Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811012-59412S7

Date of Document: 2003-01-02

با مردم قانون بايد بدون تبعيض اجرا شود طرح اخذ عوارض بابت پارك خودرو در حاشيه خيابان هاي شهر تهران روشي است كه در بسياري از شهرهاي جهان به اجرا سپرده شده است و منبع درآمد براي شهرداري محسوب مي شود، اما نمي توان از يك طرف شاهد تصرف روزافزون فضاهاي حياتي شهر و پارك هاي جنگلي بدون پرداخت هيچگونه عوارضي بود و از طرف ديگر چنين طرحهايي را به اجرا درآورد. قانون بايد براي همه اقشار مردم، سازمانها و ارگانها بدون تبعيض اجرا شود. يك شهروند از تهران تقاضاي رانندگان ميني بوسها در ترمينال خاوران حدود 800 دستگاه ميني بوس فعاليت دارند. اما براي رانندگان زحمتكش اين ميني بوس ها هيچگونه امكاناتي در نظر گرفته نشده است. در حالي كه هر ماه مبلغي بابت ايجاد امكانات رفاهي از ميني بوس ها دريافت مي گردد. يك راننده ميني بوس پاسخ راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ احتراما عطف به مطلب مندرج /9 /81 13 مورخه تحت عنوان تخفيف رايج اشعار مي دارد: تابلوي بوق زدن ممنوع در مقابل بيمارستان ها و بعضا مراكز آموزشي نصب مي گردد و برابر ماده 87 آئين نامه راهنمائي و رانندگي با رانندگان خاطي برخورد قانوني مي گردد. عليهذا براي جلوگيري و مبارزه با اين ناهنجاري اجتماعي در ساير مكانها همكاري فرهنگي از سوي رسانه هاي گروهي امري اجتنابناپذير است.