Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811012-59406S1

Date of Document: 2003-01-02

يوروموثر و فعال منبع: اكسپرس مترجم: كامبيز قشمي در سالي كه گذشت اروپاي متحد از واحد پول جديد خود استفاده كرد، اما جاي اين سوال باقي است كه واحد پول جديد چه تاثيري در اقتصاد منطقه بزرگ اروپايي داشته و چه اثرات مثبتي را در طول يك سال از خود برجاي گذاشته؟ است هرچند كه يورو نقش بسيار مهمي را در يگانه سازي و اتحاد پانزده كشور اروپايي برعهده دارد و به عنوان سمبل اين اتحاد شمرده مي شود، باز هم سوالاتي بسيار در زمينه موفقيت و يا عدم موفقيت اين واحد جديد پولي وجود دارد. بنا به اظهارنظر بسياري از كارشناسان، پول جديد اروپايي قسمتي از هويت ملي كشورهاي عضو را به ساير نقاط جهان انتقال داده و باعث به وجود آمدن هويت جديد و قدرتمندي در نظر ساير كشورهاي جهان مي شود. خط مشي اخير به سياست دولت هاي سوسياليستي چون اتحاد جماهير شوروي سابق بسيار نزديك و شبيه است. بنا به گفته آقاي هلموت اشميت، سياستمدار و اقتصاددان آلماني ظهور يورو يك شگفتي محسوب نمي شود: از اولين روزهاي سال 2002 صف هاي طويلي در كنار بانك ها براي دريافت پول جديد اروپايي تشكيل شد. بسياري از مردم براي دريافت پول جديد بي قرار بودند و اين درحالي بود كه رسانه هاي گروهي به دفعات متناوب با انتشار اخبار خود جو مطلوب و اميدواركننده اي را به وجود آورده بودند. اين ذهنيت در نظر مردم شكل گرفته بود كه پول جديد به هيچ وجه قابل تبديل و تغيير به واحدهاي قبلي نخواهد بود. در چند كشور، شهروندان تغييرات و تبديلات انجام شده را احساس مثلا نكردند در آلمان، با اين كه مارك واحد قبلي پس از جنگ جهاني دوم اعتبار بسياري را براي مردم آلمان به ارمغان آورده بود و موجبات پيشرفت و ترقي اقتصاد آلمان را فراهم كرده بود، باز هم دوستانه مكان خود را به يورو بخشيد. اين به آن معني است كه مردم آلمان به راحتي پذيرفته بودند كه بايد از اين نورسيده به ظاهر قدرتمند به بهترين وجه استفاده نمايند، تجارت كنند، مشاغل صنعتي جديدي به وجود آورند و در نهايت زندگي علم كنند روانشناسي هم اين مساله را تاييد مي كند كه هر موجود قوي و كاملي در نهايت مورد پذيرش قرار خواهد گرفت. به هر شكل من معتقد هستم كه يورو شروع كامل و قدرتمندي داشته و به همين نسبت آينده بسيار درخشاني را پيش روي خواهد داشت. اين درحالي است كه بسياري از آمريكايي ها معتقد بودند يورو در مدت زماني بسيار طولاني به آنچه برايش متصور بودند دست پيدا خواهد كرد و با ابراز اين مساله به نحوي با ورود پول جديد اروپايي مخالفت مي كردند. در حقيقت در چند سال آينده يورو رقابت بسيار سختي را در برابر دلار خواهد داشت تا اين كه يكي به عنوان پول واحد جهاني، ديگري را از صحنه رقابت حذف كرده و قدرتمندانه در بانك هاي جهان مبادله شود. بنا به نظر آقاي هلموت اشميت اگر موسسات مالي اتحاديه اروپايي قلمرو حضور خود را گسترش دهند امتيازات فراواني را در دست خواهند داشت. او معتقد است كه بانك هاي اروپايي با پشتيباني يورو مي توانند برتري مطلقي را در برابر رقباي جهاني خود چون دلار و ين به دست آورده و با داشتن بازاري سيصد ميليون نفري از شهروندان اروپايي به دلايل قانع كننده و مطلوب براي باور داشتن آينده پول جديد اروپا دست پيدا كنند. يوروو كمك به موسسات كوچك و متوسط اقتصادي اروپا نقطه عطف حضور يورو در اروپا كمك به رشد سريع موسسات كوچك و متوسط اقتصادي است. بنابه آمار اعلام شده، پس از يك سال حضور يورو در بازارهاي اروپايي روند رو به رشد صنايع بسيار محسوس و قابل بررسي است. بيش از 99 درصد از موسسات فعال اقتصادي اروپا با توجه به ثبت سرمايه هاي موجود خود در حد متوسط و يا يك واحد كوچك شمرده مي شوند كه نبض تجارت اروپا را دربرگرفته اند. نزديك به 123 ميليون نفر در اين موسسات مشغول به كار هستند. اين موسسات اقتصادي در زمينه توليدات و صنايع كوچك، توريسم، فروش و ارائه خدمات و نيز مشاغل آزاد فعاليت مي كنند. در زمينه هزينه مواد خام در اين موسسات، مقايسه آمار سال گذشته با سال ورود يورو، قابل تامل است درصد 570 از قيمت يك محصول توليد شده مبلغي است كه به مواد خام اوليه تعلق مي گرفت و 43 درصد باقي مانده هزينه اي بود كه به عنوان ارزش افزوده و كار انجام گرفته روي محصول اضافه مي شد; در حالي كه پس از ورود يورو مبلغ تمام شده براي خريد مواد خام حدود 49 درصد كاهش پيدا كرده است. بنابراين موسسات و شركت هاي كوچك و متوسط كه كارمنداني كمتر از 500 نفر داشته اند پس از برآورد هزينه هاي پرداخت شده در پايان سال با 2002 حدود 30 الي 50 ميليون يورو افزايش نقدينگي مواجه مي شوند كه اين مساله مي تواند انگيزه هاي بسيار بالايي را در خصوص جذب كارگران و ايجاد مشاغل و رفع مشكل بيكاري در كشورهاي عضو اتحاديه به وجود آورد. در زمينه سرمايه گذاري هاي انجام شده پس از سال 2002 تغييرات آنچنان قابل بحث نبوده است. هنوز هم هراس هايي در زمينه سرمايه گذاري با پول جديد وجود طبق دارد آمارهاي موجود تنها 46 درصد از سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط موسسات كوچك و متوسط اقتصادي بوده كه با توجه به افزايش حجم نقدينگي شان كاملا عادي و طبيعي به نظر مي رسد اما آنان نيز احتياط را از دست نداده و آمار موجود رقمي /52 600 حدود ميليون يورو سپرده گذاري را نشان مي دهد. همچنين تغييراتي نيز در خصوص سياستگذاران اقتصادي اروپا حاصل شده است كه از ثمرات ورود يورو به بازار اروپايي مي باشد. امروزه بيش از 70 درصد از موسسات كوچك و متوسط اقتصادي اروپا به وسيله اشخاصي هدايت مي شوند كه بالاتر از 40 سال سن داشته و عموما فارغ التحصيل دانشگاه هاي بزرگ اروپايي هستند و بسياري از تصميم گيري هاي خود را در جمعي متشكل از افراد تحصيلكرده و يا دانشجويان رشته هاي اقتصادي انجام مي دهند كه نيمي از تحصيلكردگان امروز اروپا را تشكيل مي دهند; مديريت شراكتي، امري كه تا به امروز در اروپا بي سابقه بوده است. در ارتباط با امر آموزش نيز موفقيت هايي در اروپا به دست آمده است، موسساتي كه همواره با كمك هاي دولتي به راه خود ادامه مي دادند امروزه شاهد سرمايه گذاري هاي بسياري خصوصا در كشورهاي مهاجرپذير اروپا نظير آلمان، هلند و فرانسه مي باشند. درصد 80 از مكان هاي آموزشي و آموزشگاه هاي اروپايي توسط موسسات كوچك و متوسط اقتصادي اداره مي شود و نيز به طور متوسط در سراسر اتحاديه 13 ميليون نفر از افراد نيكوكار و موسسات خيريه در زمينه فعاليت هاي آموزشي فعال هستند. با اين وجود تنها 350 رشته تحصيلي و مقاطع مختلف آموزشي تحت پوشش قرار داشته و لزوم گسترش و توجه بيشتر به اين مساله احساس مي شود. و در آخر شايد مهمترين دستاورد حضور يورو بهبود وضعيت شغلي در كشورهاي عضو اتحاديه است. در حال حاضر 70 درصد از شهروندان اروپايي در موسسات كوچك و متوسط مشغول به كار هستند و اين رقم نسبت به سال گذشته افزايشي 8 درصدي داشته است. مجموعه اي نزديك /123 2 به ميليون نفر به عنوان حقوق بگير در بخش هاي مختلف اقتصادي حضور دارند كه از اين عده 60 ميليون نفر در بخش كشاورزي 26 ميليون نفر در بخش صنعت 25 ميليون نفر در امور تجاري و 12 ميليون نفر در مشاغل آزاد مشغول به كار هستند. اين شروع خوب و مقتدر از يورو، نويد آينده اي بسيار درخشان را در صحنه هاي اقتصاد بين المللي داده و موجبات افزايش اعتبار آن را در برابر ساير ارزهاي رايج به وجود خواهدآورد.