيم. وي با بيان اينكه از ماده 97 تا 101 قانون شهرداري ها مربوط به شهرسازي است توضيح داد: در سال 47 شهرداري ها مكلف شدند طي مدت سه سال بعد از تهيه طرح جامع، طرح تفضيلي مناطق را تهيه كنند. ماجدي اظهار داشت: چنين قانوني كه در آن سال ها وضع شد بسيار مترقي تر از آن چيزي است كه ما امروز در جامعه شاهد آنيم. وي افزود: امروز تهيه طرح هاي جامع و تفضيلي به صورت متمركز به وزارت مسكن و شهرسازي سپرده شده و اين تجربه 27 ساله نشان مي دهد كه اين نوع تمركز موفق نبوده است.