Hamshahri corpus document

DOC ID : H-811012-59405S7

Date of Document: 2003-01-02

يادداشت حرف حق جهانگيري اسحاق جهانگيري از جمله مسئولان اقتصادي واقع بين كشور است كه در رفتار و گفتارهايش همواره مرزبندي مشخصي ديده مي شود. وي روز گذشته حرف حقي زد كه بايد آويزه گوش مديران وزارت صنايع و معادن و صاحبان و مديران بنگاه هاي صنعتي كشور شود. وي ضمن تاكيد بر اينكه نبايد صنايع را به حال خود رها كرد و با اعمال نظام تعرفه اي از واحدهاي صنعتي كشور حمايت شود تصريح كرد: نبايد به نام حمايت از صنايع هر كالايي با هر كيفيتي را به مصرف كننده تحميل كرد. واقعيت اين است كه مرزبندي غيردقيق ميان حمايت از صنايع و رقابتي كردن شرايط در فعاليت هاي اقتصادي چندين دهه است كه سردرگمي و تشتت در بخش توليد را به ارمغان آورده است. مصرف كننده بي پناه ايراني سالهاي طولاني است كه با بردباري و از سرناگزيري كالاهايي را مصرف مي كند كه در شان او نيست و اين اقدام را تنها به بهانه حمايت از صنايع داخلي تحمل مي كند. مديران و صاحبان بنگاه هاي صنعتي كشور بايد توجه داشته باشند كه كار در شرايط سهل و به دور از رقابت در دنياي امروز ديگر ممكن نيست. از سوي ديگر دولت بايد در كنار آزادسازي و رقابتي كردن فضاي كسب و كار و توليد دخالتهاي خود را به كمترين حد ممكن كاهش دهد. حمايت از مصرف كننده و توليدكننده ايراني از سوي دولت تنها با رهاسازي فعاليت هاي اقتصادي ممكن است. گروه اقتصادي