Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811012-59412S8

Date of Document: 2003-01-02

جلسه شوراي شهر تشكيل نشد گروه شهري: جلسه ديروز شوراي شهر به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد اعضا تشكيل نشد. به دنبال تصويب و نهايي شدن بودجه سال 81 شهرداري تهران دستور بعدي جلسه شوراي شهر بحث تعيين تكليف شهردار است. ولي اعضاء بر سرچگونگي رسيدگي و طرح اين موضوع در شورا با يكديگر اختلاف نظر دارند. در حالي كه گروهي از اعضاء، استيضاح را تنها راه قانوني براي تعيين تكليف شهردار و يا بركناري وي مي دانند، گروهي ديگر معتقدند اين موضوع با طرح فقدان صلاحيت شهردار نيز امكان پذير است. رئيس شوراي شهر پس از به حد نصاب نرسيدن جلسه ديروز گفت: پس از آنكه از بحث بودجه خلاص شديم دستور جلسه بعدي تعيين تكليف شهردار بود كه قرار بود در اين جلسه مطرح شود. عباس دوزدوزاني با اشاره به مطالب مطرح شده در جلسه غيررسمي روز شنبه شورا افزود: در آن جلسه ملك مدني گفت شهردار مورد توافق خودتان را تعيين كنيد تا من بروم و من آنقدر اين معنا را گرم و صميمانه ديدم كه اشك در چشمانم جمع شد. وي گفت: اين موضوع نياز به رايزني هاي فراواني داشت ولي رنگ واقعيت پيدا نكرد و مواردي كه شهردار متذكر شده بود محقق نشد. دوزدوزاني گفت: مي خواستم در اين جلسه راي گيري كنم كه اگر فقدان صلاحيت به هر دليلي راي نياورد شهردار ابقاء شود كه در آن صورت ما موظفيم دست به دست هم دهيم و شهرداري را در اداره شهر كمك كنيم. از سوي ديگر عليزاده طباطبايي عضو شوراي شهر گفت: تعيين تكليف شهردار راهي جز استيضاح ندارد و ما اين را از قبل اعلام كرده ايم. امير عابديني عضو ديگر شورا نيز در جمع خبرنگاران گفت: به نظر من اين جلسه آخرين جلسه شورا است و شهردار بايد بركنار شود. مرتضي لطفي نيز با رد موضوع استعفا گفت: به نظر من به جز استعفا راههاي ديگري نيز وجود دارد. ابراهيم اصغرزاده عضو ديگر شورا نيزبا انتقاد از عملكرد شهرداري گفت: توقف تراكم بايد به تدريج صورت مي گرفت. براي تراكم راه حل هاي متفاوتي وجود دارد و شهرداري نمي تواند خودسرانه تصميم بگيرد.